sâmbătă, 2 octombrie 2010

Cele zece avantaje în această viaţă ale unui adept nembutsu

            Shinran Shonin vorbeşte despre următoarele zece avantaje pe care le are în această viaţă acela care rosteşte cu credinţă Numele lui Buddha Amida:

1.      Protejat de fiinţe invizibile (myoshu goji)
Acesta se referă la protecţia împotriva diferitelor influnţe nefaste din partea unor forţe externe răuvoitoare.
Aşadar, adeptul nembutsu nu are de ce să se teamă, spre exemplu, de magie, vrăjitorie sau spirite rele.
Shinran spune foarte clar în “Imnurile avantajelor din prezent”:


“Când spunem Namo Amida Butsu,
Brahma[1] şi Indra[2] ne venerează;
Toţi zeii binevoitori ai cerurilor
Ne protejează mereu, zi şi noapte.

Când spunem Namo Amida Butsu,
Toţi cei patru regi ai devaşilor[3]
Ne protejează mereu, zi şi noapte
Şi nu lasă nici un spirit rău să se apropie.

Când spunem Namo Amida Butsu,
Zeiţa pământului numită Fermitate
Ne respectă şi ne protejează mereu, zi şi noapte,
Însoţindu-ne întotdeauna precum umbra noastră.

Când spunem Namo Amida Butsu,
Nanda, Upananda şi toţi ceilalţi mari Naga,
Împreună cu nenumăraţii zei naga,
Ne respectă şi ne protejează mereu, zi şi noapte.

Când spunem Namo Amida Butsu,
Yama, regele morţilor, ne respectă,
Şi ofiţerii care judecă fiinţele celor cinci stări ale existenţei
Ne protejează întotdeauna, zi şi noapte.

Când spunem Namo Amida Butsu,
Suntem protejaţi de măreţul rege al maraşilor
Care locuieşte în al şaselea cer;
Aceasta a jurat el că va face în prezenţa lui Buddha Shakyamuni.

Zeii cerului şi ai pământului
Pot fi cu toţii numiţi buni
Pentru că îl protejează mereu pe adeptul nembutsu.”

De asemenea, sunt multe referiri asemănătoare în Kyogyoshinsho sau alte scrieri ale lui Shinran.
 
2. A avea virtuţi supreme (shitoku gusoku)
Aceasta înseamnă că datorită credinţei în Legământul Principal al lui Amida, primim meritele şi virtuţile sale, care devin în acest fel ale noastre şi ne fac să atingem naşterea în Tărâmul Pur:

“Când fiinţele sensibile ale acestei lumi a celor cinci pângăriri
Se încred în Legământul Principal,
Virtuţi inexplicabile şi de nedescris
Îi umplu pe acei practicanţi.”

Shinran explică în lucrarea “Pasaje asupra celor două aspecte ale transferului virtuţii lui Tathagata”:

“În ceea ce priveşte transferul virtuţii prin Puterea Legământului Principal, acesta are două aspecte: transferul de merit al mersului înainte către Tărâmul Pur şi transferul de merit al întoarcerii în această lume.”

Transferul de merit al mersului înainte înseamnă că, primind shinjin în timpul acestei vieţi, intrăm în stadiul de non-retrogresiune şi suntem asiguraţi de naşterea în Tărâmul Pur (în momentul morţii), unde vom deveni imediat Buddhaşi[4].
Transferul de merit al întoarcerii în această lume înseamnă că odată ce am devenit Buddhaşi în Tărâmul Pur ne întoarcem, sub diferite forme, pentru a ajuta toate fiinţele.

Ambele aspecte aparţin transferului de merit de la Buddha Amida către noi, pe care îl primim în forma shinjinului (credinţei) şi nembutsului (rostirii Numelui).
De fapt, toate aceste zece avantaje prezentate în capitolul de faţă sunt manifestarea transferului de merite de la Amida către noi.

Iată o discuţie pe această temă între mine şi un alt practicant:

Întrebare:
“Când am simţit pentru prima oară recunoştinţa şi am rostit nembutsu, Paul[5] mi-a scris:
‘El (Amida) nu numai că îţi ştie numele, dar ţi-a şi oferit propriul lui depozit de merite karmice infinite.”
Acest “merit karmic” se aplică oare numai la ceea ce se întâmplă după moarte?

Răspuns:
În chiar momentul în care se trezeşte în tine credinţa, aşa cum a spus Paul, ai şi primit meritele karmice infinite ale lui Amida. Aceasta înseamnă că ai intrat în stadiul de non-retrogresiune în această viaţă[6] şi ai devenit asigurat de naşterea în Tărâmul Pur exact aşa cum eşti. În acest fel, meritele karmice ale lui Amida acţionează în această viaţă. Însă asta nu înseamnă că devii eliberat de orice suferinţă. Nu te poţi aştepta să fii întotdeauna fericit în această lume deoarece mintea ta rămâne neiluminată până când mori şi te naşti în Tărâmul Pur.

Tu te întrebi de ce nu eşti fericit aici şi acum din moment ce ai shinjin, însă răspunsul este că nefericirea ta se datorează faptului că nu eşti încă un Buddha. O minte neiluminată nu are cum să fie fericită, indiferent ce ar dobândi şi ce fel de circumstanţe plăcute ar întâlni.
Din contră, poţi experimenta fericire şi beatitudine numai când te naşti în Tărâmul Pur, deoarece atunci devi Iluminat. Numai o minte iluminată poate fi fericită.

Fericirea spre care tânjeşti este una condiţionată de împlinirea anumitor dorinţe sau necesităţi, însă fericirea obţinută în mod natural în Tărâmul Pur provine din depăşirea iluziilor şi a oricărei forme de ataşament. Este fericirea libertăţii absolute, imposibil de înţeles cu mintea de acum. 

Jodo Shinshu nu este o cale prin care devi Buddha în viaţa aceasta, de aceea nu poţi fi perfect liber şi fericit aici. Numai un Buddha poate fi fericit în această lume, pentru că mintea lui este Iluminată, Trezită şi Liberă. Oriunde merge, este liber şi fericit.

Cu toate acestea, chiar mintea ta neiluminată este asigurată de naşterea în Tărâmul Pur – iată înţelesul acestui al doilea avantaj.

3. A avea răul transformat în bine (tenaku jyozen)
Datorită influenţei lui Amida putem transforma o experienţă neplăcută într-o şansă de a înţelege Dharma şi viaţa aşa cum este ea – produsul karmei noastre de acum şi din trecutul îndepărtat. Nu înseamnă că nu vom mai avea probleme, evenimente urâte, lipsuri materiale, etc., ci că suntem în stare să le înţelegem ca efecte ale karmei personale, folosindu-le pentru a deveni conştienţi că această lume este samsara, lumea suferinţei, din care trebuie să evadăm odată pentru totdeauna prin credinţa în Amida.
Evenimentele proaste pot fi transformate în acest fel, prin lumina Dharmei, în întâmplări folositoare pentru înţelegerea noastră.

Mai ales, acest avantaj se referă la faptul că imediat ce primim shinjin, karma noastră rea este tăiată şi înlocuită de karma pură a lui Amida. Răul se transformă în bine, în sensul că nu ne mai împiedică să devenim Buddhaşi odată ce viaţa aceasta se va sfârşi. Indiferent ce rele karmice am fi înfăptuit, ele devin ca şi inexistente odată cu primirea shinjinului.  Însăşi condiţia de fiinţe obişnuite şi posesoare ale  unei karme negative ne face să fim în atenţia Compasiunii nediscriminatoare a lui Amida.

4. Protejaţi de toţi Buddhaşii (shobutsu gonen)
Acest avantaj este de asemenea, legat de protecţie, la fel ca primul.
Se zice în “Imnurile avantajelor din prezent”:

“Când spunem Namo Amida Butsu,
Avalokitesvara şi Mahasthamaprapta,
Împreună cu toţi bodhisattvaşii nenumăraţi precum nisipurile Gangelui
Ne însoţesc asemenea umbrei noastre.

Nenumăraţi Amida Buddha se află
În lumina lui Buddha al Luminii fără de oprelişti;
Fiecare dintre aceşti Buddha ai transformării[7]
Protejează pe cel care are shinjin.

Când spunem Namo Amida Butsu,
Nenumăraţii Buddha de-a lungul celor zece direcţii,
Ne înconjoară de o sută de ori, de o mie de ori,
Se bucură şi ne protejează.”

Protecţia Buddhaşilor poate fi înţeleasă nu numai în sensul explicat la primul avantaj, ci şi că odată primit, shinjinul nu mai poate fi pierdut. De aceea, se spune în Tannisho:

“Cei care urmează căile non-buddhiste nu îi vor împiedica niciodată.”

Câţi creştini de diferite orientări nu au încercat să mă convingă de faptul că datorită credinţei mele voi ajunge în iad sau că cine ştie ce alte chestii rele mi se vor întâmpla! Această încercare poate fi numită ofranda fricii, un “cadou” pervers şi mizerabil pe care unii încearcă să îl ofere cu dărnicie persoanelor de orientări religioase diferite.
Bineînţeles că astfel de tentative au eşuat iar asta nu pentru că deţin vre-o putere superioară, ci datorită faptului că shinjinul meu nu este creaţia mea.
Nu întâmpător întâlnim în Jodo Shinshu expresia “shinjinul cel tare precum diamantul”. Ceea ce dă putere credinţei noastre este originea ei – inima şi mintea lui Buddha Amida. De aceea, noi adepţii Jodo Shinshu, nu putem fi influenţaţi de cei care urmează căile non-buddhiste.

Putem spune, de asemenea, că protecţia tuturor Buddha înseamnă şi că din momentul în care am primit shinjin, ne îndreptăm în siguranţă către Buddheitate.
Toţi Buddha sunt martori ai acestui fapt şi laudă minunata lucrare salvatoare a lui Amida.
Iată o discuţie pe tema protecţiei Buddhaşilor:

Întrebare:
“Tot nu înţeleg cum cineva este protejat de aceşti diverşi Buddha din moment ce karma sa rămâne aceeaşi de-a lungul întregii vieţi.”

Răspuns:
În momentul în care te încrezi în Buddha Amida, rădăcina karmei tale este tăiată, în sensul că nu îşi mai poate planta seminţele în altă viaţă, însă în aceasta de acum vei continua să experimentezi efectele acţiunilor trecute (din alte vieţi) sau ale celor îndeplinite până în momentul morţii. Aşadar, să nu facem confuzii şi să credem că după ce primim shinjin ar trebui să fim întotdeauna fericiţi ori să avem parte numai de circumstanţe favorabile.

Suntem protejaţi de renaşterea în zonele neiluminate ale existenţei, nici o fiinţă (vizibilă sau invizibilă) nu ne mai poate distruge credinţa sau devia către o cale nebuddhistă şi atingerea Buddheităţii în Tărâmul Pur este garantată – iată modalităţi prin care se manifestă acest avantaj al protecţiei tuturor Buddha.

5. Lăudat de toţi Buddhaşii (shobutsu shyosan).
Toţi Buddha îi laudă pe cei care se încred în Amida, privindu-i ca pe practicanţi ce vor deveni ei înşişi Buddhaşi. Este minunat că am ajuns să ne încredem într-o învăţătură atât de greu de acceptat în credinţă, după cum însuşi Shakyamuni recunoaşte. În Marea Sutră despre Buddha Amida el spune:

“Cel care aude şi nu uită această Dharma (a credinţei în Amida),
Însă o vede, o  respectă şi se bucură în atingerea ei –
Acela este adevăratul meu însoţitor.”

De asemenea, se spune în Sutra Contemplaţiei:

“Să şti că cel ce rosteşte Numele lui Amida este un lotus printre oameni”.

Shinran Shonin a e xplicat într-una din Scrisorile sale:

“Mai mult, al Şaptesprezecelea Legământ al lui Amida declară că nu va atinge perfecta Iluminare dacă cei ce rostesc Numele lui nu sunt lăudaţi de nenumăraţii Buddha din cele zece direcţii. Pasajul care declară împlinirea acestui legământ spune:
“Astfel de oameni sunt lăudaţi de toţi Buddha.”

6. Protejat de lumina spirituală a lui Buddha (shinko jogo)
Consider că acest avantaj este în strânsă legătură cu al patrulea.
Aici observăm că protecţia este una spirituală. Ea înseamnă de asemenea, că Amida ne luminează întotdeauna, făcându-ne să înţelegem mai bine limitările noastre şi evenimentele vieţii aşa cum sunt ele explicate de învăţătura buddhistă.

Lumina lui Amida ne face să ne conştientizăm profund limitele, precum şi cât de mult merită Legământul Principal încrederea noastră. Aceste două tipuri de conştientizare nu dispar niciodată din noi înşine deoarece suntem primiţi şi protejaţi de lumina spirituală a lui Amida.

Un alt înţeles este că suntem protejaţi de înţelegerea greşită a învăţăturii. Falşii învăţători nu ne mai pot influenţa iar noi nu vom distorsiona niciodată esenţialul Dharmei Jodo Shinshu în prezentările noastre.

7. A avea multă bucurie în inimă (shinta kangi)
Apariţia shinjinului echivalează cu a scăpa de o mare greutate. Ştim că vom deveni Buddhaşi indiferent cum suntem acum. Putem simţi această uşurare şi bucurie a inimii de multe ori de-a lungul vieţii, indiferent că uneori este acoperită de grijile, ataşamentele şi supărările zilnice.
Imaginaţi-vă că vă aflaţi într-o închisoare şi că cineva în care aveţi deplină încredere vă asigură că veţi fi eliberaţi într-un an sau doi. Acel ultim an pe care îl mai petreceţi în închisoare este bineînţeles, unul dificil, însă ştiţi cu siguranţă că ziua eliberării va sosi. Aşadar, puteţi simţi uşurare şi bucurie aducându-vă aminte de acest lucru, indiferent cât de grele rămân restul zilelor de închisoare.

8. A deveni conştient de bunăvoinţa lui Buddha şi a răspunde cu recunoştinţă (chion hotoku)
Devenim conştienţi de faptul că Amida ne eliberează din naştere şi moarte, şi de aceea simţim recunoştinţă. Exprimăm această recunoştinţă rostind Numele lui şi îndeplinind diferite activităţi în beneficiul Dharmei. De exemplu, unii devin învăţători şi propovăduiesc celorlalţi Dharma lui Amida pentru a-i ajuta să primească shinjin. De asemenea, a oferi texte sacre ori a susţine dojourile şi templele sau pe învăţătorii şi colegii de practică sunt fapte ce răspund cu recunoştinţă bunăvoinţei lui Tathagata Amida.
Shinran spune în Imnurile epocilor Dharma:

“Astfel este bunăvoinţa marii Compasiuni a lui Amida,
Încât trebuie să ne străduim a-i răspunde cu recunoştinţă, chiar dacă trupurile ni s-ar sfărâma în bucăţi;
Astfel este bunăvoinţa maeştrilor şi a adevăraţilor învăţători,
Încât trebuie să ne străduim a-i răspunde cu recunoştinţă, chiar dacă oasele ni s-ar transforma în cenuşă.”

9. A practica întotdeauna Marea Compasiune (jyogyo daihi)
Aceasta nu înseamnă că acţionăm asemenea Buddhaşilor în această viaţă.
Dacă am fi deja Buddhaşi şi am avea mare Compasiune ar însemna că nu mai avem nevoie de Legământul Principal. Aşadar, care este avantajul practicării marii Compasiuni?

Deşi nu suntem asemenea Buddhaşilor în această viaţă, primind shinjin devenim parte din lucrarea salvatoare a lui Amida sau altfel spus, o legătură în lanţul marii sale Compasiuni. Putem înţelege limitările noastre şi ale celorlalţi şi să realizăm că suntem acceptaţi cu toţii, fără nici o discriminare. În mod special, îi putem ajuta pe ceilalţi să creeze legături cu Dharma lui Amida.

Despre cel care ajută la răspândirea învăţăturii despre Amida putem spune că  într-adevăr practică marea Compasiune în sensul că acţionează ca mesager al acesteia.

În capitolul trei din Kyogyoshinsho, secţiunea despre adevăratul discipol al lui Buddha, Shinran Shonin citează un pasaj din “Sutra Marii Compasiuni”:

“Ce este ‘Marea Compasiune’? Cei care continuă întru nembutsu fără nici o întrerupere[8] se vor naşte cu siguranţă în tărâmul fericirii la sfârşitul vieţii lor. Dacă aceştia se încurajează unul pe altul şi îi fac şi pe alţii să rostească Numele, ei sunt numiţi ‘cei ce practică Marea Compasiune’.”

Aşadar, a practica Marea Compasiune în această viaţă înseamnă a-i încuraja pe ceilalţi să rostească nembutsul credinţei în Buddha Amida.10. A intra în grupul celor cu adevărat stabiliţi (shojyoju ni iru)
Primind shinjin în această viaţă intrăm în grupul celor cu adevărat stabiliţi sau în stadiul celor asiguraţi de naşterea în Tărâmul Pur. Acesta mai este numit şi stadiul de non-retrogresiune. Pentru că ne aflăm în această categorie specială ne bucurăm de toate cele zece avantaje. Putem spune, de asemenea, că acest avantaj precum şi celelalte, ne sunt oferite de transferul de merite de la Amida către noi (al doilea avantaj).

Al zecelea avantaj este vestea minunată că noi şi cei asemenea nouă, adică oamenii obişnuiţi şi plini de patimi oarbe, devenim salvaţi (asiguraţi de naşterea în Tărâmul Pur) exact aşa cum suntem dacă ne încredem în Amida.

            La finalul acestor explicaţii vă prezint alte trei importante discuţii legate de avantajele în această viaţă ale unui adept nembutsu. Vă rog, citiţi-le cu atenţie şi reflectaţi asupra lor.

Întrebare:
“… acel sentiment al siguranţei pare că nu se aplică modului de viaţă din samsara, nici măcar felului în care murim (suferinţă, durere, etc) ci vieţii de după moarte şi naşterii în Tărâmul Pur.”

Răspuns:
Sentimentul siguranţei pe care îl are un adept nembutsu este dat de certitudinea că va merge direct în Tărâmul Pur. El ştie că indiferent cum trăieşte sau moare se va duce exact acolo. Orice karma din această viaţă nu mai poate avea un efect în sensul unei noi renaşteri în samsara. Aceasta este asigurarea pe care o primeşte în viaţa de acum, iar nu în momentul morţii (vezi al zecelea avantaj).
Însă ştie că timpul rămas până la moarte va fi trăit ca o fiinţă obişnuită şi neiluminată, de aceea este normal să sufere atât timp cât nu este încă un Buddha. Repet, continuă să sufere pentru că rămâne o fiinţă neiluminată până la moarte.

A primi meritele lui Amida este ca şi cum ai intra într-un curent puternic. Rămâi aşa cum eşti, o bucăţică urâtă de lemn, însă devii purtat spre ocean. Probabil că această imagine te va ajuta să înţelegi mai bine.
A te împărtăşi (prin shinjin) din meritele lui Amida în această viaţă şi a fi protejat de Buddhaşi înseamnă că eşti purtat în siguranţă către celălalt ţărm în timp ce rămâi un om obişnuit.

Este asemenea unui bolnav dus la spital de o ambulanţă. Deşi continuă să sufere pe drumul către spital (restul vieţii până la moarte şi naşterea în Tărâmul Pur), în momentul în care ajunge acolo şi întâlneşte Doctorul (naşterea în Tărâmul lui Amida) este vindecat odată pentru totdeauna şi devine el însuşi un Doctor (devine un Buddha şi se întoarce în această lume pentru a-i salva pe ceilalţi).

Întrebare:
”Sunt foarte confuz în legătură cu ceea ce buddhismul general afirmă, şi anume că ajută fiinţele să se elibereze de suferinţă în această viaţă. Însă din spusele tale pare că singura metodă pentru eliberarea de suferinţă în cazul unui buddhist Jodo Shinshu este moartea.”

Răspuns:
Singura metodă de a scăpa de suferinţă în cazul unui buddhist Jodo Shinshu este să se încreadă în această viaţă în Buddha Amida, ceea ce înseamnă că se lasă purtat de “ambulanţa” lui Amida şi este sigur că va fi vindecat odată ce ajunge la spital (Tărâmul Pur). Nu poate fi în alt fel.
Însă această încredere şi siguranţă că va fi salvat apare în timpul vieţii. Credinţa şi siguranţa nu duc automat la absenţa suferinţei din viaţa adeptului pentru că acesta nu este încă un Iluminat sau un Buddha, aşa cum am explicat anterior.

Întrebare:
            ” Din câte am înţeles, numai eu sunt responsabil de tot ceea ce mi se întâmplă iar acest lucru nu poate fi schimbat. Nu am decât să îndur şi să support totul până ce mor şi merg în Tărâmul Pur unde voi deveni un Buddha. Este posibil însă ca vre-o acţiune a mea să schimbe cumva modul în care faptele trecute se manifestă în viaţa de acum?”

Răspuns:
Da, poţi să îţi schimbi karma într-o măsură mai mică sau mai mare, să îţi faci cât mai plăcut sau neplăcut timpul pe care îl mai ai de trăit în samsara – asta depinde de fiecare şi de specificul karmei lui – dar nu ai cum să îţi vindeci  total rănile, adică să devii perfect fericit în această viaţă, deoarece nu poţi ajunge un Buddha cât încă eşti în trup.

Jodo Shinshu nu afirmă că nu ar trebui să faci nimic pentru a trăi mai bine, ci doar că nu poţi deveni un Buddha aici şi acum. Aşa cum am explicat anterior, nu poţi fi 100% fericit în viaţa prezentă deoarece nu eşti încă un Buddha şi numai un Buddha poate fi fericit oriunde s-ar afla, în toate lumile şi trupurile posibile, chiar şi în iad.


[1] În hinduism îl reprezintă pe zeul creator, însă în buddhism el este stăpânul primului cer Dhyana din lumea formei.
[2] Este stăpânul Cerului celor treizeci şi trei de zei (Trayas-trimsa).
[3] Devaşii sunt zei cereşti ale căror domenii sunt situate deasupra tărâmurilot omeneşti.
[4] Vezi şi al zecelea avantaj.
[5] Paul Roberts, discipolul lui Eiken Kobai Sensei si webmaster al site-ului www.shinugly.com. 
[6] Vezi al zecelea avantaj.
[7] Manifestări ale lui Buddha Amida în funcţie de specificul fiecărei fiinţe.
[8] Acest nembutsu este recitarea Numelui ca expresie a credinţei. De aceea, a-l recita fără întrerupere este echivalent cu a avea o credinţă stabilă, fără  îndoială. 

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- ÎNVĂŢĂTURI BUDDHISTE JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Google+ Followers

Persoane interesate