vineri, 8 iunie 2012

Manifestările Tărâmului Pur – explicaţie a celui de-al 32-lea Legământ al lui Buddha Amida


 „Dacă după ce voi atinge Buddheitatea, toate miriadele de manifestări din tărâmul meu, de la pământ la cer, precum palatele, pavilioanele, lacurile, pârâurile şi copacii, nu vor fi alcătuite din nenumărate şi nepreţuite comori, ce depăşesc în desăvârşire orice se află în lumea oamenilor şi a zeilor, precum şi dintr-o sută de mii de tipuri de lemne aromatice, a căror mireasmă pătrunde peste tot de-a lungul tuturor lumilor din cele zece direcţii, făcându-i pe toţi bodhisattva care o simt să practice metodele buddhiste, fie ca eu să nu ating Iluminarea perfectă.”
                                                                       al 32-lea Lergământ
           
Minunatele manifestări ale Tărâmului Pur sunt de asemenea prezentate în Mica Sutră despre Buddha Amida (Amidakyo)[1], unde Shakyamuni[2] i le descrie lui Shariputra într-un mod extatic, nelăsându-i acestuia nici cel mai mic răgaz pentru întrebări. El începe să predice această sutră fără să i se fi adresat nici o întrebare şi repetă într-una ceva de genul: “Shariputra, este minunat, acel loc este suprem în frumuseţe….Shariputra, în acel tărâm sunt cutare şi cutare comori nepreţuite......Shariputra……Shariputra…”
Se pare că Shakyamuni vorbeşte fără să respire, înşiruind parcă la nesfârşit frumuseţile Tărâmului Pur, atât de mare este entuziasmul cu care le prezintă.

Este foarte important să înţelegem că Buddha Shakyamuni nu vorbeşte despre Tărâmul Pur în termenii realităţii ultime de dincolo de formă (Dharmakaya Aşaităţii), ci foloseşte multe imagini şi cuvinte pline de culoare[3]. Limbajul celor trei sutre ale Tărâmului Pur este descriptiv şi exuberant, în mod clar neadresându-se celor care încearcă aici şi acum să treacă dincolo de forme.
Al 32-lea Legământ ne arată foarte clar faptul că Tărâmul Pur este un ţinut transcendent cu “miriade de manifestări”, creat de Amida din Compasiune pentru fiinţele sensibile.

Deşi adevărata natură a tuturor Buddha şi a manifestărilor lor este Dharmakaya ultimă, noi nu ne putem încrede, refugia sau aspira să ne naştem în această Dharmakaya. De aceea, avem un Buddha în Formă şi Nume căruia îi zicem Amida şi în care putem avea credinţă, precum şi un Tărâm Pur unde ne dorim să ne naştem după moarte[4]. Fără acestea două, atingerea Buddheităţii ar fi imposibilă pentru noi.

Numai după ce ne naştem în mediul sigur al Tărâmului Pur vom atinge Buddheitatea ultimă[5] sau Dharmakaya non-duală, însă atât timp cât suntem încă aici, în acest trup şi neiluminaţi, acceptăm dualitatea Salvator (Buddha Amida) şi cel salvat;  samsara[6] şi Tărâmul Pur.
A insista acum în explicaţiile noastre pe termeni non-dualişti este inutil şi stupid. Mai mult decât atât, a nega existenţa lui Buddha Amida şi a Tărâmului său Pur, numindu-le metafore, simboluri sau povestiri fictive, cum fac unii falşi învăţători din vremurile noastre, reprezintă cel mai mare păcat de moarte, adică ponegrirea Dharmei adevărate[7]. Astfel de afirmaţii îl acuză pe Shakyamuni de minciună şi pot împiedica multe fiinţe să intre pe poarta Dharma a Tărâmului Pur.

De asemenea, dacă citim cu atenţie Cele Trei Sutre, observăm că Shakyamuni nu face doar efortul de a descrie Tărâmul Pur cu miriadele lui de manifestări, ci chiar indică o direcţie unde acesta poate fi găsit. El menţionează această direcţie în Mica Sutră despre Buddha Amida:

„Dacă mergi de aici către vest şi treci de o sută de mii de kotis de tărâmuri ale Buddhaşilor, ajungi la tărâmul numit ‚Suprema Beatitudine’, unde se află Buddha numit ‚Amida’. El trăieşte acum acolo şi propovăduieşte Dharma.”[8] 

Şi de asemenea, în Marea Sutră despre Buddha Amida:

“Ananda l-a întrebat pe Buddha: ‘A atins Bodhisattva Dharmakara, Buddheitatea şi a trecut în Nirvana? Sau nu a atins-o încă? Se află el acum undeva anume?”
Buddha i-a răspuns: “Bodhisattva Dharmakara a atins Buddheitatea şi sălăşluieşte acum într-un tărâm din vest numit ‘Pace şi Beatitudine’, la o  distanţă de o sută de mii de kotis de tărâmuri de unde ne aflăm noi acum.”[9]

Astfel, este foarte clar că, descriind în multe cuvinte minunăţiile Tărâmului Pur şi indicând o direcţie unde se află acesta, Shakyamuni devine martor al existenţei sale şi al autenticităţii celui de-al 32-lea Legământ. Este ca şi cum v-aş vorbi de un parc minunat pe care îmi doresc foarte mult să îl vizitaţi. Dacă vă spun „este acolo, în vestul oraşului” şi încep să-l descriu, nimeni nu va mai pune la îndoială existenţa acestuia iar voi veţi dori să îl vedeţi personal. Fără îndoială că Shakyamuni a avut aceeaşi intenţie când a descris Tărâmul Pur al lui Amida, deoarece aspiraţia de a ne naşte acolo este parte importantă a  Legământului Principal[10] şi a evadării noastre din samsara.

De asemenea, aceste manifestări transcendente arată că Tărâmul Pur depăşeşte toate celelalte locuri din lumea suferinţei – “depăşesc în desăvârşire orice se află în lumea oamenilor şi a zeilor”. De fapt, Tărâmul Pur  este dincolo de samsara şi nu poate fi comparat cu tărâmurile prinse în puterea naşterii şi a morţii şi supuse astfel impermanenţei.
Oamenii, zeii şi alte tipuri de fiinţe sensibile, plus mediul în care acestea se nasc, sunt produsul karmei lor neiluminate, însă Tărâmul Pur al lui Amida este manifestarea Iluminării şi meritelor sale curate, de aceea, comorile şi manifestările din Tărâmul Pur sunt de neîntrecut în frumuseţe, având în acelaşi timp puterea de a aprofunda şi întări dedicaţia celor  angajaţi în practica eliberării personale şi a celorlalţi (bodhisattvaşii):

„o sută de mii de tipuri de lemne aromatice, a căror mireasmă pătrunde peste tot de-a lungul tuturor lumilor din cele zece direcţii, făcându-i pe toţi bodhisattva care o simt să practice metodele buddhiste”.

Este evident că aceste comori din Tărâmul Pur nu au ca scop plăcerile simţurilor, ci exprimarea Dharmei, chemarea fiinţelor către Dharma, slăvirea virtuţilor lui Amida şi înţelegerea locului suprem pe care acest tărâm iluminat îl ocupă printre celelalte tărâmuri ale Buddhaşilor. Acestea sunt comori spirituale, chiar dacă sunt descrise folosind termeni familiari nouă precum „palate”, ”pavilioane”, „lacuri”, „pâraie”, „copaci”, „lemne aromatice” etc.
                                                                                                     


[1] Mica Sutră despre Buddha Amida, secţiune a -3-a:

“Shariputra, de ce este acel tărâm numit ‘Suprema Beatitudine’? Pentru că fiinţele de acolo nu suferă niciodată, ci se bucură de diferite plăceri. Din acest motiv, acel tărâm este numit ‘Suprema Beatitudine’.
Shariputra, în acel Tărâm al Beatitudinii Supreme sunt şapte rânduri de balustrade, şapte rânduri de plase decorative şi şapte rânduri de copaci. Acesea sunt alcătuite din patru tipuri de giuvaere şi se întind pe suprafaţa întregului pământ, cuprinzând totul. Din acest motiv, acel tărâm este numit ‘Suprema Beatitudine’.
Shariputra, în Tărâmul Beatitudinii Supreme sunt eleştee cu şapte tipuri de nestemate, pline cu apă de opt calităţi nemaipomenite. Albiile acestora sunt acoperite numai cu nisip de aur iar din cele patru laturi ale fiecărui eleşteu apar scări de aur, argint, beril şi cristal. Deasupra acestora se află pavilioane împodobite cu aur, argint, beril, cristale, safire, carnelian şi perle roşii. În eleştee se află lotuşi mari precum roata carului – cele albastre radiind lumină albastră, cele galbene radiind lumină galbenă, cele roşii radiind lumină roşie iar cele albe radiind lumină albă. Ele sunt minunate, înmiresmate şi pure. Shariputra, Tărâmul Beatitudinii Supreme este plin de astfel de ornamente şi frumuseţi nebănuite.

“Shariputra, în acel tărâm al lui Buddha se aude întotdeauna o muzică celestă. Pământul este din aur. De şase ori ziua şi de şase ori noaptea, flori de mandarava cad din cer. În fiecare zi, în liniştea dimineţii, locuitorii îşi umplu mânecile robelor cu flori alese şi se duc să facă ofrande la o sută de mii de kotis de Buddha care sălăşluiesc în lumile altor direcţii. Apoi se întorc pentru micul dejun. După masă ei fac o scurtă plimbare liniştită. Shariputra, Tărâmul Beatitudinii Supreme este plin cu astfel de splendori şi minunăţii.

“Shariputra, în acel tărâm sunt întotdeauna multe tipuri de păsări rare şi minunate, de diferite culori, precum lebede albe, păuni, papagali, kalavinka, sarika şi jivam-jivaka. De şase ori pe zi şi de şase ori noaptea, aceste păsări scot sunete armonioase şi delicate, proclamând diferite învăţături, precum cele cinci rădăcini ale bunătăţii, cele cinci puteri, cele şapte practici care duc la Iluminare şi Calea cu Opt Braţe. 
Auzindu-le, locuitorii acelui tărâm se gândesc imediat la Buddha, Dharma şi Sangha. Dar Shariputra, să nu crezi că aceste păsări se nasc din retribuţia vreunei karma negative. Motivul este că cele trei tărâmuri rele nu există în acel Tărâm al lui Buddha.
Shariputra, nici chiar numele celor trei tărâmuri rele nu există aici, cu atât mai puţin tărâmurile însăşi. Aceste păsări sunt manifestate de Buddha Amida pentru ca glasul şi cântecul lor să proclame şi să răspândească Dharma.

“Shariputra, în acel Tărâm al lui Buddha, când începe să adie o briză uşoară, printre copacii şi plasele pline de nestemate, ies nişte sunete fine şi armonioase. Este ca şi cum o sută de mii de instrumente muzicale ar începe să cânte în acelaşi timp. Toţi cei care aud aceste sunete se gândesc în mod spontan la Buddha, Dharma şi Sangha. Shariputra, acel Tărâm al lui Buddha este plin cu astfel de splendori şi minunăţii”.
[3] Şi în Marea Sutră, Buddha Shakyamuni face o descriere amănunţită a Tărâmului Pur ca dovadă a autenticităţii celui de-al 32-lea legământ:

Secţiunea 14:
„Copaci din şapte tipuri de nestemate se găsesc peste tot în acel ţinut. Unii sunt făcuţi din aur, alţii din argint, beril, cristal, rubine sau agate. Există de asemenea, copaci din două până la şapte tipuri de nestemate.
„Tot acolo sunt copaci din aur cu frunze, flori şi fructe din argint; copaci din argint cu frunze, flori şi fructe de aur; copaci din beril cu frunze, flori şi fructe de cristal; copaci din cristal cu frunze, flori şi fructe de beril; copaci din coral cu frunze, flori şi fructe de rubin; copaci din rubine cu frunze, flori şi fructe de beril; copaci din agate cu frunze, flori şi fructe de diferite nestemate.

„Acolo există copaci cu rădăcini din aur roşu, trunchiuri din argint alb, ramuri de beril, crenguţe de cristal, frunze de coral, flori de rubine şi fructe de agate.
Acolo sunt copaci din nestemate cu rădăcini din argint alb, trunchiuri de beril, ramuri de cristal, crenguţe de coral, frunze de rubin, flori de agate şi fructe din aur roşu.
Acolo sunt copaci din nestemate cu rădăcini din beril, trunchiuri de cristal, ramuri de coral, crenguţe de rubin, frunze de agate, flori de aur roşu şi fructe din argint alb.
Acolo sunt copaci din nestemate cu rădăcini de cristal, trunchiuri de coral, ramuri de rubin, crenguţe de agate, frunze de aur roşu, flori din argint alb şi fructe de beril.
Acolo sunt copaci din nestemate cu rădăcini de coral, trunchiuri de rubine, ramuri de agate, crenguţe din aur roşu, frunze din argint alb, flori de beril şi fructe de cristal.
Acolo sunt copaci din nestemate cu rădăcini de rubine, trunchiuri de agate, ramuri de aur roşu, crenguţe de argint alb, frunze de beril, flori de cristal şi fructe de coral.
Acolo sunt copaci de nestemate cu rădăcini de agate, trunchiuri de aur roşu, ramuri de argint alb, crenguţe de beril, frunze de cristal, flori de coral şi fructe de rubine.

„Aceşti copaci din nestemate sunt aşezaţi în rânduri paralele, trunchiurile lor egal distanţate, ramurile pe nivele diferite, frunzele simetrice, florile aşezate armonios iar fructele bine aranjate.  Culorile strălucitoare ale acestor copaci sunt atât de luxuriante încât ne este imposibil să le vedem pe toate. Când o briză curată adie printre ele, sunete minunate în game pentatonice, precum shang şi kung, apar în mod spontan şi creează muzică simfonică.

[DEX: Gamă pentatonică = gamă alcătuită din cinci trepte, fără semitonuri, care stă la baza muzicii populare chineze, tătare, scoțiene etc. Sistem pentatonic = sistem muzical care se bazează pe o scară formată din cinci sunete de înălțimi diferite, în cadrul unei octave. – Din germ. pentatonisch.]

Secţiunea 16:
“Sălile, mănăstirile, palatele şi pavilioanele sunt apariţii spontane, toate împodobite cu cele şapte nestemate, de ele fiind prinse perdele din diferite alte giuvaeruri, precum perle şi pietre mani strălucitoare asemenea lunii.
“Înauntru şi înafară, la dreapta şi la stânga sunt  bazine pentru îmbăiere. Unele dintre acestea sunt de zece yojana în lungime, lărgime şi adâncime; altele de douăzeci, treizeci şi aşa mai departe, până la o sută de yojana în lungime, lărgime şi adâncime. Acestea sunt pline ochi cu apă de zece calităţi, limpede, înmiresmată şi cu gust de nectar. 

“Acolo sunt eleştee de aur cu albii din nisip argintiu; eleştee de argint  cu albii din nisip auriu; eleştee de cristal cu albii din nisip de beril; eleştee de beril cu albii din nisip de cristal; eleştee de coral cu albii din nisip de chihlimbar; eleştee de chihlimbar cu albii din nisip de coral; eleştee de agate cu albii din nisip de rubine; eleştee de rubine cu albii din nisip de agate; eleştee de jad alb cu albii din nisip de aur roşu; eleştee de aur roşu cu albii din nisip de jad alb. Iar altele sunt alcătuite din două până la şapte nestemate.

“Pe malurile acestor eleştee sunt copaci de santal ale căror flori şi frunze atârnă şi împrăştie peste tot arome deosebite. Lotuşi celeşti albaştri, roz, galbeni şi albi înfloresc din abundenţă în diferite tonuri şi nuanţe, acoperind complet suprafaţa apei”.
[5] Al 11-lea Legământ promite atingerea Buddheităţii supreme pentru cei care se nasc în Tărâmul Pur. Va fi explicat într-un articol viitor.
[6] Samsara este lumea iluziei, a suferinţei şi naşterilor repetate.
[7] Se spune în Kyogyoshinsho: A spune că nu există Buddha, Buddha-Dharma, Bodhisattva sau Bodhisattva-Dharma. A te decide asupra unor astfel de viziuni, fie prin propria ta judecată sau primindu-le de la alţii, se numeşte ponegrirea Dharmei celei adevărate.” Cei care ponegresc Dharma adevărată nu se pot naşte în Tărâmul Pur al lui Buddha Amida. Vezi articolul „Excluderea’ din al Optsprezecelea Legământ”.
[8] Secţiunea 2 din Mica Sutră.
[9] Secţiunea a 10-a din Marea Sutră.
[10] Legământul Principal sau al 18-lea Legământ: „Dacă după ce voi atinge Buddheitatea, fiinţele sensibile din cele zece direcţii care se încred în mine cu o minte sinceră şi aspiră să se nască în Tărâmul meu, rostind Numele (Namo Amida Butsu) meu chiar şi numai de zece ori, nu se vor naşte acolo, fie ca eu să nu ating  Iluminarea perfectă.” Vezi şi articolul  „Cele trei legăminte ale salvării”.

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- CREDINTA SI NEMBUTSU IN BUDDHISMUL JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Persoane interesate