sâmbătă, 8 august 2015

Cele trei corpuri (aspecte) ale lui Buddha Amida

articol recomandat incepatorilor:


1. Dharmakaya (Hosshin) sau Corpul Dharma al Realităţii ultime[1] 
Acesta este aspectul Realităţii ultime sau absolute. El se află dincolo de orice formă, este de neconceput, neschimbabil, fără început şi fără de sfârşit. Toţi Buddha se regăsesc în aceeaşi Dharmakaya atunci când ating Iluminarea perfectă; de aceea, se spune că toţi Buddha, inclusiv Amida, au aceeaşi esenţă. Nu numai Buddha Amida, însă şi Tărâmul Lui Pur are acelaşi aspect Dharmakaya. Acest lucru este evident din următorul pasaj al Marii Sutre, care ne transmite cuvintele lui Buddha Amida:

Tărâmul meu, fiind însăşi Nirvana,
va fi fără de asemănare”.[2]

2. Sambhogakaya (Hojin) sau Corpul Recompensei
Acesta este Buddha Amida şi Tărâmul Său Pur în formă transcendentă, ca rezultat al practicilor şi legămintelor lui Bodhisattva Dharmakara. Se numeşte “Corpul Recompensei” deoarece este efectul sau “recompensa” karmică a practicilor şi virtuţilor Sale. Aşadar, în momentul în care Dharmakara a devenit Buddha Amida, cele 48 delegăminte ale Sale au devenit metode efective de salvare iar Tărâmul Său a intrat în existenţă. La Amida în formă Sambhogakaya s-a referit Shakyamuni când i-a spus lui Ananda:

“Bodhisattva Dharmakara a atins Buddheitatea şi se află acum  în Tărâmul buddhic de vest, numit ‘Pace şi Beatitudine’, la o sută de mii de kotis de tărâmuri distanţă de unde ne aflăm în acest moment’.
[…]  ‘ Zece kalpa[3] au trecut de când a atins Buddheitatea.”[4]

sau când i-a spus lui Sariputra:

‘ Dacă mergi de aici  către vest şi treci de o sută de mii de kotis de tărâmuri ale Buddhaşilor, ajungi la tărâmul numit Beatitudine Supremă, unde se află Buddha numit Amitayus. El locuieşte acum acolo şi propovăduieşte Dharma”.[5]

ori când a descris cele două aspecte ale lui Amida (“Amitabha” – “Lumină Infinită” şi “Amitayus” – “Viaţă Infinită”):

“De ce crezi tu Sariputra, că acel Buddha este numit Amitabha? Sariputra, Lumina acelui Buddha străluceşte peste tot şi fără de obstacole în toate lumile celor  zece direcţii. Din acest motiv este numit Amitabha. Din nou, Sariputra, viaţa acelui Buddha şi a fiinţelor din tărâmul Lui ţine timp de nenumărate şi nesfârşite kalpa. Din acest motiv este numit Amitayus.”[6]

Aceste aspecte sunt de asemenea, descrise în al 12-lea Legământ al lui Buddha Amida:

“Dacă după ce voi deveni un Buddha, lumina mea va fi limitată, incapabilă să ilumineze cel puţin o sută de mii de kotis de nayuta de tărâmuri ale Buddhaşilor, fie să nu ating Iluminarea perfectă”.


“Dacă după ce voi deveni un Buddha, viaţa mea va fi limitată chiar şi la o sută de mii de kotis de nayuta de kalpa, fie ca eu să nu ating Iluminarea perfectă.”

Lumina infinită (Nelimitată) a lui Buddha Amida este o manifestare transcendentă (Sambhogakaya) capabilă să meargă oriunde în univers. De aceea, El a spus că dacă lumina Sa va fi limitată, atunci nu va atinge Buddheitatea. Această Lumină îmbrăţişează, protejează şi aduce înţelepciunea credinţei (shinjin) în minţile şi inimile celor care sunt deschişi faţă de mesajul Lui salvator. Prin Lumina Lui, Amida încearcă în permanenţă să influenţeze fiinţele şi să le facă să accepte salvarea oferită de LegământulSău Principal (al-18-lea Legământ). Unele se deschid mai devreme iar altele mai târziu, în viitorul apropiat sau îndepărtat, însă Amida va continua să îşi trimită mereu Lumina Lui salvatoare până când iadurile vor fi goale şi toate fiinţele vor atinge Eliberarea.

Viaţa Infinită (Nelimitată) a lui Buddha Amida înseamnă că manifestarea lui transcendentă (Sambhogakaya) va dura la nesfârşit pentru binele tuturor fiinţelor. De aceea a precizat că, dacă viaţa Lui va fi limitată, atunci nu va atinge Buddheitatea. Aşadar, aspectul Sambhogakaya al lui Buddha Amida are un început, când a atins Buddheiatea şi nici un sfârşit (nici o limită), deoarece El este Buddha al Vieţii Infinite (Nelimitate)[7].
De asemenea, Viaţa Infinită (Nelimitată) a lui Amida înseamnă că va avea infinită răbdare şi timp nelimitat la dispoziţie pentru a ajuta toate fiinţele. Acest Legământ este în conformitate cu binecunoscutele versuri Mahayana:

“Atât timp cât va exista spaţiul şi fiinţele neiluminate,
fie ca eu să rămân pentru a risipi suferinţele lumii”.

 Aşadar, Viaţa Infinită (Nelimitată) a lui Amida reprezintă Compasiunea Lui Infinită. Acest Buddha nu va face nici o discriminare între fiinţe şi va munci la nesfârşit pentru a le salva pe toate, fără nici cea mai mică pauză, după cum El însuşi promitea înainte de atingerea Iluminării:

“Dacă în vieţile care vor urma, timp de nenumărate kalpa,
nu voi deveni un mare Binefăcător
pentru a-i salva pe cei aflaţi în suferinţă, din toate cele zece direcţii,
fie ca eu să nu ating perfecta Iluminare”.[8]

3. Nirmanakaya  – Corpul Adaptării (Ojin) sau al Transformării (Keshin)
În conformitate cu Shinran Shonin, acesta este Buddha Amida ca obiect al celei de-a noua contemplaţii (contemplaţia asupra corpului adevărat) din Sutra Contemplaţiei. În acea contemplaţie Shakyamuni îl descrie pe Amida în dimensiuni precise:

“Corpul Lui este la fel de glorios precum o sută de miloane de koti de bucăţi de aur din râul Jambu al Cerului zeilor Yama iar înălţimea Sa este şase sute de mii de koti de nayuta de yojana, înmulţit cu numărul boabelor de nisip ale râului Gange”.

Astfel, în capitolul VI al lucrării Kyogyohinsho, Shinran spune:

“Vă voi arăta cu veneraţie şi respect cine este Buddha şi Tărâmul Său în aspectul Transformării – acesta este Buddha descris în Sutra Vizualizării lui Buddha al Vieţii Infinite [Sutra Contemplaţiei], anume ‘Buddha în contemplaţia asupra corpului adevărat’”[9]

În aceeaşi secţiune cu a noua contemplaţie se spune că aureola lui Buddha Amida conţine mulţi “Buddhaşi în aspectul transformării, al căror număr este de milioane de koti înmulţite cu numărul boabelor de nisip ale râului Gange”.
Aceste corpuri (aspecte) ale transformării (adaptării) ale lui Buddha Amida care emană din aspectul Lui Sambhogakaya şi care diferă în formă şi mărime în funcţie de nevoile şi caracteristicile specifice ale fiinţelor (de aceea, îi spune “Corp al Adaptării” – pentru că se adaptează/apare în conformitate cu fiinţele din diverse locuri şi lumi) sunt trimise către toate fiinţele din cele zece direcţii ale samsarei care se încred în El, aşa cum reiese din secţiunea a 21-a a Sutrei Contemplaţiei:

“Amitayus, folosindu-se de puterile Lui supranaturale, îşi poate manifesta liber formele diferite în tărâmurile celor zece direcţii. Uneori poate apărea ca o figură imensă ce umple tot cerul; alteori ca o figură mică de numai patru sa doi metri înălţime. Figurile pe care le manifestă sunt toate de culoarea aurului pur. Buddhaşii transformării şi florile de lotus pline de nestemate din aureolele fiecăreia din aceste forme sunt precum cele descrise mai sus”.[10]

Acelaşi lucru este descris în următorul pasaj:

“Buddha Amitayus (Amida) are optzeci şi patru de mii de caracteristici fizice, fiecare dintre acestea având optzeci şi patru de mii de semne secundare ale desăvârşirii. Fiecare dintre aceste semne secundare emite optzeci şi patru de mii de raze de lumină; fiecare rază de lumină străluceşte peste tot de-a lungul tărâmurilor din cele zece direcţii, îmbrăţişând şi niciodată abandonând pe cei care se gândesc la Buddha. Este imposibil să vă descriu  în detaliu aceste raze de lumină, caracteristicile  fizice, şi semnele, Buddhaşii în aspectul transformării [manifestaţi de Amida], şi aşa mai departe.”[11]

Este important de menţionat faptul că Shinran Shonin a considerat că însuşi Buddha Shakyamuni este unul dintre multele Nirmanakaya sau Corpuri ale Transformării manifestate de Buddha Amida[12]:

“Amida, care a atins Buddheitatea în trecutul fără de început,
Plin de compasiune pentru fiinţele ignorante ale celor cinci pângăriri,
A luat forma lui Buddha Shakyamuni
şi a apărut în Gaya.”[13]

*

În concluzia acestei prezentări, putem spune că Buddha Amida este dincolo de orice formă în aspectul Lui Dharmakaya, se află în formă transcendentă (Sambhogakaya) în Tărâmul Pur şi este în acelaşi timp alături de noi, cei care ne încredem în El, prin multiplele Sale Corpuri ale Adaptării şi Transformării. Oriunde am fi: în camera noastră, pe stradă, singuri sau la plimbare cu prietenii, etc Buddha Amida este mereu cu noi.                                                                                                                                                  
La rândul nostru, după ce vom atinge Buddheitatea în Tărâmul Pur, vom sălăşlui în Realitatea ultimă de dincolo de formă, vom locui pentru totdeauna în formă transcendentă (Sambhogakaya) în Tărâmul Său şi vom merge, în acelaşi timp, în toate zonele universului, în diferite forme sau Corpuri ale Adaptării/Transformării pentru a salva toate fiinţele.  [1] Aici „Dharma” nu are sensul de învăţătură a lui Buddha, ci de realitate ultimă.
[2] The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.9-10
[3] În secţiunea a -4-a din Mica Sutră, Shakyamuni îi spune de asemenea, lui Shariputra:  “zece kalpa au trecut de când Amitayus a atins Iluminarea”.
[4] The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.23-24.
[5] The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.103.
[6] The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.104-105.
[7] Trebuie să facem diferenţa între “etern” şi “nelimitat”. Doar aspectul Dharmakaya al lui Buddha Amida este etern deoarece nu are nici  început şi nici sfârşit, în timp ce aspectul Sambhogakaya are un început (în momentul atingerii Iluminării) dar nu va avea sfârşit – va fi “nelimitat”, dupăcum ne spune sutra. De asemenea, Shinran însuşi a accentuat acest aspect nelimitat al lui Amida ca Sambhogakaya:

“Viaţa lui Amida este infinită şi de nemăsurat”
(Imnul nembutsului şi al adevăratului shinjin – pasaje pe calea Tărâmului Pur  - The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 304).

“De la atingerea Buddheităţii au trecut zece kalpa;
Viaţa lui Buddha nu poate fi măsurată.
strălucind  peste toate fiinţele ignorante şi pline de patimi oarbe ale acestei lumi;
De aceea, mă plec până la pământ şi îi aduc slavă.”
(Imnurile Tărâmului Pur -  The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 321)
[8] Marea Sutră, cap 8.
[9] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, cf with Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 233. şi Kygyoshinsho, Ryukoku Translation Series, Ryukoku University, Kyoto, 1966, p. 161.
[10] Ibid. p. 91.
[11] The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 87
[12] Vezi capitolul „Scopul venirii lui Buddha Shakyamuni în această lume” din cartea mea  Învăţături buddhiste Jodo Shinshu, Dharma Lion Publications, Craiova, 2011.
[13] Shoshinge. The Way of Nembutsu-Faith: A Commentary on the Shoshinge, by Hisao Inagaki, Nagata Bunshodo, Kyoto, 1996.

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- CREDINTA SI NEMBUTSU IN BUDDHISMUL JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Persoane interesate