vineri, 21 februarie 2020

Categorie specială de spirite flămânde – preta puternici care vor să domine alte ființe prin religie

Buddha în ipostaza de Învățător suprem
al tuturor ființelor, inclusiv al zeilor.


            La sfârșitul acestei prezentări aș dori să vorbesc de o categorie specială de spirite flămânde, anume preta puternici care vor să domine alte ființe prin religie.  
Așa cum am explicat la începutul acestui subcapitol dedicat lor, există mai multe tipuri de preta și nu toate sunt slabe ori torturate de foame și sete fizică. Unii preta au puteri mari datorate karmei bune din trecut (”aceste ființe diferă mult una de alta, unele dintre ele având chiar puteri supranaturale și glorie asemănătoare zeilor”[1] Maestrul Vasubandhu), dar și o mare mândrie și aroganță.

Dintre preta, categoria numită ”gyalpo” în tibetană sunt cele mai puternice. ”Gyalpo” înseamnă ”rege” sau ”regal” și indică diferiți lideri ai planului de existență al spiritelor flămânde la care se referea și Vasubandhu în pasajul de mai sus. Se spune că în viața trecută aceștia au fost practicanți serioși (nu neapărat buddhiști) care au acumulat multe merite, însă nu au reușit să își depășească mândria și aroganța ori au murit cu gânduri de ură și răzbunare, etc.

Vorbind la modul general, toți preta au tendința de a-i influența pe ceilalți. Ele sunt dornice de atenție, ofrande, etc, însă gyalpo au cea mai mare putere de a pune această dorință în acțiune. Ei sunt maeștri ai înșelăciunii[2], știu să se deghizeze în diverse moduri și chiar să ia aparența unor mari învățători din trecut sau chiar a Buddhașilor și Bodhisattvașilor și le place să ofere așa-zise ”învățături”.
Există multe povestiri despre practicanți buddhiști avansați care au fost păcăliți de gyalpo. Această categorie de preta poate de asemenea, să facă miracole și să ofere viziuni pentru a-i face pe oamen să se încreadă în ei și să li se supună.
În opinia mea, religiile abrahamice sau monoteiste (iudaism, creștinism, islam, etc) au drept cauză astfel de preta puternici cu atitudine imperialistă. Toate aceste religii au fost fondate în jurul unor viziuni, miracole, revelații și o figură ”divină” centrală autoritară care pretinde supunere absolută din partea credincioșilor săi.

De exemplu, gelozia și violența ”zeului” din vechiul testament este foarte clar exprimată în prima și a doua din cele zece porunci, precum și în alte pasaje  din același text. Această poruncă este de asemenea, acceptată și în creștinism:

”Să  nu ai alţi dumnezei afară de mine.
Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul.  Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor[3] în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce mă urăsc şi mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc şi păzesc poruncile mele”.[4]

De asemenea, în Coran există multe pasaje de acest gen, din care însă voi cita numai câteva[5]:

”Urmează ceea ce Domnul tău ţi-a descoperit: nu este dumnezeu afară de el. Îndepărtează-te de cei care îi fac semeni lui Dumnezeu!” (Coran, 6:106)

”Mai răi decât dobitoacele înaintea lui Dumnezeu sunt cei care tăgăduiesc, căci ei nu cred.[6]” (Coran, 8:55)

”Muhammad este trimisul lui Dumnezeu. Însoţitorii săi sunt aprigi[7] cu tăgăduitorii (necredincioșii) și blânzi între ei.”
(Coran, 48:29)

Cel care nu crede în Dumnezeu şi în trimisul său, să ştie că am pregătit un foc tăgăduitorilor (necredincioșilor)![8]
A lui Dumnezeu este împărăţia cerurilor şi a pământului. El iartă cui voieşte şi osândeşte pe cine voieşte[9].
(Coran, 48:13-14)

”Domnul tău a dezvăluit îngerilor: “Eu sunt cu voi. Întăriţi-i pe cei care cred şi eu voi arunca groaza în inimile celor care tăgăduiesc (nu au credință). Zdrobiţi-le grumazurile, zdrobiţi-le fiece deget.[10] (Coran, 8:12)

Războiţi-vă cu cei care nu cred în Dumnezeu şi în ziua de apoi, cu cei care nu socot oprit ceea ce Dumnezeu şi trimisul său au oprit, cu cei care nu ţin Legea Adevărată dintre cei cărora li s-a dat Cartea (creștini și evrei). Războiţi-vă cu ei până vor plăti tributul cu mâna lor după ce au fost umiliţi.” (Coran, 9:29)

”O, Profetule! Războieşte-te cu tăgăduitorii (necredincioșii) şi cu făţarnicii. Fii crunt cu ei! Limanul lor va fi Gheena (iadul)! Urâtă devenire!” (Coran, 9:73)

Așa cum vedem foarte limpede în citatele de mai sus, un astfel de ”dumnezeu” NU poate fi o ființă iluminată, ci o persoană dominată de gelozie, frustrare și mânie, care oferă așa-zisa lui ”iubire” doar celor care îl iubesc și i se supun, pedepsind necredința părinților până la a treia sau a patra generație! De asemenea, în cazul Coranului își încurajează credincioșii să fie duri și agresivi cu cei care aleg să creadă în altcineva, el însuși privindu-i pe necredincioși ca fiind inferiori animalelor (”mai răi decât dobitoacele”) și obiectul terorii sale (”voi arunca groaza în inimile celor care tăgăduiesc”). Cu siguranță că o astfel de ființă va cădea și mai mult în zonele de jos ale existenței, ajungând chiar în iaduri, după ce viața sa ca gyalpo sau preta puternic se va sfârși.

Vedem foarte clar diferența dintre astfel de spirite mânioase, dominate de foamea de atenție și un Buddha care are Compasiune nediscriminatoare față de toate fințele (inclusiv față de astfel de spirite frustrate), indiferent dacă acestea acceptă sau nu învățătura lui! Un Buddha nu are nevoie de atenția sau venerarea celorlalți[11], fiind suficient sie însuși și nu este afectat cu nimic dacă ființele îl iubesc sau îl disprețuiesc. Lauda sau critica nu îl influențează. Tot ceea ce face pentru ființele neiluminate provine din Înțelepciunea și Compasiunea lui  infinită în care nu există nicio urmă de ego:

”Buddha din cele zece direcții se gândesc plini de compasiune la ființele sensibile asemenea unei mame care se gândește la copilul său."[12]

De asemenea, cum încearcă toți Buddha să ne convingă să ne încredem în Buddha Amida? În mod clar, nu prin forță sau teroare, nu prin amenințări că ne vor distruge pe noi și copii noștri până la a treia sau a patra generație:

”Shakyamuni[13] și toți ceilalți Buddha
sunt cu adevărat părinții noștri cei plini de compasiune.
Prin diferite metode iubitoare ei ne ajută să se trezească în noi credința supremă care este adevărată și reală."[14]

Bineînțeles că nimic bun nu poate răsări din credința în niște spirite neiluminate, geloase și răzbunătoare, indiferent dacă învățăturile asociate cu ei conțin și câteva elemente bune[15]. Din contră, refugiul în Buddha Amida,  aflat dincolo de iluzie și nevoia de atenție, precum și dincolo de nașterile și morțile repetate, ne va duce la Iluminarea supremă.

Preta puternici (și adepții lor) au propria evoluție spirituală, unii dintre ei pot fi chiar mai buni decât alții, însă niciunul nu este iluminat și nu a scăpat de sclavia celor trei otrăvuri: ignoranță (iluzie), lăcomie/atașament și aversiune/furie. Așadar, trebuie să fim deosebit de atenți cui îi acordăm credința noastră, deoarece efectul este similar cu cauza. Dacă ne refugiem în spirite samsarice (neiluminate), indiferent cât de puternice ar fi acestea, nu vom scăpa niciodată de samsara, însă dacă ne refugiem în Buddhași, și mai ales dacă ne refugiem în Buddha Amida, vom atinge noi înșine Buddheitatea.   

            Toate religiile monoteiste cred în existența unui zeu creator. Însă această credință este contrară învățăturii lui Buddha în conformitate cu care ființele neiluminate sunt cauza karmică a existenței tărâmurilor samsarice. Karma noastră individuală și colectivă a manifestat tărâmurile, lumile și universurile în care ne aflăm, asemenea visului manifestat de noi în timpul nopții și care este, de fapt, manifestarea în forme și activități nocturne a gândurilor și faptelor din timpul zilei. Samsara este așadar, visul nostru comun din care trebuie să ne trezim prin urmarea căii (învățătura lui Buddha) ce duce la  Trezire sau Iluminare[16]. Spre deosebire de noi, ființele iluminate (Buddhașii) manifestă în mod natural tărâmuri pure sau tărâmuri iluminate. Dacă un așa-zis ”zeu-suprem” a creat o lume ca a noastră înseamnă că este neiluminat, deoarece dacă era Iluminat această lume ar fi fost perfectă și locuită de ființe perfect iluminate. Buddha Amida (și orice Buddha”) nu pretinde că ar fi creat această lume samsarică, ci doar Tărâmul său Pur (Sukhavati) unde a jurat că va duce toate fiinele neiluminate (samsarice) și le va ajuta să atingă eliberarea finală (Iluminarea/Buddheitatea/Nirvana).

Oricine pretinde că este creatorul și proprietarul acestei lumi sau al oricărei lumi samsarice dă dovadă de aroganță și foame de putere – o caracteristică deseori întâlnită la unii zei și în mod special la unii preta puternici care să nu uităm că sunt de fapt, spirite flămânde, însă flămânde nu de hrană, ci de atenție și putere. Gyalpo, asemenea oricărui preta, sunt în strânsă legătură cu planul omenesc de existență și ca și aceștia se simt incompleți însă unii dintre ei își caută împlinirea în dorința de putere și atenție. Atitudinea unor astfel de preta puternici dar și a unor zei este una imperialistă, adică să vor primească venerația și supunerea a cât mai multe ființe cu putință. Am dat într-o altă carte exemplul lui Baka Brahma, zeul care fusese înșelat de Mara să creadă că este ”Cuceritorul de necucerit, Atotștiutorul, Atotputernicul, Domnul Zeu, Făcătorul, Creatorul, Conducătorul suprem, Hirotonisitorul, Tatăl a tot ceea ce este și va fi” dar a fost corectat de Buddha Shakyamuni.[17]
Așa cum vedem însă din textele sacre ființele cu tendințe imperialiste nu sunt doar zei ci mai ales preta puternici. În opinia mea, majoritatea zeilor care trăiesc dincolo de sfera umană de existență sunt mult mai interesați să se bucure de viețile lor extrem de lungi și pline de plăceri decât să își bată capul cu noi. De aceea, cred că preta, al căror plan de existență se intersectează mult mai mult cu al nostru, putând primi hrană sau diverse substanțe din partea noastră[18], sunt automat foarte interesați de noi.

În concluzie, trebuie să fim atenți la această categorie de preta care vor să ne domine prin religie și să facem așa cum ne-a sfătuit Buddha Shakyamuni:

 “Cei care se refugiază cu adevărat şi din toată inima, eliberându-se de toate ataşamentele iluzorii şi de preocupările legate de momente favorabile sau nefavorabile, să nu îşi caute niciodată refugiul în spirite ori în învăţături nebuddhiste[19]

”Refugiați-vă voi înșivă în Buddha, refugiați-vă în Dharma, refugiați-vă în Sangha[20]. Nu slujiți alte învățături, nu-i venerați pe zei, nu faceți altare spiritelor, nu vă bazați pe zile norocoase.’”[21]

[1] AbhidharmakoSabhasyam, English translation by Leo M. Pruden; Berkeley, Calif, Asian Humanities Press, 1991; vol 2, p. 460
[2] Cu toate acestea, nu toți gyalpo manifestă o tendință negativă și imperialistă. Există unii gyalpo care sunt ineresați de Dharma, însă deoarece au un caracter inconstant iar mândria și furia sunt caracteristici importante, pot fi ușor jgniți și manipulați de marași.
[3] În mod clar, aici ”nelegiuirea părinților” este necredința lor, faptul că au avut alți dumnezei înafară de el. Din cauza acestei necredințe sunt pedepsiți și copii, până la al treilea sau al patrulea neam.
[4] Biblia, Traducerea Dumitru Cornilescu, 1924, ediția revizuită în 2016, https://biblia.resursecrestine.ro
[5] Citatele următoare din Coran sunt copiate din ediția Coran Arab – Român online, Traduerea Obedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen a treia după traducerea comună  cu George Grigore; https://sites.google.com/site/coranarabromanonline
[6] Cei care urmează alte religii în afara islamului sunt considerați inferiori animalelor.
[7] Duri și agresivi cu cei care nu cred în Islam.
[8] În opinia Islamului, necredincioșii ajung în iad.
[9] Aici se neagă legea karmei, a cauzei și efectului. Totul depinde de voința arbitrară a unui așa-zis ”zeu suprem”.
[10] Unul din multele îndemnuri către îngrozirea și uciderea necredincioșilor care se găsesc în Islam.  Vezi de asemenea, viața profetului Muhammad,  considerat musulmanul perfect, plină de teroare, violuri și crime. Frica este întotdeauna metoda folosită de demoni sau de cei amăgiți de demoni.
[11] A venera un Buddha este benefic din punct de vedere karmic pentru ființele neiluminate iar nu pentru Buddha însuși care nu depinde de nimic.
[12] The 'Chapter of Mahasthamaprapta' of the Sutra of the Samadhi of Heroic Advance.
[13] Buddha istoric.
[14] Shinran Shonin, Hymn of the Two Gateways of Entrance and EmergenceThe Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.629
[15] Deși obiectul credinței acestor religii este fals și sunt pline de diverse viziuni greșite, unele din învățăturile lor morale pot fi utile oricui.
[16] Vezi capitolul ”Câteva explicații buddhiste despre originea și existența universului” din cartea mea, Adevărata învățătură despre Buddha Amida și Tărâmul Pur, The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taiwan, 2016, p.24
[17] Vezi capitolul ”Buddha Dharma nu recunoaște existența unui zeu suprem și creator al lumii” din cartea mea, Adevărata învățătură despre Buddha Amida și Tărâmul Pur, The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taiwan, 2016, p.13
[18] Din câte știm, atât iudaismul cât și islamul sunt religii care au practicat și încă practică sacrificiul de sânge. Toată carnea ”halal” pe care o mănâncă un musulman credincios trebuie să provină de la animale care au fost mai întâi sacrificate după un anumit ritual în care se invocă numele lui Allah. Doar un preta ar putea fi interesat de un astfel de sacrificiu sângeros în timp ce un zeu ar fi chiar scârbit de așa ceva. De asemenea, menționez că sacrificiile sunt prezente în vechiul testament care este acceptat de  creștinism, deși acesta a renunțat la sacrificii, păstrând însă același ”dumnezeu” care este și tatăl lui Iisus și care primea sacrificii de animale. Același ”dumnezeu” care specifică faptul că e un dumnezeu gelos și pedepsește necredința părinților prin copii lor până la a treia sau a patra generație.
[19] Shinran a citat acest pasaj din Sutra celor zece roţi ale lui Ksitigarbha în  Kyogyoshinsho, cap VI
Kyogyoshinsho - The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.273
[20] Cele trei refugii în Buddha, Dharma și Sangha. Pentru o explicație detaliată a acestor refugii, vezi capitolul ”Înțelesul celor trei refugii în buddhismul Jodo Shinshu” din cartea mea Credință și Nembutsu în budhismul Jodo Shinshu, The Corporate Body of Buddha Educational Foundation, Taiwan, 2019, p.217
[21] Sutra Samadhiului prezenței tuturor Buddha, citată de Shinran Shonin în Kyogyoshinsho, cap VI, Kyogyoshinsho - The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.255

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- CREDINTA SI NEMBUTSU IN BUDDHISMUL JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Persoane interesate