duminică, 8 noiembrie 2015

1) Pasaje care dovedesc faptul că naşterea în Tărâmul Pur are loc după moarte


 - reveniți la 

“Când vieţile lor se vor sfârşi, Buddha Amida le va apărea înainte împreună cu o adunare de înţelepţi. În momentul morţii, minţile nu le vor cădea în confuzie iar ei  se vor naşte în Tărâmul Său Pur..”[1]
Shinran Shonin, citează Mica Sutră despre Buddha Amida în lucrarea, Kyogyoshinsho

*

“Este asemenea unui sigiliu de ceară imprimat pe lut; când sigiliul este distrus, literele apar. Când viaţa se sfârşeşte, adeptul se naşte în Tărâmul Păcii şi Beatitudinii.”[2]
Maestrul Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)

*

“Dacă cineva se încrede din toată inima în învăţăturile buddhiste şi aspiră să se nască în Tărâmul Pur, se va naşte acolo imediat ce viaţa sa  – lungă sau scurtă – ajunge la final. […]
Aşadar, vă îndemn şi vă sfătuiesc să vă refugiaţi în Tărâmul Beatitudinii Supreme. Dacă dedicaţi toată practica voastră acestui scop și cu o inimă sinceră vă veţi naşte acolo fără nici o îndoială, la sfârşitul acestei vieţi.”.[3]
Maestrul Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)

*

În An-le-chi (Anrakushu) Maestrul Tao-ch’o ne prezintă următoarea întrebare:

“Există vreo dovadă în scripturi prin care să se poată afirma că cel ce aspiră să se nască în Tărâmul Pur chiar ajunge acolo după moarte?”[4]

apoi citează mai multe pasaje din diverse sutre pentru a arăta că există într-adevăr o astfel de dovadă. Vă ofer în următoarele rânduri câteva din pasajele citate de el:

“După cum se spune în Sutra Tamburului Dharmei: ‘Chiar dacă nu te poţi gândi mereu la Buddha, dacă şti că Buddha se află în vest şi vrei să te naşti acolo, atunci chiar te vei naşte acolo’”.[5]

Aşa cum vedeţi, “Buddha se află în vest”, ceea ce înseamnă că Tărâmul Lui se află acolo iar nu “aici şi acum”.[6]
“Din nou, se spune în Sutra Marii Compasiuni (adaptare):
‘De ce este ea numită ‘Marea Compasiune’? Cei care rostesc Nembutsu din toată inima lor se vor naşte cu siguranţă, după moarte, în Tărâmul Păcii şi Beatitudinii. Cei care încurajează transmiterea nembutsului de la om la om, sunt cei care practică marea compasiune. Să se ţină bine  minte acest lucru”.[7]
Maestrul Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)

*

“În Sutra Ghirlandei de flori se spune:
‘Practicând Nembutsu Samadhi
adeptul îl vede negreşit pe Buddha
şi va renaşte în prezenţa Sa după moarte.
Astfel, dacă vedeţi un om pe patul de moarte, încurajaţi-l să spună nembutsu
şi arătaţi-i o imagine a lui Buddha pe care  s-o venereze.”[8]
Maestrul Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)


*

“Cei care se gândesc mereu la Amida până la sfârşitul vieţii lor se vor naşte în Tărâmul Pur zece din zece şi o sută dintr-o sută. Motivul este acela că sunt neafectaţi de diverse influenţe din afară, au atins conştientizarea corectă, sunt în armonie cu Legământul lui Buddha, nu se află în dezacord cu învăţăturile lui Buddha şi acceptă cuvintele lui Buddha”.[9]
Maestrul Shan-tao, Ojoraisan

A se gândi mereu la Amida înseamnă că shinjin sau credinţa în Buddha Amida este cu adevărat stabilită în inima lor şi că nu va dispărea până la sfârşitul vieţii când are loc naşterea propriu-zisă în Tărâmul Pur. “Conştientizarea corectă” este credinţa (shinjin) Legământului Principal.

*

“Shakyamuni şi alţi Buddha din cele zece direcţii slăvesc Lumina lui Amida în doisprezece moduri şi le îndeamnă pe toate fiinţele să îi rostească Numele şi să-l venereze încontinuu, pentru că astfel vor obţine merite nesfârşite în această viaţă iar după moarte se vor naşte cu siguranţă în Tărâmul Pur”.[10]
Maestrul Shan-tao, Ojoraisan

*

“Dacă vrei să alegi un loc unde să renaşti după moarte,
Tărâmul Pur din vest este cel mai potrivit”.[11]
Maestrul Shan-tao, Ojoraisan

*

“Gândindu-ne întotdeauna la Buddha Amida ne lăsăm purtaţi de Puterea Legământului Său Principal. După moarte atingem naşterea în Tărâmul Pur  unde îl întâlnim faţă în faţă cu bucurie nesfârşită”.
Maestrul Shan-tao, Ojoraisan

 *

“Trebuie  să înţelegem că, indiferent unde ne-ar găsi moartea, chiar şi într-o colibă de paie, în chiar acel moment vom urca pe floarea de lotus. Urmându-l pe Amida şi aflându-se în compania adunării de Bodhisattva, vom renaşte într-o clipă în Tărâmul Pur din vest, la milioane de tărâmuri distanţă de locul unde ne aflăm noi aici.”[12]
Maestrul Genshin, Ojoyoshu

*

“Indiferent de timp, loc şi diverse relaţii karmice, simpla rostire a nembutsului face posibilă naşterea în Tărâmul Pur dacă ne dorim să mergem acolo după moarte”.[13]
Maestrul Genshin citat de Honen Shonin în lucrarea Avertisment pentru atingerea naşterii în Tărâmul Pur

*

“Nu există nici o contradicţie între cuvintele sau faptele diverşilor Buddha. Din moment ce Shakyamuni ne-a încurajat pe noi, fiinţele obişnuite, ca de-a lungul întregii noastre vieţi să rostim din toată inima doar Numele lui Amida şi dacă ne-a asigurat că, după ce vom muri ne vom naşte cu siguranţă în acel tărâm, atunci toţi Buddha din cele zece direcţii laudă, confirmă şi ne încurajează să facem acest lucru”.[14]
Honen Shonin, Senchakushu

*

“Urmând calea Puterii Legământului, vor atinge, după moarte, naşterea în acel tărâm [Tărâmul lui Amida1, unde îl vor întâlni pe Buddha Amida iar bucuria lor nu va avea sfârşit”.[15]
Honen Shonin, Senchakushu

*

“La sfârşitul vieţii, vor intra în locuinţa Buddhaşilor – Tărâmul Pur”.[16]
Honen Shonin, Senchakushu

*


“După ce viaţa lor se va sfârşi, practicanţii nembutsu se vor naşte cu siguranţă în tărâmul Sukhavati”.[17]
Honen Shonin, Senchakushu

*

“Maestrul Shan-tao a spus că, aceia a căror credinţă în naşterea în Tărâmul Pur după moarte nu este suficient de profundă nu vor avea parte de protecţia sfinţilor. În timp ce rostim nembutsu trebuie să  avem credinţă profundă, să detestăm această lume impură[18] şi să ne dorim din toată inima să renaştem în Tărâmul Pur”.[19]
Honen Shonin, Wago Toroku

*

“Întrebare: ‘Ce ar fi dacă ne-am pune viaţa de după moarte în mâinile unui zeu?’
Răspuns: ‘Nu există nimic mai puternic decât să îţi pui viitorul în mâinile lui Buddha Amida’”.[20]
Honen Shonin, Dialoguri pe o sută patru zeci şi cinci de subiecte

*

“Cel dintâi lucru pe care îl voi face după ce mă voi naşte în Tărâmul Pur al Beatitudinii Supreme va fi să-mi aduc aminte de colegii de practică pe care i-am lăsat în urmă”.[21]
Honen Shonin, Poeme

*

“Rosteşte nembutsu şi doreşte-ţi să te naşti în Tărâmul Pur după moarte”.[22]
Honen Shonin, Răspuns către Saburo din Tsunoto

*

“A te ruga pentru noroc în această lume efemeră şi a uita chestiunea de cea mai mare importanţă a eliberării în viaţa de după moarte nu este adevăratul scop al adepţilor nembutsu. Buddha Amida a spus că nembutsu este ‘practica cea corectă şi adevărată’ pentru naşterea în Tărâmul Pur după moarte”.[23]
Honen Shonin, Wago Toroku

*

“În ceea ce priveşte viaţa de după moarte, adeptul să nu aspire la naşterea în alte tărâmuri pure ale Buddhaşilor în afara Tărâmului Pur al lui Buddha Amida, nici să spere că poate ajunge în Cerul Tusita al lui Buddha Maitreya şi cu atât mai mult, să nu îşi dorească să renască în lumile iluzorii ale oamenilor sau zeilor”.[24]
Honen Shonin, Wago Toroku

*

“Nimic altceva în afară de nembutsu nu ne poate face să renaştem în Tărâmul Pur după moarte. Nu vă spun toate acestea din mintea mea, ci redau întocmai învăţătura sfintelor scripturi ca şi cum aş ţine textul lor  în faţa unei oglinzi. Vă rog, citiţi scrierile sacre.”[25]
Honen Shonin, Wago Toroku

*

“În ceea ce priveşte ‘lucrarea supremă de a primi toate fiinţele’, unul dintre cele patru zeci şi opt de legăminte din Marea Sutră spune: ‘Dacă după ce voi deveni un Buddha, fiinţele sensibile din toate cele zece direcţii care, aspirând să se nască în tărâmul meu, îmi rostesc Numele chiar şi numai de zece ori, nu se vor naşte acolo prin Puterea Legământului meu, fie să nu ating perfecta Iluminare.’

Astfel, practicanţii care aspiră la naşterea în Tărâmul Pur sunt îmbrăţişaţi şi primiţi de Puterea Legământului  şi sunt făcuţi să se nască acolo atunci când vieţile lor se vor sfârşi. De aici denumirea de ‘lucrarea supremă de a primi toate fiinţele’”.[26]
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho

*
“Shakyamuni îndeamnă fiinţele obişnuite să rostească nembutsu din toată inima lor şi de-a lungul întregii vieţi; când vor muri, se vor naşte cu siguranţă în acel tărâm.
Toţi Buddha din cele zece direcţii, fără nici un fel de excepţie, laudă şi recomandă această învăţătură şi de asemenea, sunt martori ai adevărului cuprins în ea. De ce? Pentru că marea lor compasiune apare din aceeaşi esenţă. Învăţătura unui singur Buddha este învăţătura tuturor Buddha; învăţăturile tuturor Buddha sunt învăţăturile fiecărui Buddha.”[27]
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capitolul III

*

“Maestrul templului Kuang-ming (Shan-tao) spunea:
‘[…] când viaţa ta se va sfârşi, în exact momentul următor te vei naşte în acel tărâm unde vei trăi plăcerea dharmică a non-acţiunii[28] timp de nesfârşite (eterne) şi nenumărate kalpa’”.[29]
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capitolul III


*

“La sfărşitul vieţii acesteia vei intra în familia Buddhaşilor, adică în Tărâmul Pur”.[30]
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capitolul III
*

“Dintre mii de oameni care au primit învăţătura lui faţă în faţă sau în alte moduri, timp de multe zile şi ani, foarte puţini au fost lăsaţi să citească şi să copieze această carte. Cu toate acestea, mie însumi maestrul Genku (Honen) mi-a  permis să o copiez şi să-i fac un portret. Acesta este avantajul practicii exclusive a Numelui adevăratei asigurări[31]; aceasta este dovada clară a viitoarei mele naşteri în Tărâmul Pur.”[32]
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capitolul III

Aici, “viitoarea naştere în Tărâmul Pur” indică foarte clar faptul că aceasta va avea loc după moarte.


*

“În lucrarea Colecţie de pasaje despre Tărâmul Păcii şi Beatitudinii se spune:

‘Am adunat aici cuvinte adevărate pentru a-i ajuta pe ceilalţi să urmeze practica autentică ce duce la naşterea în Tărâmul Pur. Tot ceea ce îmi doresc este ca cei ce au atins deja această Naştere să-i conducă pe cei care vin după ei, iar cei care aspiră la Naştere să-şi urmeze predecesorii, urmând în acest fel unul altuia într-o linie neîntreruptă până când oceanul nesfârşit al naşterii şi morţii va fi secat definitiv”. [33]
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capitolul IV

*

“Cei care aspiră la naşterea în Tărâmul Pur sunt primiţi şi niciodată abandonaţi de puterea Legământului şi făcuţi să atingă Naşterea în momentul morţii”.[34]
Shinran Shonin, Explicaţii ale inscripţiilor de pe rulourile sacre

*

“…’dacă nu se vor naşte acolo, fie ca eu să nu ating cea mai înaltă Iluminare’[35]:
Dacă cei care se încred în Legământ nu se vor naşte în adevăratul tărâm adus la perfecţiune de Legământul Principal, atunci nu voi deveni un Buddha.

Asta înseamnă că cei ce aspiră să se nască acolo sunt primiţi de puterea Legământului şi făcuţi să atingă Naşterea la sfârşitul vieţii lor”.[36]
Shinran Shonin, Explicaţii ale inscripţiilor de pe rulourile sacre

*

“În ceea ce mă priveşte, nu adaug nici o semnificaţie condiţiilor bune sau rele ale cuiva în clipele sale ultime. Cei în care shinjin este fixat definitiv nu au nici o îndoială, aflându-se aşadar printre cei cu adevărat stabiliţi. Din acest motiv, sfârşitul lor – chiar şi al celor ignoranţi – este unul fericit..”[37]
Shinran Shonin, Mattosho, Scrisoarea 6

*

“Viaţa mea a ajuns acum la deplinătatea anilor ei. Cu siguranţă mă voi naşte în Tărâmul Pur înaintea ta, aşa că în mod sigur te voi aştepta acolo.”[38]
Shinran Shonin, Mattosho, Scrisoarea 12

Acest fragment dovedeşte faptul că Shinran asociază moartea lui iminentă cu naşterea în Tărâmul Pur.

*

“Din moment ce se află în stadiul de non-retrogresiune până la naşterea în Tărâmul Pur, se mai spune despre ei şi că aparţin stadiului celor cu adevărat stabiliţi. […] Credincioşii se află în stadiul celor cu adevărat stabiliţi până la naşterea  în Tărâmul Pur.”[39]
Shinran Shonin, Mattosho, Scrisoarea 13

După cum reiese din acest citat şi altele asemănătoare, intrarea în stadiul de non-retrogresiune (stadiul celor cu adevărat stabiliţi) în momentul apariţiei shinjinului sau a credinţei nu este acelaşi lucru cu naşterea în Tărâmul Pur. Afirmaţia lui Shinran este foarte clară, acest stadiu este anterior naşterii acolo – până la naşterea  în Tărâmul Pur”.

*
Iată un fragment dintr-o scrisoare trimisă lui Shinran Shonin de către Kyoshin:

“Cei care ating adevăratul shinjin
ajung automat  printre cei cu  adevărat stabiliţi
şi intră în stadiul de non-retrogresiune,
de aceea, ei vor atinge  în mod necesar Nirvana.

Declaraţia ‘vor atinge Nirvana’ înseamnă că, atunci când inima celor care au adevăratul shinjin ajunge, la sfârşitul vieţii lor, în Tărâmul Împlinirii, acele persoane devin  una cu lumina inimii lui Tathagata.”[40]
Shinran Shonin, Mattosho, Scrisoarea 14

Ren’i, un alt discipol, i-a trimis răspunsul lui Shinran în care se confirmă faptul că afirmaţiile lui de mai sus sunt adevărate:

“Am transmis în amănunt conţinutul scrisorii tale lui Shonin iar el a spus că aceasta este în întregime fără de greşeală.”[41]

*

“Împlinirea dorinţei puternice a lui Myoho-bo de a se naşte în Tărâmul Pur este cu siguranţă sărbătorită de cei din provincia Hitachi care au aceeaşi aspiraţie."[42]
Shinran Shonin, Mattosho, Scrisoarea 19

Aici Shinran se referă la moartea lui Myoho-bo pe care o echivalează cu naşterea în Tărâmul Pur.

*

“Vă rog citiţi copiile după 'Esenţialul Credinţei' de Seikaku, 'Despre puterea personală şi Puterea Celuilalt' şi alte tratate pe care vi le-am trimis înainte. Astfel de oameni sunt cei mai buni învăţători ai epocii noastre. Din moment ce s-au născut deja în Tărâmul Pur, nimic nu poate depăşi ceea ce este scris în tratatele lor. Ei au înţeles pe deplin învăţătura Maestrului Honen şi din acest motiv au atins naşterea perfectă în Tărâmul Pur”[43]
Shinran Shonin, Mattosho, Scrisoarea 19

În momentul în care a trimis această scrisoare, maeştrii Seikaku şi Ryukan erau deja morţi, ceea ce înseamnă că naşterea lor în Tărâmul Pur nu a fost atinsă în timpul vieţii, ci după moarte, lucru de la sine înţeles pentru Shinran.

*

În timp ce îi critica pe unii discipoli, Shinran a spus: “astfel de oameni nu au nici o aspiraţie pentru nembutsu sau pentru Legământul lui Buddha şi, în acest fel, oricât de sârguincios ar recita nembutsu cu aceată atitudine este dificil pentru ei să atingă Naşterea de după moarte”.[44]
Shinran Shonin, Mattosho, Scrisoarea 19

*

“Sunt foarte trist să aud vestea legată de Kakunen-bo. M-aş fi aşteptat să ajung înaintea lui în Tărâmul Pur, însă din păcate, am fost lăsat în urmă. Asta mă întristează nespus de mult. Kakushin-bo, care a plecat anul trecut, a ajuns cu siguranţă în Tărâmul Pur şi ne aşteaptă. De asemenea, eu însumi îi voi întâlni acolo; toate acestea sunt imposibil de descris în cuvinte. Spusele lui Kakunen-bo nu difereau deloc de ceea eu însumi am propovăduit atâta timp, ceea ce înseamnă că amândoi mergem în acelaşi loc – Tărâmul Pur. Dacă voi mai fi însă în viaţă în a zecea lună a anului viitor ne vom putea reîntâlni în această lume. De asemenea, din moment ce credinţa ta nu diferă deloc de a mea, chiar dacă eu plec înaintea ta, fii sigur că te voi aştepta în Tărâmul Pur”.[45]
Shinran Shonin, Scrisori neincluse în colecţie, Scrisoarea 2

Aici din nou, Shinran echivalează moartea unor discipoli apropiaţi (Kakunen-bo şi Kakushin-bo) cu naşterea în Tărâmul Pur .

*

“Mai mult decât atât, nedorind să mergem în Tărâmul Pur foarte repede, ne temem că am putea muri chiar şi când suntem puţin bolnavi; aceasta este de asemenea, acţiunea patimilor oarbe. Ne este foarte greu să abandonăm această veche casă a durerii unde am migrat până acum timp de nenumărate kalpa şi nu suntem plini de dor după Tărâmul Pur al păcii, unde ne vom naşte până la urmă. Cât pot fi de puternice patimile noastre oarbe! Dar deşi nu ne prea dorim  să părăsim această lume Saha, în momentul în care legăturile noastre karmice cu ea sunt rupte şi în cele din urmă murim, vom merge în acel tărâm.”[46]
Shinran Shonin, Tannisho, capitolul 9

*

„Cel mai important lucru este să păstrați ferm în mintea și inima voastră credința Puterii Celuilalt. Dincolo de asta, să spuneți nembutsu  fie că mergeți, că stați așezați, în picioare sau întinși, în semn de recunoștință față de bunăvoința lui Buddha Amida. Dacă aveți această înțelegere, nașterea ce va urma în Tărâmul Pur este pe deplin asigurată.”[47]
 Rennyo Shonin, Scrisori

Expresia „nașterea ce va urma în Tărâmul Pur” este foarte clară și nu înseamnă deloc „aici și acum”, în această viață așa cum vom vedea și în pasajele următoare.

*

„Nu știu de ce dar în ultimul timp (vara asta) am căzut adeseori pradă somnolenței și când mă gândesc de ce sunt atât de amorțit și apatic nu am nici o îndoială că momentul morții ce duce la nașterea în Tărâmul Pur ar putea fi foarte aprope.”[48]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

„Femeile care devin soții ale preoților de  pe acest munte din Yoshizaki să fie conștiente că toate acestea se întâmplă deoarece condițiile din viețile lor trecute sunt puternice și profunde. Totuși, această conștientizare nu va apărea decât după ce își vor da seama că viața de după moarte este o chestiune de cea mai mare importanță și după ce credința s-a stabilit definitiv în inima lor. De aceea, femeile care sunt neveste de preoți trebuie ca prin toate mijloacele, să atingă credința neclintită.

Mai întâi, pentru că ceea ce se înțelege prin minte stabilită în tradiția noastră diferă foarte mult și este superioară în general înțelegerii școlilor Jodo[49], ea este numită marea credință a Puterii Celuilalt. De aceea, trebuie să fim conștienți de faptul că, cei care au atins această credință - zece din zece și o sută dintr-o sută - sunt asigurați de nașterea ce va urma în Tărâmul Pur..”[50]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

„Dacă vrei să atingi credința în Buddha Amida trebuie să realizezi în primul rând că viața omului este asemenea unui vis ori unei iluzii și că viața de după moarte din Tărâmul Pur este într-adevăr rezultatul plin de beatitudine în eternitate; că viața umană înseamnă bucuria unor cincizeci - o sută de ani, în timp ce viața de după moarte este chestiunea de cea mai mare importanță.”[51]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

„Ceea ce trebuie să ne dorim este nașterea în Tărâmul Pur după moarte, cel pe care trebuie să ne bazăm este Tathagata Amida. [...]
Și totuși, preoții din această regiune se află într-o serioasă contradicție cu Dharma lui Buddha. Ei îi numesc pe adepții de la care primesc donații, 'buni discipoli' sau 'oameni credincioși'. Aceasta este o greșeală gravă. De asemenea, discipolii au senzația că dacă oferă multe lucruri preoților vor fi salvați de puterea acestora. Și asta este o mare greșeală. Din această cauză, între preoți și discipolii lor nu există nici un fel de înțelegere a credinței specifice tradiției noastre. Asta este jalnic. Fără îndoială că nici preoții și nici discipolii lor nu se vor naște în Tărâmul Pur, ci vor cădea în iad.

Cu toate că deplângem această situație, tot nu o deplângem îndeajuns, cu toate că ne mâhnește și ne întristează, mâhnirea noastră ar trebui să fie și mai adâncă. De acum înainte, preoții să-i caute pe cei care cunosc în detaliu marea credință a Puterii Celuilalt, să facă în așa fel încât propria lor credință să fie pe deplin stabilită și apoi să predea esențialul acelei credințe discipolilor lor. Atunci vor atinge cu siguranță împreună nașterea care va veni în Tărâmul Pur - chestiunea de cea mai mare importanță.”[52]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Cel mai important lucru este să abandonăm celelalte practici și să ne refugiem în practica adevărată. A ne refugia în practica adevărată înseamnă să ne bazăm din toată inima noastră și fără nici o îndoială pe Tathagata Amida. Ființele sensibile din cele zece direcții care au această credință sunt primite de lumina lui Amida; El nu le abandonează niciodată iar în momentul morții le va duce fără greș în Tărâmul Pur. Doar prin credința sinceră ne vom putea naște în Tărâmul Pur. Cât de ușor și fără nici un efort din partea noastră atingem această minte stabilită! Din acest motiv, cele două caractere ‘anjin’ înseamnă ’minte ușor de atins’.”[53]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Trebuie să înțelegem că am fost primiți în lumina atot-pătrunzătoare a lui Tathagata Amida și că vom sălășlui în ea de-a lungul întregii noastre vieți. Apoi, când vom muri, Amida ne va duce imediat în adevăratul tărâm al împlinirii (Tărâmul Pur).”[54]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Cum ar trebui să ne încredem în Tathagata Amida pentru a fi salvați în legătură cu chestiunea de cea mai mare importanță a vieții de după moarte? În momentul în care ne încredem fără nici o îndoială sau îngrijorare în Tathagata Amida, abandonând toate celelalte practici și acțiuni virtuoase  amestecate[55], Amida trimite către noi lumina Sa nemărginită în care ne primește și nu ne abandonează niciodată. Aceasta se numește ‘a primi avantajul luminii lui Tathagata Amida care îmbrățișează toate ființele.’ Se mai numește de asemenea, ‘a primi avantajul Legământului care nu ne abandonează niciodată.’ După ce am fost primiți în acest fel în lumina lui Tathagata Amida ne vom naște în adevăratul tărâm al împlinirii imediat ce viața noastră se va sfârși. Să nu vă îndoiți niciodată de acest lucru.”[56]
Rennyo Shonin, Scrisori

*
”În această provincie dar și în altele, sunt multe persoane care se află în gravă contradicție cu învățătura tradiției noastre despre mintea stabilită. Fiecare are senzația că a înțeles corect și foarte puțini se gândesc să facă efortul de a atinge adevărata credință întrebându-i pe ceilalți despre viziunile și interpretările greșite ale Dharmei. Acesta este un atașament penibil. Dacă nașterea ce va urma în tărâmul împlinirii nu este stabilită definitiv după o căință rapidă și confesiune a acestor viziuni  și dacă nu se acceptă credința autentică a tradiției noastre, vor ajunge precum aceia care au mers la un munte plini de comori și s-au întors de acolo cu mâinile goale.”[57]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Cei în care mintea stabilită nu a fost încă realizată (mianjin) [...] trebuie ca prin toate mijloacele să atingă credința Puterii Celuilalt care se bazează pe adevărul și realitatea Legământului Principal, stabilindu-și în acest fel nașterea ce va urma în tărâmul împlinirii. În acest fel vor putea să-și exprime recunoștința față de bunăvoința Maestrului fondator. [...] Aceasta este în deplin acord cu ceea ce Shan-tao a spus în comentariul său:

‘A avea tu însuți credință și a-i călăuzi pe ceilați către credință este cel mai dificil dintre toate lucrurile dificile; a propovădui marea Compasiune și a-i trezi pe ceilalți către ea înseamnă a răspunde cu recunoștință bunăvoinței lui Buddha.”[58]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Dacă există încă, printre noi, unii care nu au primit credința - adică nu au înțeles adevărul și realitatea Legământului Principal - nu avem încotro decât să acceptăm faptul că aceștia nu au primit încă impulsul binelui karmic din trecut[59]. Dacă binele lor karmic din trecut nu se manifestă, atunci totul este în zadar iar nașterea ce va urma în Tărâmul Pur nu poate fi stabilită.”[60]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Ceea ce trebuie să ținem minte este că nașterea noastră în Tărâmul Pur este stabilită definitiv prin bunăvoința fără limite a lui Tathagata Amida; având această înțelegere să spunem 'Namo Amida Butsu’ indiferent că suntem treji sau dormim[61], în semn de recunoștință pentru bunăvoința Sa.
De ce altceva mai avem nevoie pentru nașterea în Tărâmul Pur după moarte? Ce jalnic este faptul că unii îi induc pe alții în eroare discutând despre învățături false cu origine incertă și necunoscute școlii noastre, alterând în acest fel transmisia Dharmei autentice. Trebuie să reflectați cu atenție asupra acestor lucruri.”[62]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Astfel, odată ce primim credința care se exprimă în mod natural prin nembutsu, trebuie să înțelegem că deși suntem ființe mizerabile și posesoare ale unei karme negative, făcători de rele toată viața noastră, când această credință se trezește în noi pentru prima dată suntem imediat salvați de lucrarea de neconceput a Legământului lui Buddha Amida. Apoi, recunoscând din adâncul inimii noastre bunăvoința Legământului Principal - cauza atotputernică a nașterii în Tărâmul Pur - să spunem nembutsu indiferent că suntem treji sau dormim, în semn de  recunoștință față de bunăvoința lui Buddha.
Nimic altceva în afara acestor lucruri nu ne este de nici un folos pentru atingerea nașterii în Tărâmul Pur după moarte, însă cu toate acestea, unii vorbesc într-un mod absurd - ca și cum ceva ar lipsi - despre învățături necunoscute și excentrice care nu au fost transmise în tradiția noastră, ducându-i pe alții în confuzie și alterând transmisia autentică a Dharmei. Trebuie să reflectăm cu atenție asupra acestor lucruri.”[63]
Rennyo Shonin, Scrisori

Mai ales în zilele noastre, când diverse învățături greșite primesc din ce în ce mai multă susținere în sangha internațională, trebuie să reflectăm cu atenție asupra avertismentelor lui Rennyo Shonin.

*

”Dacă cei ce doresc să se nască după moarte în Tărâmul Pur nu ajung să primească credința în urma influenței karmei din trecut, nașterea acolo este imposibilă. Așa cum spunea Maestrul fondator: ‘Dacă ajungi să ai credință, bucură-te de condițiile din trecutul îndepărtat’.”[64]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Oamenii trăiesc fără să fie conștienți de moartea care poate veni oricând, atât la bătrâni cât și la tineri. Existența noastră este atât de efemeră precum licărirea unui fulger sau roua de dimineață iar vântul impermanenței ne poate lovi chiar acum. Cu toate acestea, nu ne gândim decât la cum să ne prelungim viața cât mai mult posibil, fără să aspirăm la nașterea în Tărâmul Pur după moarte. Ce jalnic este acest lucru!
Așadar, de acum înainte, să ne încredem din toată inima în Legământul Principal al lui Buddha Amida. Refugiindu-ne cu hotărâre în Buddha al Vieții Infinite, să aspirăm la nașterea în adevăratul tărâm al împlinirii și să rostim Numele Lui.”[65]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Când ne refugiem pentru prima oară și fără nici o îndoială în Legământul Principal nașterea în Tărâmul Pur vine imediat dacă murim atunci. Dar dacă viața noastră durează mai mulți ani, să continuăm să rostim nembutsu în semn de recunoștință pentru bunăvoința lui Buddha și să așteptăm momentul morții pentru a ajunge acolo.”[66]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Mintea stabilită a tradiţiei noastre înseamnă să abandonați înclinaţia către alte diverse practici şi să vă încredeţi din toată inima în Tathagata Amida, fără să vă temeţi de iluziile şi karma voastră rea. Să nu aveţi nici cea mai mică îndoială că fiinţele sensibile care se bazează din toată inima pe Amida pentru a-şi rezolva odată pentru totdeauna problema de cea mai mare importanţă a vieţii de după moarte, vor fi cu toţii salvaţi. Aceia care au obţinut înţelegerea profundă a acestor lucruri se vor naşte cu siguranţă în Tărâmul Pur, zece din zece și o sută dintr-o sută.”[67]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Dacă ținem cont de faptul că tărâmul oamenilor este un loc al impermanenței atât pentru tineri cât și pentru bătrâni, cu siguranță că la un moment dat ne vom îmbolnăvi și vom muri. Toți trebuie să înțelegem că din cauza condițiilor unei astfel de lumi, este esențial să atingem cât mai repede o credință stabilă și să fim în acest fel, siguri de nașterea care va veni în Tărâmul Beatitudinii Supreme.”[68]
Rennyo Shonin, Scrisori

*
”Când abandonăm celelalte practici și ne încredem din toată inima noastră în Buddha Amida pentru a fi salvați în ceea ce privește viața de după moarte, nu există nici o îndoială că ne vom naște în Tărâmul Beatitudinii Supreme.”[69]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

Aceia care nu se preocupă de viaţa lor de după moarte sunt consideraţi ignoranţi chiar dacă ar fi experţi în cele optzeci de mii de învăţături Dharma; aceia care şi-au rezolvat problema vieţii de după moarte sunt consideraţi înţelepţi chiar dacă sunt mireni ce nu ştiu să citească. Aşa se spune.”[70]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Așa cum spunea Maestrul Shinran, nici un bărbat sau femeie nu vor putea fi salvați dacă nu se încred în Legământul Principal al lui Buddha Amida. Așadar, să nu existe nici un fel de îndoială că aceia care abandonează toate celelalte practici și se încred din toată inima lor în Tathagata Amida pentru a fi salvați în legătură cu viața de după moarte, se vor naște în Tărâmul Împlinirii zece din zece și o sută dintr-o sută, indiferent ce fel de oameni ar fi ei.”[71]
Rennyo Shonin, Scrisori

*
”Către toate femeile, dacă vă pasă cu adevărat de viaţa de după moarte şi vă întoarceţi către Dharma lui Buddha cu devoţiune sinceră, nu trebuie să faceţi altceva decât să vă încredeţi în Tathagata Amida şi, lăsând la o parte celelalte practici, să vă bazaţi din toată inima pe Amida, fiind complet sigure de eliberarea voastră în viaţa de după moarte. Atunci vă veţi naşte fără greş în tărâmul fericirii. Să nu vă îndoiţi niciodată de acest lucru.”[72]
Rennyo Shonin, Letters

*

În atingerea minţii stabilite recomandată de Shinran, Maestrul tradiţiei noastre, trebuie pur şi simplu să nu luăm în seamă faptul că suntem fiinţe neputincioase posesori ai unei karme profund negative, să renunţăm la înclinaţia de a îndeplini diverse practici şi la goana după acumularea de merite şi să ne încredem din toată inima şi din tot cugetul nostru în Tathagata Amida, fiind pe deplin siguri de eliberarea noastră în legătură cu viaţa de după moarte. Atunci Amida ne salvează pe toţi fără nici o excepţie, zece din zece şi o sută dintr-o sută.”[73]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Deoarece impermanența acestei lumi ne face să nu putem fi siguri de nimic atât în ceea ce-i privește pe tineri cât și pe bătrâni, trebuie să luăm imediat în calcul chestiunea de cea mai mare importanță a vieții de după moarte și să ne încredem din toată inima noastră în Buddha Amida și să spunem nembutsu.”[74]
Rennyo Shonin, Scrisori

[1] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 37.
[2] Collection of Passages on the Land of Peace and Bliss -  AN LE CHI by Tao-ch’o, translated by Zuio Hisao Inagaki, Horai Association International, Singapore, 2015, p.62
[3] Idem, p.97
[4] Idem, p.98
[5] Idem, p.99
[6] În legătură cu asta, vă prezint următorul dialog:
Întrebare:  „De ce Tărâmul Pur al lui Buddha Amida este numit şi „Tărâmul Pur din vest”? De ce „vestul” este atât de mult accentuat în textele sacre legate de Amida? Şi de ce Tărâmul Pur este descris atât de fantastic în sutre?
Răspuns: Tocmai pentru a arăta că Tărâmul Pur al lui Buddha Amida nu este o metaforă ci un loc real în care fiinţele pot aspira să se nască după moarte, îi este indicată o direcţie şi este descris în detalii minunate.
Unii spun că direcţia „vest” şi descrierile deosebite sunt o dovadă pentru inexistenţa lui ori că acestea sugerează că Tărâmul Pur este doar un simbol sau metaforă. Adevărul este însă că, făcând efortul de a-l descrie în atâtea cuvinte minunate şi indicând o direcţie în care adeptul să se orienteze când îl venerează pe Amida, Buddha Shakyamuni a vrut să accentueze de fapt existenţa lui reală ca loc unde fiinţele sensibile pot aspira să se nască fără nici o grijă sau îndoială. Este ca şi când ţi-aş vorbi de un parc minunat pe care îmi doresc foarte mult ca tu să îl vizitezi. Dacă îţi spun „este acolo, spre vest” şi încep să ţi-l descriu, tu nu vei mai pune la îndoială existenţa acestuia şi vei dori să îl vezi. La fel stau lucrurile şi cu expresia „Tărâmul Pur din vest.”
Exaltarea cu care Shakyamuni descrie Tărâmul Pur al lui Amida în Mica Sutră (Amida-kyo), fără ca nici măcar să i se ceară acest lucru şi lumina care emană din trupul său când rosteşte Marea Sutră în care prezintă istoria lui Buddha Amida şi cele 48 de legăminte ale sale, sunt o dovadă clară a faptului că vorbele lui sunt adevărate iar că ascultătorii săi trebuie să accepte neapărat ceea ce are să le comunice: că Amida este un Buddha viu şi că Tărâmul său este un loc real.
[7] Collection of Passages on the Land of Peace and Bliss -  AN LE CHI by Tao-ch’o, translated by Zuio Hisao Inagaki, Horai Association International, Singapore, 2015, p.100
[8] Idem p.89
[9] Shan-tao’s Liturgy for Birth – Ojoraisan, compiled by Master Shan-tao, annotated translation by Zuio Hisao Inagaki, edited by Doyi Tan, Singapore, 2009, p.41-42
[10] Idem, p.45
[11] Idem, p.78
[12] Genshin’s Ojoyoshu – Collected Essays on Birth into the Pure Land, translated from Japanese by A.K. ReischauerThe Transactions of the Asiatic Society of Japan, second series, volume VII, 1930, free online edition at http://www.amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshins-ojoyoshu-free-english-edition.html#more
[13] The Promise of Amida Buddha: Honen’s Path to Bliss – the first English translation of the Genko edition of the works of Honen Shonin composed in Japanese  - also known as Collected Teachings of Kurodani Shonin:  The Japanese Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p. 400-401
[14] Honen’s Senchakushu – Passages on the Selection of the Nembutsu in the Original Vow (Senchaku Hongan Nembutsu Shu), translated and edited by Senchakushu English Translation Project, Kuroda Institute, University of Hawai’i Press, Honolulu and Sogo Bukkyo Kenkujo, Taisho University, Tokyo, p.104
[15] Idem p.110
[16] Honen’s Senchakushu – Passages on the Selection of the Nembutsu in the Original Vow (Senchaku Hongan Nembutsu Shu), translated and edited by Senchakushu English Translation Project, Kuroda Institute, University of Hawai’i Press, Honolulu and Sogo Bukkyo Kenkujo, Taisho University, Tokyo, p.121
[17] Idem, p.124
[18] Cu alte cuvinte, să ne dorim evadarea din Samsara, adică din lumea naşterilor şi morţilor repetate, în care nu există decât iluzie, ataşamente şi suferinţă.
[19] The Promise of Amida Buddha: Honen’s Path to Bliss – the first English translation of the Genko edition of the works of Honen Shonin composed in Japanese  - also known as Collected Teachings of Kurodani Shonin:  The Japanese Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p. 174
[20] Idem, p. 284
[21] Idem, p. 319
[22] Idem p. 352
[23] The Promise of Amida Buddha: Honen’s Path to Bliss – the first English translation of the Genko edition of the works of Honen Shonin composed in Japanese  - also known as Collected Teachings of Kurodani Shonin:  The Japanese Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p. 365
[24] Idem p. 383
[25] Idem, p. 386
[26] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 39.
[27] Idem p. 92
[28] Aici “non-acţiunea” nu se referă la faptul că cei născuţi în Tărâmul Pur vor fi neinteresaţi în a ajuta toate fiinţele (adică inactivi spiritual), ci că acţiunile lor nu vor avea drept cauză iluzia, ignoranţa şi diversele patimi oarbe care definesc faptele fiinţelor neiluminate.
[29] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 125.
[30] Idem p. 132
[31] Rostirea Numelui pe baza credinţei asigură naşterea în Tărâmul Pur după moarte.
[32] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 338
[33] Ibid
[34] The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.505.
[35] Fragment din Legământul Principal al lui Buddha Amida: „Dacă după ce voi atinge Buddheitatea, fiinţele sensibile din cele zece direcţii care se încred în mine cu o minte sinceră şi aspiră să se nască în Tărâmul meu, rostind Numele (Namo Amida Bu) meu chiar şi numai de zece ori, nu se vor naşte acolo, fie ca eu să nu ating cea mai înaltă Iluminare.”
[36] The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997,  p. 506.
[37] Scrisorile lui Shinran (Mattosho), Seria traducerilor din buddhismul Shin 6, traducere de Rev Josho Adrian Cîrlea, IABC, Kyoto, 2004, p 30
[38] Idem. p. 43
[39] Idem p. 44 (corectat)
[40] The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 541.
[41] Idem p. 543.
[42] Idem p. 550.
[43] Ibid
[44] Idem p. 551.
[45] Idem p. 579 - 580.
[46] Idem, p. 666.
[47]Rennyo Shonin Ofumi: The Letters of Rennyo, translated from the Japanese (Taisho, Volume 74, Number 2668) by Ann T. Rogers and Minor L. Rogers, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 1996, p.16
[48] Idem p.17
[49] Prin ”școlile Jodo” Rennyo se referă la diversele ramuri ale școlii Jodoshu, create de unii discipoli ai lui Honen Shonin, alții decât Shinran, care însă nu au înțeles corect învățătura Maestrului lor.
[50] Rennyo Shonin Ofumi: The Letters of Rennyo, translated from the Japanese (Taisho, Volume 74, Number 2668) by Ann T. Rogers and Minor L. Rogers, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 1996, p.22
[51] Idem p.23
[52] Idem p.24
[53] Idem, p.43
[54] Idem p.46
[55] A abandona toate celelalte practici și acțiuni virtuoase  amestecate înseamnă a ne baza exclusiv pe Puterea lui Buddha Amida pentru atingerea nașterii în Tărâmul Pur. Abandonăm acțiunile virtuoase amestecate în sensul că nu avem senzația că nașterea în Tărâmul Pur are loc datorită așa ziselor noastre fapte bune. În conformitate cu Shinran o ființă neiluminată, fiind încă centrată în ego,  nu este în stare să facă adevărate fapte bune și nu poate avea adevărate merite și virtuți pe care să se bazeze (să le transfere către) în atingerea nașterii în Tărâmul Pur. După el, faptele noastre bune vor fi mereu amestecate cu otrava egoismului. Numai Buddha (Tathagata) Amida, fiind fără de ego, este cu adevărat virtuos și își poate transfera meritele și virtuțile către nașterea  tuturor ființelor în Tărâmul Său Pur.
[56] Rennyo Shonin Ofumi: The Letters of Rennyo, translated from the Japanese (Taisho, Volume 74, Number 2668) by Ann T. Rogers and Minor L. Rogers, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 1996, p.60-61
[57] Idem, p.67
[58] Idem, p.69
[59] „Binele din trecut” reprezintă karma bună din vieţile trecute şi această viaţă, care se manifestă acum printr-o stare a minţii deschisă şi receptivă faţă de mesajul Legământului Principal al lui Buddha Amida. În Jodo Shinshu practica principală este „monto” – „a asculta” învăţătura. Mulţi însă aud învăţătura despre Legământul Principal dar nu toţi sunt deschişi faţă de ea. Această deschidere este foarte importantă în tradiţia noastră şi este manifestarea binelui din trecut. De asemenea, dacă ascultăm învăţătura în mod repetat, devenind îmbibaţi cu Dharma în toată fiinţa noastră, această ascultare permanentă va deveni tot un fel de „bine din trecut” care ne va face deschişi faţă de Legământul Principal.
[60] Rennyo Shonin Ofumi: The Letters of Rennyo, translated from the Japanese (Taisho, Volume 74, Number 2668) by Ann T. Rogers and Minor L. Rogers, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 1996, p.70
[61] Adică indiferent de condițiile exterioare. Nembutsu poate fi rostit în orice timp, loc și de către oricine.
[62] Rennyo Shonin Ofumi: The Letters of Rennyo, translated from the Japanese (Taisho, Volume 74, Number 2668) by Ann T. Rogers and Minor L. Rogers, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 1996, p.73
[63] Idem, p.78-79
[64] Idem, p.82
[65] Idem, p.84
[66] Idem, p.87
[67] Scrisorile Maestrului Rennyo (Gobunsho) - Seria traducerilor din buddhismul Jodo Shinshu, nr 8, traducere de Rev Josho Adrian Cirlea, IABC, Kyoto, 2005, p.50, p.101
[68] Rennyo Shonin Ofumi: The Letters of Rennyo, translated from the Japanese (Taisho, Volume 74, Number 2668) by Ann T. Rogers and Minor L. Rogers, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 1996, p.102
[69] Idem, p.104
[70] Scrisorile Maestrului Rennyo (Gobunsho) - Seria traducerilor din buddhismul Jodo Shinshu, nr 8, traducere de Rev Josho Adrian Cirlea, IABC, Kyoto, 2005, p.59
[71] Rennyo Shonin Ofumi: The Letters of Rennyo, translated from the Japanese (Taisho, Volume 74, Number 2668) by Ann T. Rogers and Minor L. Rogers, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 1996, p.108
[72] Scrisorile Maestrului Rennyo (Gobunsho) - Seria traducerilor din buddhismul Jodo Shinshu, nr 8, traducere de Rev Josho Adrian Cirlea, IABC, Kyoto, 2005, p.69
[73] Idem, p.70
[74] Rennyo Shonin Ofumi: The Letters of Rennyo, translated from the Japanese (Taisho, Volume 74, Number 2668) by Ann T. Rogers and Minor L. Rogers, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 1996,, p.118-119

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- CREDINTA SI NEMBUTSU IN BUDDHISMUL JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Persoane interesate