vineri, 6 noiembrie 2015

3) Pasaje care arată calităţile illuminate ale celor născuţi în Tărâmul Pur al lui Buddha Amida şi care nu pot fi găsite în minţile şi trupurile samsarice de “aici şi acum” ale adepţilor neiluminaţi - reveniți la 


M-am întrebat adeseori, cum poate susține cineva o asemenea idee aberantă cum că Tărâmul Pur ar fi ”aici și acum” sau ”în mintea noastră” dacă nu poate manifesta efectiv, aici și acum, toate calitățile Tărâmului Pur? Cum poate acel om să se afle în Tărâmul Pur dar să aibe în continuare o minte impură și să fie neiluminat? Aceste constatări de bun simț sunt suficiente pentru a realiza că astfel de viziuni nu aparțin Porții Dharma a Tărâmului Pur ori învățăturii bazate pe credința simplă a școlii Jodo Shinshu.

Se spune în Marea Sutră:

”Înfăţişarea lor este superbă, nobilă şi majestuoasă, de neegalat în toate lumile şi nici o fiinţă, cerească sau umană, nu poate fi comparată cu ei. Toţi sunt  înzestraţi cu corpuri ale Naturaleţii, Vidului şi Infinitului.”[1]

Așadar, sunt cumva acei învățați care pretind că Tărâmul Pur este ”aici și acum” înzestrați ”cu corpuri ale Naturaleţii, Vidului şi Infinitului?
Shinran însuși a făcut referire la fragmentul anterior din Marea Sutră în lucrarea Pasaje pe Calea Tărâmului Pur:


”Înfăţişarea lor este impunătoare şi minunată, de neegalat în toate lumile. Caracteristicile lor, subtile şi delicate, nu aparţin oamenilor şi zeilor; cu toţii au trupuri ale Naturaleţii, Vidului şi Infinitului.”[2]

Au ei culoarea aurului pur, așa cum li s-a promis celor născuți în Tărâmul Pur?

“Dacă după ce voi deveni un Buddha, oamenii şi devaşii din tărâmul meu[3] nu vor avea cu toţii culoarea aurului pur, fie  să nu ating Iluminarea perfectă”. (al 3-lea Legământ).

Au aceeași înfățișare, după cum a promis Amida în al 4-lea Legământ?

“Dacă după ce voi deveni un Buddha, oamenii şi devaşii din tărâmul meu nu vor avea cu toţii aceeaşi înfăţişare, ci va exista  chiar şi cea mai mică diferenţă de frumuseţe între ei, fie să nu ating Iluminarea perfectă”. (al 4-lea Legământ)

Fiinţele neiluminate din samsara au diferite forme şi înfăţişări, culoare sau frumuseţe. Ele diferă mult unele de altele iar asta se datorează diferitelor tipuri de karmă pe care le moştenesc din vieţile trecute. Însă odată ce s-au născut în Tărâmul Pur şi au devenit Buddhaşi sunt eliberaţi de lanţurile karmei şi trec dincolo de formă, culoare sau alte diferenţe. Asta este ceea ce se înţelege prin „vor avea cu toţii aceeaşi înfăţişare“.
A avea culoarea aurului pur înseamnă de asemenea, a avea corpuri transcendente ce încarnează toate calităţile Iluminării.

Mai mult decât atât, în al 21-lea Legământ Amida promite că cei născuți în Tărâmul Pur sunt înzestraţi cu cele treizeci şi două de semne  ale unui Mare Om”. Buddha Shakyamuni a spus același lucru în Marea Sutră despre cei născuți în Tărâmul Pur:

“Ananda, fiinţele sensibile născute acolo au toate cele treizeci şi două de semne fizice ale unui Mare Om, precum şi înţelepciune perfectă cu care pătrund adânc în natura tuturor dharmelor (fenomenelor) şi le înţeleg natura subtilă. Puterile lor supranaturale nu au nici un fel de obstacol iar simţurile sunt ascuţite şi clare”.

În mod cert, dacă își verifică puțin trupurile lor samsarice nimeni din cei care pretind că Tărâmul Pur ar fi ”aici și acum” nu au cele treizeci şi două de semne  ale unui Mare Om”. Dar probabil au ”înţelepciune perfectă cu care pătrund adânc în natura tuturor dharmelor şi le înţeleg natura subtilă” ori vre-un fel de ”puteri supranaturale” pe care le țin ascunse de noi, oamenii obișnuiți cu o credință simplă?

Probabil au deja vieți nesfârșite[4] (al 15-lea Legământ[5]), își aduc aminte toate vieţile trecute” și cunosc cel puțin ” evenimentele petrecute în timpul ultimelor o sută de mii de kotis de nayuta de kalpa” (al 5-lea Legământ) ori posedă ”ochiul divin prin care văd pe o distanţă de cel puţin o sută de mii de kotis de nayuta de tărâmuri ale Buddhaşilor” (al 6-lea legământ) și au ”capacitatea de a şti gândurile celorlalţi” (al 8-lea Legământ). Probabil sunt înzestrați ”cu corpul zeului-Vajra Narayana” (al 26-lea Legământ) ori sunt capabili să  meargă ”peste tot într-o singură clipă, chiar şi dincolo de o sută de mii de kotis de nayuta de tărâmuri ale Buddhaşilor” (al 9-lea Legământ), au ”urechi divine cu care aud învăţăturile a cel puţin o sută de mii de kotis de nayuta de Buddha” și reușesc ”să şi le amintească pe toate” (al 7-lea Legământ), îi venerează direct pe toți Buddha din cele zece direcții (al 24-lea legământ) și le aduc ofrande în persoană (al 23-lea Legământ), aud ”în mod spontan orice învăţături doresc” (al 46-lea legământ) etc.

Probabil ei nu dau niciodată naştere la gânduri pline de ataşamente” (al 10-lea legământ), sunt ”liberi de orice obstacole mentale, au gânduri pure şi nici un fel de lenevie”.  Probabil, așa cum spune Buddha Shakyamuni, ”trupurile lor samsarice şi patimile rele s-au stins împreună cu ultimele tendinţe karmice[6].  Probabil ”înţelepciunea lor este asemenea oceanului adânc iar Samadhiul precum regele munţilor[7].

Calitățile iluminate ale celor născuți în Tărâmul Pur sunt descrise în detaliu în Marea Sutră și de aceea invit pe oricine are iluzia că se află ”aici și acum” în Tărâmul Pur să studieze cu atenție pasajele de mai sus și să reflecteze asupra lor. În următoarele rânduri vă voi arăta diverse citate din textele Maeștrilor Jodo Shinshu în care ei au explicat, de asemenea, că Tărâmul Pur este locul unde se atinge Iluminarea.

*

”Acel Tărâm al lui Buddha este plin cu nenumărate ocazii de a primii refugiile
și nu există nici un fel de tărâmuri rele sau învățători răi.
Cel care se naște acolo atinge automat Iluminarea supremă.
De aceea, eu însumi îl slăvesc pe Buddha Amida, Cel mai Onorat din lume”.[8]
Bodhisattva Nagarjuna, Cele Doisprezece Slăviri ale lui Buddha Amida (Junirai)

*

”Cei care se nasc în acest tărâm (Tărâmul Pur al lui Buddha Amida) pot vedea cu ochii lor cerești toate zonele universului, fără nici un fel de obstacol. Sfinții îi întâmpină cu plecăciuni. Ființele din acest tărâm au puteri miraculoase și își cunosc toată karma lor trecută.”[9]
Bodhisattva Nagarjuna citat de Maestrul Genshin în Ojoyoshu

*

”Tărâmul Pur este plin cu numeroase tipuri de arome.
Sunetul lui curat iluminează ființele de peste tot.
Subtil și plin de armonie, el este auzit de-a lungul tuturor celor zece direcții.
Amida, Cel Perfect Iluminat, care este Regele Dharma al acestui tărâm,
îl susține cu Puterea Lui.
Ființele lotusului curat al lui Tathagata
se nasc prin transformare din lotusul Iluminării perfecte.
Bucurându-se de gustul Dharmei lui Buddha,
cei născuți în Tărâmul Pur mânâncă mâncarea meditației și a Samadhi-ului.
Fiind pentru totdeauna  liberi de orice suferință fizică și mentală,
plăcerea lor este  neîntreruptă.
În acea lume a virtuților Mahayana toate ființele sunt egale
și nu există nici un fel de cuvinte de umilință și defăimare.
Nimeni nu se naște acolo ca femeie[10], handicapat[11] sau având semințele celor două vehicole[12].
Toate dorințele spirituale ale ființelor
se vor împlini în acel tărâm.
Din acest motiv aspir să mă nasc acolo
în Tărâmul lui Buddha Amida.”[13]
Bodhisattva Vasubandhu, Tratat despre Tărâmul Pur (Jodoron)

*

”Trebuie să înțelegem faptul că recompensa Tărâmului Pur înseamnă a fi liberi de două tipuri de defăimare sau înjosire: a ființelor și a numelor acestora. Cele trei tipuri de ființe care nu există în Tărâmul Pur sunt: 1) cei care aparțin celor două vehicole, 2) femeile și 3) persoanele cu handicap. Pentru că respectivele tipuri de oameni nu există acolo se spune că în Tărâmul Pur nu există nici un fel de defăimare sau înjosire. Însă în lumea noastră găsim trei tipuri de termeni înjositori. Dar pentru că cele trei tipuri de oameni de mai sus nu există în Tărâmul Pur, înseamnă că nici termenii înjositori referitori la aceștia nu se regăsesc acolo. [...] De aceea, se spune că Tărâmul Pur este liber de orice fel de cuvânt înjositor. ‘Egal’ înseamnă a fi asemănători în înfățișare.”[14]
Bodhisattva Vasubandhu, Tratat despre Tărâmul Pur (Jodoron)

*

 ”A cincea poartă în stadiul de 'întoarcere în această lume' este a privi cu mare compasiune toate ființele suferinde, a manifesta corpuri ale transformării și adaptării și a te juca în grădina nașterii și morții și în pădurea patimilor oarbe folosindu-te de puterile supranaturale; aceasta înseamnă așadar, a te afla în stadiul de a-i învăța și călăuzi pe ceilalți prin transferul de merit de la Buddha Amida[15].”[16]
Bodhisattva Vasubandhu citat de Shinran Shonin in Kyogyoshinsho, capitolul IV

*

”Nici măcar numele celor trei tărâmuri rele[17] nu există acolo, ci doar sunete ale beatitudinii Nirvanice. Din acest motiv, este el numit  ‘Pace și Beatitudine’.[18]
Maestrul T’an-luan, Ojoronchu

*

”Tărâmul Pur este ținutul în care se află locuitorii săi puri.”[19]
Maestrul T’an-luan, Ojoronchu

*

”Când oamenii obișnuiți și plini de patimi oarbe ating nașterea în Tărâmul Pur nu vor mai fi afectați de legăturile karmice ale celor trei lumi[20]. Așadar, vor atinge Nirvana chiar și fără să reteze patimile oarbe [prin puterea lor personală]”.[21]
Maestrul T’an-luan citat de Shinran Shonin în Kyogyoshinsho, capitolul IV

*

”Întrebare: căreia din cele trei lumi îi aparține Tărâmul Păcii și al Beatitudinii?

Răspuns: Tărâmul Pur este suprem și extraordinar, esența sa aflându-se dincolo de tărâmurile lumești. Cele trei lumi sunt casa întunecată a Samsarei locuită de ființele obișnuite. Deși există diferite grade de plăcere și suferință iar durata de viață a acestora este mai scurtă sau mai lungă, mizeria se găsește peste tot. Soarta bună și rea alternează în cicluri nesfârșite. Deoarece suferă în toate aspectele vieții lor ființele sunt greșit călăuzite de cele patru viziuni rele. Atât în stadiul cauzal, cât și în cel al rezultatului, falsitatea este mereu prezentă. Iată ce jalnic este totul! De aceea, Tărâmul Pur nu aparține celor trei lumi.”[22]
Maestrul Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)

*

”Recompensa Tărâmului Pur este a fi eliberat de dorințe, de aceea el nu aparține lumii dorințelor.”[23]
Maestrul Tao-ch’o oferind un citat din Marele discurs al Înțelepciunii în lucrarea An-le-chi (Anrakushu)

*

”Este odihnitor și plin de alinare. În acel tărâm nu există nici un fel de  schimbare de anotimp.”[24]
Maestrul Tao-ch’o oferind un citat din Imnuri despre Marea Sutră  Sutra [Imn spre slava lui Buddha Amida] în lucrarea An-le-chi (Anrakushu)

*

”Se spune în Sutra lui Bodhisattva al Salvării Curate:
'Dacă cineva se concentrează asupra lui Buddha Amida timp de cinci, zece sau mai mulți  ani se va naște în Tărâmul Vieții Infinite, adică va atinge corpul Dharma (Dharmakaya ultimă/starea de Buddha) în Tărâmul Pur.’[25]

În această lume impură viața omului e scurtă. Dar dacă vă nașteți în Tărâmul Pur al lui Buddha Amida viața voastră[26] va fi nesfârșită și de neconceput. […] Fiecare dintre voi trebuie să cântărească bine acest avantaj și să aspire să se nască acolo.”
Maestrul Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)

*

”Îi îndemnăm pe oameni să se îndrepte către Tărâmul din vest pentru refugiu. Odată născuți acolo cele trei învățături avansează în mod spontan iar cele zece mii de practici sunt îndeplinite la perfecțiune. De aceea, se spune în Marea Sutră (adaptare):

'În Tărâmul lui Amida nu există nici măcar un singur loc, nici cât un fir de păr, în care să se facă vreun rău ’”[27]
Maestrul Tao-ch’o, An-le-chi (Anrakushu)

*

”După ce veți ajunge  în Tărâmul Pur veți obține cele șase puteri supranaturale cu care veți reintra în Samsara pentru a călăuzi ființele sensibile de-a lungul tuturor epocilor viitoare”.[28]
Maestrul Shan-tao, Ojoraisan

*

”Vreau să abandonez trupul închis în burtă
și să ating nașterea în Tărâmul Păcii și Beatitudinii
unde voi vedea imediat manifestarea glorioasă a lui  Buddha Amida
cea plină de nesfârșite merite și virtuți
și unde voi întâlni mulți Tathagata și înțelepți.
Obținând cele șase puteri supranaturale
voi continua să salvez ființele sensibile aflate în suferință
până când toate lumile lor de-a lungul întregului univers vor fi goale.
Acesta este legământul meu.
După ce am făcut acest legământ mă refugiez în Buddha Amida
din toată inima mea”. [29]
Maestrul Shan-tao, Ojoraisan

*

”Toate învățăturile care duc la atingerea Buddheității în această lume impură sunt numite Calea Sacră (sau Calea Înțelepților). A realiza Iluminarea prin contemplarea adevăratei naturi a întregii existențe, a urmări purificarea celor șase organe de simț prin meditația exclusivă asupra Sutrei Lotusului, a aspira la atingerea Buddheității în chiar starea actuală prin intermediul celor trei practici mistice, a urma cele patru căi de atingere a Nirvanei, a aspira la atingerea celor trei și celor șase aptitudini transcendente - acestea sunt numite Calea dificilă.
Pe de altă parte, învățătura Porții Dharma a Tărâmului Pur începe cu atingerea nașterii în Tărâmul Pur, urmată de realizarea acolo a Iluminării și a Buddheității”.[30]
Honen Shonin, Wago Toroku

*

”Dacă se nasc în Tărâmul Pur vor fi înzestrați cu înțelepciune superioară iar puterile misterioase  de comunicare îi vor face capabili să ajungă la cei care au fost binefăcătorii, rudele și cunoștințele lor de-a lungul multor vieți și generații, pentru a-i atrage și ajuta. Având ochiul divin pot vedea unde trăiesc aceștia în viața de acum și îi pot auzi. Puterea lor misterioasă de comunicare le dă posibilitatea de a fi alături de ei și de a lua forme adaptate nevoilor și specificului acestora, învățându-i și călăuzindu-i pe calea salvării.

În Byodokyo se spune:
 'Cei care s-au născut în Tărâmul Pur știu unde au locuit în viețile trecute, ce situație au avut atunci și prin ce cauze au ajuns acum în Tărâmul Pur. Din moment ce știu absolut orice despre situația actuală a tuturor ființelor ei înțeleg tot ceea ce gândesc în sinea lor diverșii zei, insecte, animale, oameni etc, precum și toate limbile pe care aceștia le vorbesc.'"[31]
Maestrul Genshin, Ojoyoshu

*

”Nașterea  în Tărâmul Pur este numită Prima Deschidere a Lotusului. Toate plăcerile celui născut acolo cresc de o sută de mii de ori față de ce au fost până atunci. Un astfel de adept se aseamănă cu un orb ce a primit pentru prima oară darul vederii sau cu un țăran sărac ce a fost transportat deodată în cel mai frumos palat. Uitându-se la trupul său vede că pielea îi devine strălucitoare și plină de raze aurii. Hainele îi sunt împodobite de comori iar ornamente din pene extraordinare și o coroană de nestemate îi acoperă capul și părul. La gât are un colier de pietre prețioase  iar pe trupul său apar diverse ornamente imposibil de descris în cuvinte.

Imediat ce zărește strălucirea lui Buddha ochii lui devin puri și poate vedea mulțimea celor adunați acolo sau în alte lumi. […] Vocea tainică a Dharmei neprețuite este auzită peste tot și umple acest Tărâm al comorilor.

[…] Credincioșii, cât încă erau în această lume, nu puteau decât să citească și să audă vorbindu-se despre minunățiile Tărâmului Pur, însă odată născuți acolo le pot vedea cu proprii lor ochi. Ce mare trebuie să fie bucuria lor!”[32]
Maestrul Genshin, Ojoyoshu

*

”Diferiții locuitori ai Tărâmului Pur posedă cele cinci moduri tainice de comunicare, imposibil de înțeles de cei încă nenăscuți acolo. Ei trăiesc liberi și după pofta inimii lor. Dacă, de exemplu, vor să privească de-a lungul universului fără să se miște din loc, pot face asta fără nici un efort. De asemenea, pot auzi orice voce a oricărei ființe din univers fără să se deplaseze nici măcar un centimetru. Mai mult decât atât, pot auzi lucruri din trecutul fără de început ca și cum s-ar întâmpla în prezent. Ei cunosc cele mai intime gânduri ale tuturor ființelor din cele șase zone ale existenței ca și cum le-ar privi într-o oglindă clară. Pot merge peste tot ca și cum tărâmurile Buddhașilor din toate cele zece direcții se află la picioarele lor. Pot face tot ceea ce doresc de-a lungul spațiului infinit și al timpului fără de sfârșit.

[…]Pentru ființele din lumea noastră este imposibil să vadă fără lumina soarelui ori a unei lămpi și nu se pot apropia de un obiect fără să se deplaseze către el. Suntem atât de slabi încât nu putem vedea nici măcar printr-o foaie de hârtie. Nu știm nimic despre lucrurile trecute, ci doar despre ceea ce trăim aici și acum; viețuim într-o cușcă și avem obstacole în toate direcțiile. Însă printre cei născuți în Tărâmul Pur nu există nici măcar unul care să nu aibă puterea misterioasă de a transcende spațiul și timpul.
Chiar dacă timp de o sută de mari kalpa nu au plantat ei înșiși semințele (karma) acestor însușiri extraordinare[33], ele le aparțin în mod natural ca o consecință a faptului că s-au născut în Tărâmul Pur. Cât de fericiți trebuie să fie!”[34]
Maestrul Genshin, Ojoyoshu

*

”Deoarece au capacitatea de a-și înțelege destinele lor karmice, discută unii cu alții despre viețile trecute, anume în ce țări au locuit, cum au fost treziți și influențați de cutare sau cutare scriptură, cum au aprofundat cutare sau cutare învățătură, etc. În acest mod ei discută unul cu altul despre virtuțile care le-au bucurat inima sau își descriu în detaliu povestea nașterii  în Tărâmul Pur.”[35]
Maestrul Genshin, Ojoyoshu

*

”Cei născuți în Tărâmul Pur pot recita întreg canonul buddhist într-o clipită și explica la perfecțiune cele mai profunde pasaje. În acest fel, plăcerea lor [întru Dharma] nu se sfârșește niciodată. Locul lor este pur iar în acest Tărâm vor rămâne pentru totdeauna, fiind mereu liberi de ororile celor trei lumi și de cele opt dificultăți[36]. Viața aici este nelimitată iar ei au scăpat definitiv de nașterile și morțile repetate și nu mai trebuie să îndure cele patru tipuri de suferință: a nașterii, bătrâneții, bolii și morții, ce caracterizează viața omenească. 

[…] Trupurile lor sunt asemenea diamantului și de aceea, nu ard nici dacă sunt puse în foc; nu devin negre nici dacă sunt date cu nămol. Inima lor nu este întinată de nici un fel de mediu. Trupurile lor minunate, puternice și pline de curăție nu sunt afectate în nici un fel de suferințele lumii[37]. Nu pot fi răniți nici dacă sunt atacați de nenumărați războinici; nu pot fi arși nici dacă sunt aruncați în mijlocul flăcărilor nesfârșite și nu pot fi înecați nici dacă ar fi scufundați în oceanul cel mai adânc. De aceea, pot merge fără nici o problemă chiar și în cele opt iaduri fierbinți și cele opt iaduri reci pentru a-și salva rudele și prietenii.

[…] Dacă examinăm chiar și cele mai mici părți ale trupurilor noastre nu găsim decât suferință - cu atât mai mult dacă luăm în considerare părțile mai mari. Dar când ne vom naște în Tărâmul Pur totul va fi minunat și neschimbabil asemenea diamantului, fără creștere sau descreștere. De aceea, spre deosebire de aceste trupuri de carne, acolo în Tărâmul Pur nu există nici un fel de suferință.”[38]
Maestrul Genshin, Ojoyoshu

*
”Laicii și călugării acestei din urmă ere, precum și învățătorii religioși de azi se complac în diverse concepte de genul 'natura noastră este la fel cu a lui Buddha'  și  'tot ceea ce există se află în mintea noastră', discreditând în acest fel adevărata realizare a Iluminării în  Tărâmul Pur”.[39]
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capitolul III

*

”Se spune în Colecție de pasaje despre Tărâmul Păcii și Beatitudinii (An le chi):

În  conformitate cu Sutra despre Samadhiul contemplării lui Buddha:

Buddha Shakyamuni l-a îndemnat pe tatăl său, regele Suddhodana, să practice Nembutsu samadhi (concentrarea exclusivă pe Numele lui Buddha Amida). Tatăl său l-a întrebat:
'De ce nu îmi recomanzi și mie, discipolul tău, practica meditației asupra virtuților ultime ale stadiului  de Buddha, cea care este asemenea cu Așaitatea, realitatea ultimă sau cel mai înalt principiu al vacuității (Sunyata)? '

Buddha i-a răspuns: 'Cea mai înaltă virtute a tuturor Buddha este starea nelimitată și profund subtilă ce conține nenumărate calități transcendente, precum și înțelepciunea eliberării. Aceasta nu este o stare ce poate fi practicată și experimentată de oamenii obișnuiți. De aceea, te îndemn pe tine să practici Nembutsu samadhi'

Atunci, tatăl său, regele, l-a întrebat: 'Care sunt caracteristicile și meritele nembutsului?' Buddha i-a răspuns: 'Să presupunem că există undeva o pădure de copaci eranda[40], de patruzeci de yojana la pătrat și că în ea nu s-ar afla decât un singur lăstar de santal ale cărui rădăcini și muguri se află încă în pământ. Pădurea eranda este plină de mirosuri scârboase iar dacă cineva mușcă doar o singură dată dintr-o floare sau fruct eranda înnebunește și moare. Mai târziu, când santalul își întinde rădăcinile și mugurii și este gata să se tranforme într-un copac emite o aromă luxuriantă și transformă automat această pădure într-una frumos mirositoare. Cei care sunt martorii schimbării respective rămân copleșiți de uimire'.
Apoi, Buddha a continuat: 'Un singur gând nembutsu al unei ființe prinsă în naștere și moarte produce același efect. Dacă cineva se gândește constant la Buddha Amida atunci se va naște în prezența Lui. Imediat ce persoana respectivă se naște în Tărâmul Pur tot răul din el se transformă în mare compasiune, la fel precum aroma copacului de santal transformă pădurea eranda.'

Aici pădurea eranda simbolizează cele trei otrăvuri[41] și cele trei obstacole din ființele sensibile, precum și nenumăratele păcate karmice grave pe care aceștia le comit. Copacul de santal reprezintă pornirea ființelor sensibile de a spune nembutsu. Expresia 'este gata să se tranforme într-un copac' ne arată că, în cazul în care ființele sensibile continuă să rostească nembutsul [credinței] de-a lungul vieții lor atunci cauza karmică a nașterii în Tărâmul Pur este definitiv stabilită.[42]
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho

*

”Când ființele obișnuite ajung în Tărâmul Pur,
toate relele și mizeriile lor karmice, provenite din eoni de vieți trecute, atât de numeroase precum firele  de praf,
vor dispărea imediat.
Obținând automat cele șase puteri supranaturale, ei ating libertatea neîngrădită a mișcării și acțiunii;
Fiind mereu eliberați de bătrânețe și boală, impermanența nu va mai avea nici un efect asupra lor.”[43]

Imnurile lui Fa-chao, pe baza lucrării Sutra slăvirii Tărâmului Pur, citate de Shinran în Kyogyoshinsho, capitolul II.

*

”În Tărâmul din vest adeptul avansează pe Cale mai repede
decât în această lume Saha,
deoarece în acel tărâm nu există cele cinci dorințe
sau cele cinci obstacole”.[44]

Imnurile lui Fa-chao pe baza lucrării Sutra despre viața lui Buddha (Buddha-carita), citate de Shinran în Kyogyoshinsho, capitolul II.

*

”Ființele ignorante care au comis cele zece păcate grave  și cele cinci păcate de moarte
s-au tot înecat  în oceanul nașterilor și morților repetate timp de nenumărate kalpa.
Însă când vor ajunge în Tărâmul lui Amida
vor deveni una cu corpul naturii Dharma.[45]
Imnurile lui Fa-chao  pe baza Sutrei Contemplației asupra lui Buddha Amitayus  (Sutra Contemplației), citate de Shinran Shonin în Kyogyoshinsho, capitolul II

*

”Se spune în Adunarea Învățăturii lui Tathagata al Vieții Infinite:
'Locuitorii Tărâmului Pur sunt înțelepți iar tărâmul însuși este minunat'”.[46]

De asemenea, se spune:
'Pentru a-i face pe oamenii obișnuiți și inferiori să își dorească să se nască acolo, trebuiesc prezentate caitățile extraordinare ale acelui tărâm'”.[47]
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capitolul II

*
”Maestrul Yuan-chao a spus:
Calea distrugerii iluziilor și a atingerii adevăratei Așaității (Iluminării) în această lume se bazează pe puterea personală și este expusă în diferite sutre Mahayana și Hinayana. Calea atingerii Iluminării în alt tărâm depinde în mod necesar de Puterea Celuilalt și înseamnă propovăduirea nașterii în Tărâmul Pur”.[48]
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capitolul II

*

”După ce atingem lumea Lotusului[49]
vom realiza adevărata Așaitate și vom atinge Dharmakaya ultimă.
Apoi, jucându-ne în pădurile patimilor oarbe, vom manifesta puteri supranaturale[50];
Intrând în stările samsarice de existență  vom manifesta corpuri ale transformării și acomodării pentru a salva toate ființele”.[51]
Shinran Shonin, Imnul Adevăratei Credințe și al Nembutsului (Shoshin nembutsu ge)
Kyogyoshinsho, capitolul III

*

În ceea ce privește nașterea în Tărâmul Pur, Marea Sutră spune:
'Toţi sunt  înzestraţi cu corpuri ale Naturaleţii, Vidului şi Infinitului'. Discursul despre Tărâmul Pur spune: 'Adunarea înțelepților care  îl înconjoară pe Tathagata asemena florilor curate se nasc acolo prin transformare, din lotusul Iluminării'. De asemenea, Comentariul la Discursul lui Vasubandhu despre Tărâmul Pur spune: 'Ei se nasc acolo exclusiv prin calea nembutsu și prin nici o altă cale'. De asemenea, Nașterea lor  este numită 'nașterea de neconceput '[52]
Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, capitolul V

*

”Realizarea de către adept a minții non-discriminatorii
este numită 'starea de a privi toate ființele asemenea propriilor copii'.
Această stare este natura de Buddha
și ne vom trezi către ea după ce ajungem în Tărâmul Păcii.

Tathagata este Nirvana;
Nirvana este natura de Buddha.
Aflându-se  dincolo de capacitatea noastră de a o realiza în starea de ființe ignorante,
o vom atinge după ce ne naștem în Tărâmul Păcii.”[53]
Shinran Shonin, Imnurile Tărâmului Pur (Jodo Wasan)

*

”Dacă nu ar exista transferul virtuții de la Buddha Amida
cum am putea noi să atingem Iluminarea în Tărâmul Pur?”[54]
Shinran Shonin, Imnurile epocilor Dharma (Koso Wasan)

*

”În Esențialul Credinței, de Maestrul Seikaku, se spune:
'Tărâmul Beatitudinii este tărâmul Nirvanei celei necreate '.[55]

Iată și comentariul lui Shinran:

” 'Tărâmul Beatitudinii' este Tărâmul Pur al fericirii unde sunt întotdeauna bucurii nenumărate și nici un fel de suferință. I se spune de asemenea, Tărâmul Păcii. Maestrul T’an-luan este cel care l-a slăvit și numit 'Tărâmul Păcii '. De asemenea, Tratatul despre Tărâmul Pur îl descrie ca fiind 'Lumea Lotusului'.
Expresia 'Tărâmul Nirvanei' se referă la locul unde adeptul depășește iluziile ignoranței și atinge Iluminarea supremă. 'Tărâm' înseamnă 'loc'  și de aceea, să știți că este locul unde se atinge Iluminarea.’”[56]
Shinran Shonin, Note asupra Esențialului credinței

*

Comentând cuvintele lui Honen Shonin, ”ca act ce duce la nașterea în Tărâmul Pur, nembutsu este considerat fundamental”, Shinran a spus:

”Să șiți că aceste cuvinte proclamă faptul că nembutsu este cauza adevărată a nașterii în Tărâmul Pur. 'Cauza adevărată' este semința nașterii în Tărâmul Pur și a atingerii fără greș a Buddheității”.[57]
Shinran Shonin, Explicații  ale inscripțiilor de pe rulourile sacre

*

”Așa că, precum a propovăduit Shakyamuni, în chiar momentul în care noi, cei stăpâniți de ignoranță și patimi oarbe, ne naștem în Tărâmul Păcii atingem fructul suprem al Buddheității.”[58]
Shinran Shonin, Mattosho, Scrisoarea 2

*

”Nirvana este Iluminarea perfectă. Comentariul lui T’an-luan povestește despre un copac numit ’creștere miraculoasă’. Acest copac se află îngropat în pământ timp de o sută de ani, însă când începe să producă vlăstari crește cu o sută de metri pe zi. La fel cum copacul petrece o sută de ani sub pământ, tot așa ne aflăm noi în această lume în stadiul celor cu adevărat stabiliți (asigurați de Nirvana). Și la fel cum crește el o sută de metri într-o singură zi, tot așa este și pentru noi atingerea Nirvanei [de după nașterea în Tărâmul Pur].”[59]
Shinran Shonin, Mattosho, Scrisoarea 14

*

”Când cineva intră în Tărâmul Pur el atinge imediat Nirvana supremă sau Iluminarea supremă. Deși termenii sunt diferiți amândoi se referă la Iluminarea lui Buddha care este Dharmakaya ultimă. Acest lucru este cunoscut ca fiind transferul de merit (de la Buddha Amida) al mersului înainte către nașterea în Tărâmul Pur."[60]
Shinran Shonin, Mattosho, Scrisoarea 21

*

”Pur, minunat, nelimitat
și împodobit cu imense comori este tărâmul lui Amida;
Toate virtuțile își găsesc împlinirea acolo.
Nici unul din  tărâmurile Buddhașilor din cele zece direcții nu se compară cu el."[61]
Shinran Shonin, Pasaje pe calea Tărâmului Pur

*

”Prima este puterea karmică - acel tărâm a fost adus la perfecțiune
de puterea karmică a marelui Legământ al lui Dharmakara.
A doua este puterea virtuților lui Amida,
regele perfect și atot-Iluminat
prin care tărâmul este susținut.”

Spre deosebire de lumea noastră care este efectul karmei colective a ființelor născute aici, Tărâmul Pur este efectul puterii karmice a marelui Legământ al lui Dharmakara. Așadar, Tărâmul Pur nu este aici și acum, în această lume samsarică.

”Ne naștem cu siguranță  în Tărâmul Fericirii
și apoi realizăm că nașterea și moartea sunt  însăși Nirvana cea mare.
Aceasta este calea practicii ușoare, numită și Puterea Celuialt.

Ajungând în Tărâmul Fericirii
prin lucrarea spontană a Legământului,
atingem imediat beatitudinea eternă a Dharmakaya."[62]
Shinran Shonin, Imnurile celor două porți

*

”În ceea ce privește transferul de merit de la Buddha Amida, acesta are două aspecte: transferul de merit al mersului înainte către Tărâmul Pur și transferul de merit al întoarcerii în această lume."[63]
Shinran Shonin, Pasaje asupra celor două aspecte ale transferului de merit

*

”Datorită adevăratei cauze - transferul de merit de la Buddha Amida al mersului înainte - atingem Iluminarea sau Nirvana supremă. Aceasta este adevărata intenție a Marii Sutre. De aceea, este numită 'Nașterea în conformitate cu  Marea Sutră' și 'nașterea de neconceput'.”[64]
Shinran Shonin, Colecție de pasaje despre tipurile de naștere în sutrele Tărâmului Pur

*

”Întrebare: Ar trebui să percepem  stadiul celor cu adevărat stabiliți și starea de Nirvana ca fiind două avantaje sau unul singur?
Răspuns: Trezirea pentru prima oară a credinței este unul și același lucru cu a intra în stadiul celor cu adevărat stabiliți. Acesta este avantajul pe care îl primim în lumea impură de acum.
Apoi, trebuie să înțelegem că Nirvana este avantajul pe care îl primim în Tărâmul Pur. De aceea, trebuie să le percepem ca fiind două avantaje distincte”.[65]
Rennyo Shonin, Scrisori

*

”Tărâmul oamenilor este un loc al nesiguranței. Tărâmul Beatitudinii Supreme este locul eternității. De aceea, să nu ne construim sălașul în tărâmul nesigur al oamenilor, ci să aspirăm la nașterea în Tărâmul etern al Beatitudinii Supreme. În tradiția noastră credința este deasupra a orice. Dacă nu suntem conștienți de acest lucru totul este în zadar. Trebuie neapărat să ne statornicim în credință și să aspirăm la nașterea în Tărâmul Pur..”[66]
Rennyo Shonin, Scrisori
[1] The Three Pure Land Sutras, translated by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart, revised second edition, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 2003, p.31
[2] The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.300
[3] Fiinţele născute în Tărâmul Pur sunt uneori numite “oameni şi devaşi (zei) din tărâmul meu”, ceea ce nu înseamnă că în Tărâmul Pur există cele şase tărâmuri neiluminate ale existenţei, anume iaduri, spirite flămânde, animale, oameni, spirite combative (asura/semizei) sau zei. Shakyamuni însuşi a explicat în Marea Sutră că expresia “oameni şi devaşi” din Tărâmul Pur apare în acest discurs doar în relaţie cu stările lor de existenţă de înainte de a se naşte în Tărâmul Pur:
 “Au aceeaşi formă şi nici o diferenţă nu există între ei, fiind numiţi “zei” (deva) şi “oameni” doar ca analogie cu stările de existenţă din alte lumi. Înfăţişarea lor este superbă, nobilă şi majestuoasă, de neegalat în toate lumile şi nici o fiinţă, cerească sau umană, nu poate fi comparată cu ei. Toţi sunt  înzestraţi cu corpuri ale Naturaleţii, Vidului şi Infinitului”.
Pentru o explicație detaliată a celor 48 legăminte ale lui Buddha Amida, vezi cartea mea, Cele 48 Legăminte ale lui Buddha Amida, Corporate Body of Buddha Educational Foundation, Taiwan, 2014
[4] Cei născuți în Tărâmul Pur sunt dincolo de moarte și de aceea, manifestările lor transcendente sunt fără de sfârșit.
[5] “Dacă după ce voi deveni un Buddha, oamenii şi devaşii din tărâmul meu vor avea vieţi limitate, cu excepţia celor care doresc ei înşişi să le scurteze în conformitate cu legămintele lor originare, fie  să nu ating Iluminarea perfectă”. (al 15-lea Legământ)
[6] The Three Pure Land Sutras, translated by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart, revised second edition, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 2003, p.44
[7] Ibid.
[8] The Pure Land Writings, vol I, The Indian Masters, general editor Tokunaga Michio, The Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 2012, p.42.
[9] Genshin’s Ojoyoshu – Collected Essays on Birth into the Pure Land, translated from Japanese by A.K. Reischauer,  The Transactions of the Asiatic Society of Japan, second series, volume VII, 1930, free online edition at http://www.amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshins-ojoyoshu-free-english-edition.html#more
[10] Nici un fel de femeie nu se află în Tărâmul Pur în sensul că toate ființele născute acolo ating Iluminarea supremă, trecând astfel dincolo de feminitate sau masculinitate și implicit, dincolo de orice formă de discriminare.  Vezi explicațiile mele ale celui de-al 35-lea Legământ care se referă la salvarea femeilor din cartea Cele 48 Legăminte ale lui Buddha Amida, Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taiwan, 2015, p.47
[11] Indiferent de handicapul sau dizabilitățile fizice pe care le are cineva în această viață, ele dispar automat la nașterea în Tărâmul Pur al lui Buddha Amida.
[12] ”Cele două vehicole” se referă la Sravaka sau Pratyekabuddha - persoane care ating eliberarea personală din naștere și moarte dar nu se implică în salvarea altor ființe. Ei sunt considerați inferiori aspiranților vehicolului Mahayana care doresc să devină Buddhași pentru binele tuturor ființelor și leagă propria atingere a Iluminării de salvarea celorlalți. Nașterea în Tărâmul Pur prin poarta Legământului Principal duce automat la atingerea stării de Buddha și la o neîncetată activitate de salvare a tuturor ființelor. Vezi explicațiile mele asupra legămintelor 11 și 22 din cartea Cele 48 Legăminte ale lui Buddha Amida, Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taiwan, 2015, paginile 54 și 63.
[13] The Pure Land Writings, vol I, The Indian Masters, general editor Tokunaga Michio, The Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 2012, p.47
[14] Idem, p.56
[15] Transferul de merit de la Buddha Amida către practicant este de două tipuri:
1) „transferul de merit al mersului înainte” (Oso-Eko) şi
2)”transferul de merit al întoarcerii înapoi” (Genso-Eko).
Primul înseamnă că Amida îşi transferă meritele sale către noi, făcându-ne astfel capabili să atingem Buddheitatea în Tărâmul Pur iar al doilea că cel care a devenit astfel un Buddha, împărtăşindu-se din Iluminarea lui Amida, este făcut capabil să se întoarcă în această lume şi să lucreze la salvarea tuturor fiinţelor.
[16] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 195.
[17] Iadurile, tărâmurile spiritelor flămânde (preta) și domeniul animalelor.
[18] Ojoronchu – T’an-luan’s Commentary on Vasubandhu’s Discourse on the Pure Land, a study and translation by Hisao Inagaki, Nagata Bunshodo, Kyoto, 1998, p.227-228
[19] Idem, p.268
[20] Cele trei lumi sunt: 1) lumea dorinței, 2) lumea formei și 3) lumea non-formei. Toate ființele samsarice de la locuitorii iadurilor până la oameni și zei aparțin uneia dintre acestea.
[21] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 173
[22] Collection of Passages on the Land of Peace and Bliss -  AN LE CHI by Tao-ch’o, translated by Zuio Hisao Inagaki, Horai Association International, Singapore, 2015, p 30-31.
[23] Idem, p 31.
[24] Idem, p 32
[25] Idem, p.122
[26] Viața în Tărâmul Pur se referă la trupurile transcendente ale celor născuți acolo cu ajutorul cărora se pot manifesta liber în toate lumile pentru a salva ființele.  
[27] Collection of Passages on the Land of Peace and Bliss -  AN LE CHI by Tao-ch’o, translated by Zuio Hisao Inagaki, Horai Association International, Singapore, 2015, p.127
[28] Shan-tao’s Liturgy for Birth – Ojoraisan, compiled by Master Shan-tao, annotated translation by Zuio Hisao Inagaki, edited by Doyi Tan, Singapore, 2009, p.38
[29] Idem, 2009, p.68
[30] The Promise of Amida Buddha: Honen’s Path to Bliss – the first English translation of the Genko edition of the works of Honen Shonin composed in Japanese  - also known as Collected Teachings of Kurodani Shonin:  The Japanese Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p. 187-188
[31] Genshin’s Ojoyoshu – Collected Essays on Birth into the Pure Land, translated from Japanese by A.K. Reischauer,  The Transactions of the Asiatic Society of Japan, second series, volume VII, 1930, free online edition at http://www.amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshins-ojoyoshu-free-english-edition.html#more
[32] Idem.
[33] Adică nu au obținut aceste puteri prin practici bazate pe puterea lor personală.
[34] Genshin’s Ojoyoshu – Collected Essays on Birth into the Pure Land, translated from Japanese by A.K. Reischauer,  The Transactions of the Asiatic Society of Japan, second series, volume VII, 1930, free online edition at http://www.amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshins-ojoyoshu-free-english-edition.html#more
[35] Idem
[36] Cele opt dificultăți sunt: 1) a fi orb sau surd, 2) a avea înțelepciune lumească (deoarece poate ceda tentației acesteia), 3) a fi născut înainte sau după apariția unui Buddha în această lume, 4) prea multă fericire sau plăcere, ceea ce îl poate face pe om să uite de Dharma lui Buddha, 5) viață prea lungă pentru că duce la sporirea atașamentelor, 6) existența în iad, 7) existența ca fantomă flămândă (preta) și 8) existența în formă de animal.
[37] Cele opt suferințe ale lumii: 1) nașterea, 2) bătrânețea, 3) boala, 4) moartea, 5) ura, 6) despărțirea, 7) frustrarea neîmplinirii dorințelor și 8) toate cele șapte suferințe precedente luate împreună.
[38] Genshin’s Ojoyoshu – Collected Essays on Birth into the Pure Land, translated from Japanese by A.K. Reischauer,  The Transactions of the Asiatic Society of Japan, second series, volume VII, 1930, free online edition at http://www.amida-ji-retreat-temple-romania.blogspot.ro/2014/03/genshins-ojoyoshu-free-english-edition.html#more
[39] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.83
[40] Copaci otrăvitori și urât mirositori.
[41] Ignoranța, furia și lăcomia.
[42] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 29-30.
[43] Idem, p. 41-41.
[44] Idem, p. 42-43.
[45] Idem, p. 45.
[46] Idem, p. 47.
[47] Idem, p. 48.
[48] Idem, p. 65.
[49] Altă denumire a Tărâmului Pur.
[50] După ce atingem Iluminarea supremă în Tărâmul Pur ne întoarcem în această lume, în diverse forme, pentru a ajuta toate ființele. Această acțiune de manifestare în samsara este numită ”joacă” deoarece mintea celui născut în Tărâmul Pur este complet liberă de orice suferință.  El poate fi în același timp în Tărâmul Pur și în nenumărate locuri din univers pentru a ajuta și propovădui Dharma.
[51] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 78.
[52] Idem, p. 231
[53] The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 350.
[54] Idem, p. 411.
[55] Idem, p. 460.
[56] Idem, p. 460-461.
[57] Idem, p. 512.
[58] Idem, p. 526.
[59] Scrisorile lui Shinran (Mattosho), Seria traducerilor din buddhismul Shin 6, traducere de Rev Josho Adrian Cîrlea, IABC, Kyoto, 2004, p.50
[60] The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p. 555.
[61] Idem, p. 304.
[62] Idem, p. 628-629.
[63] Idem, p. 628-633.
[64] Idem, p. 628-639.
[65] Rennyo Shonin Ofumi: The Letters of Rennyo, translated from the Japanese (Taisho, Volume 74, Number 2668) by Ann T. Rogers and Minor L. Rogers, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley, California, 1996, p.14
[66] Idem, p.115

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- CREDINTA SI NEMBUTSU IN BUDDHISMUL JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Persoane interesate