marți, 21 ianuarie 2020

Karma și salvarea oferită de Buddha Amida            Am oferit explicațiile precedente de la secțiunea  învățătura generală despre karma (partea I, partea a II-a și partea a -III-a) pentru a-i ajuta pe colegii mei de practică să înțeleagă importanța gândurilor, faptelor și vorbelor de fiecare zi. Dacă un discipol contemplă cu sinceritate cele scrise acolo se va simți copleșit de mulțimea tendințelor sale de a face rău. Într-adevăr, de câte ori nu am dorit moartea cuiva sau chiar am ucis diferite ființe (a ucide ființe non-umane precum insecte sau animale este de asemenea  o faptă care generează karma negativă) ori am făcut avort sau am încurajat/am fost pricină de avort? De câte ori nu am privit cu invidie ceea ce aveau alții ori am fost furioși, am folosit un limbaj agresiv, am avut un comportament sexual incorect, am mințit sau am fost lacomi și zgârciți? Probabil unii dintre noi chiar au răspândit viziuni greșite care sunt împotriva Dharmei!

Trebuie să ne întrebăm pe noi înșine toate acestea și după ce înțelegem cât de incapabili suntem să ducem o viață virtuoasă și echilibrată, să ne refugiem imediat în Buddha Amida, să rostim Numele lui cu credință și să ne dorim să renaștem în Tărâmul lui Pur după moarte.

Să ne refugiem în Buddha Amida cu atitudinea unuia care este pe cale să moară acum, în chiar acest moment, fără să aibă nici măcar un minut în plus și nici puterea de a-și purifica faptele și karma negativă. Într-adevăr, NU există timp pentru așa-zisa ”evoluție spirituală” iar consecințele karmei noastre negative nu pot fi oprite. Dacă am făcut deja unul din cele zece păcate grave (cine oare nu a făcut măcar câteva, dacă nu chiar pe toate în viețile trecute și continuă să le facă și  acum?) ne va fi imposibil să le purificăm prin puterea personală și să trăim asemenea unor sfinți în mediul samsaric și agitat de fiecare zi. Nu avem așadar, niciun fel de garanție că vom ajunge la un moment dat, în această viață care se poate sfârși oricând,  să fim complet detașați, puri și fără de iluzii. Ceasul impermanenței ticăie neîncetat iar depozitul mental de karmă negativă e deja plin până la refuz. 

Susținând că fiinţele sensibile nu se pot elibera prin ele însele de naştere şi moarte, s-ar părea că Jodo Shinshu înţelege greşit ori nu acceptă pe deplin învăţătura despre karma. Însă lucrurile nu stau deloc astfel. Jodo Shinshu acceptă în totalitate învăţătura despre karma şi existenţa liberului arbitru, numai că face lumină asupra unui aspect foarte important pe care mulţi buddhişti au tendinţa să îl uite.

Da, teoretic vorbind, există posibilitatea să ne schimbăm karma şi să decidem cutare sau cutare lucru, influenţându-ne propriul destin, însă chiar putem spune cu mâna pe inimă că întotdeauna acţionăm exact aşa cum dorim? Să presupunem că cineva bea în cantităţi uriaşe începând din copilărie şi are acum 40 ani de alcoolism. Este el capabil să se lase pur şi simplu de alcool numai printr-un act de voinţă? Ori un fumător înrăit, poate renunţa la viciul său peste noapte?

Observăm în jurul nostru că mulţi fumători, alcoolici sau dependenţi de droguri nu se pot lăsa prea uşor de ceea ce dăunează vieţii şi sănătăţii lor, unii dintre ei chiar murind după eforturi prelungite de abstinenţă. Imaginaţi-vă însă cu cât mai puternică este influenţa karmei habituale din trecut! Această karma habituală din trecut nu reprezintă  ceea ce am făcut în mod repetat numai într-o singură viaţă, ci faptele şi obsesiile noastre din multe vieţi. Dacă este atât de greu să punem capăt karmei habituale şi obiceiurilor distructive din această viaţă, imaginaţi-vă cât de greu, ori chiar imposibil, este să oprim diferitele tipuri de karmă habituală din trecutul fără de început! De asemenea, așa cum am explicat la efectul multiplicativ al karmei, avem tendința automată de a repeta mereu și mereu faptele rele din trecut, adâncindu-ne și mai mult în samsara.

Aşadar, Jodo Shinshu nu neagă liberul arbitru şi posibilitatea generală de a schimba karma, însă insistă pe adevărul că voinţa noastră este atât de slăbită de karma habituală a vieţilor trecute, încât devine incapabilă de a mai schimba ceva.

Când ne-am obişnuit timp de nenumăraţi eoni să trăim în ignoranţă, ură, furie, gelozie, ataşamente şi multe alte patimi oarbe, cum am putea să nu fim influenţaţi de această rea şi teribilă karmă habituală inclusiv în viaţa prezentă, şi cum am putea să punem capăt acestor mizerii perpetue doar prin forţa voinţei? Ştim cu toţii că un îndelungat abuz de droguri duce la dependenţă, o stare în care voinţa personală de schimbare este extrem de limitată, iar cel afectat are nevoie urgentă de ajutorul unui specialist. Însă noi am luat drogul diverselor iluzii timp de nenumărate vieţi, din trecutul fără de început!
Învăţătura şi metoda buddhistă Jodo Shinshu nu începe cu holbatul la ideal: avem cu toţii în noi înşine natura de Buddha şi putem deveni Buddhaşi, ci de la starea mentală în care sălăşluim aici şi acum. Aşadar, a intra pe Calea buddhistă Jodo Shinshu este ca şi cum te înscrii la Alcoolicii Anonimi şi recunoşti: „Salut, sunt Josho Adrian, şi sunt alcoolic”. Jodo Shinshu nu afirmă nimic de genul: „Sunt Josho Adrian şi pot deveni un Buddha” ci „Mă numesc Adrian şi sunt plin de iluzii şi patimi oarbe, incapabil de a mă vindeca pe mine însumi (atinge Buddheitatea/Nirvana)”.

Aşadar, în Jodo Shinshu începem cu a ne recunoaşte incapacităţile, după care acceptăm medicamentul – Legământul Principal al lui Buddha Amida. Recunoaştem că suntem atât de bolnavi încât nu ne mai putem baza pe noi înşine și suntem gata să aplicăm singurul tratament care dă rezultate în cazurile de dependenţă cronică în care ne aflăm. 

Cel care afirmă că poate deveni un Buddha în această viaţă pentru că adevărata sa natură este Buddheitatea însăşi, este cel care „nu înţelege influenţa karmei bune sau rele din vieţile anterioare” şi că „orice faptă rea pe care a făcut-o, fie ea şi una atât de mică precum un fir de praf îşi are cauza în karma din trecut”, așa cum explica Shinran în al 13-lea capitol din Tannisho

La fel cum cineva care a luat droguri timp de mulţi ani crede că poate renunţa imediat la dependenţă iar după câteva încercări sfârşeşte prin a lua o supradoză, la fel „un om îşi poate dori să nu facă vreun rău nimănui şi totuşi să sfărşească prin a omorî o sută sau o mie de oameni”. Aceasta este influenţa apăsătoare şi profundă a karmei din vieţile trecute şi motivul pentru care avem atât de mare nevoie de salvarea lui Amida. Această salvare promisă în Legământul Principal nu depinde de voinţa noastră slăbită şi influenţată de karma bună sau rea din vieţile trecute, ci numai de Puterea lui Amida de a ne vindeca de bolile noastre şi a ne transforma în Buddhaşi: „suntem salvaţi numai datorită lucrării de neconceput a Legământului”.[1]

Contemplând învățătura despre karma și conștientizând incapacitatea noastră de a avea mereu gânduri, fapte și vorbe curate, ne hotărâm să ne îndreptăm mintea și inima către Amida Dharma și să primim salvarea necondiționată pe care acest Buddha numit Amida ne-o oferă nouă, ființelor obișnuite care nu pot scăpa din nașterile și morțile repetate prin ele însele[2]. Dacă procedăm astfel, rădăcinile karmei noastre sunt tăiate și cu toate că rămânem plini de patimi oarbe și iluzii până la moarte și continuăm să experimentăm rezultatele karmei trecute, aceasta nu își mai poate planta semințele într-o altă viață.

*

            Pentru a explica modul în care funcționează salvarea oferită de Buddha Amida în termeni de cauză și efect, trebuie să înțelegem învățătura despre transferul de merit.

De obicei, în practicile bazate pe puterea personală adeptul ”câștigă” merite sau virtuți pe care le transferă către propria Iluminare, însă în cazul căii Puterii Celuilalt (Tărâmului Pur), transferul de merite are loc de la Amida către cei care se încred în El (în Legământul său Principal). Acest transfer de merite (eko) este asemenea unui combustibil care duce credinciosul în Tărâmul Pur unde atinge Nirvana sau Iluminarea perfectă.
Shinran Shonin spunea într-unul din imnurile sale:

„Când fiinţele sensibile ale acestei lumi a celor cinci pângăriri
se încred în Legământul Principal,
virtuţi inexplicabile şi de nedescris
îi umplu pe acei practicanţi".[3]

Shinran explică transferul de merite de la Amida către credincios ca având două aspecte:

1)      transferul de merit al mersului înainte (Oso-Eko) și
2)      transferul de merit al întoarcerii în această lume (Genso-Eko)

„În ceea ce priveşte transferul de merit (virtuții) prin Puterea  Legământului Principal, acesta are două aspecte: transferul de merit al mersului înainte către Tărâmul Pur şi transferul de merit al întoarcerii în această lume.”[4]

”Când contemplu cu smerenie adevărata esență a căii Tărâmului Pur, înțeleg că transferul de merit de la Amida are două aspecte: primul este aspectul mersului înainte iar al doilea, aspectul întoarcerii în această lume".[5]

Primul înseamnă că prin transferul de merit de la Amida, renaștem în Tărâmul său Pur  după moarte, atingând acolo Buddheitatea supremă, iar al doilea, că după ce am devenit Buddhași ne întoarcem în această lume și lucrăm la salvarea tuturor ființelor:

”Prin avantajul transferului de merit al mersului înainte,
intrăm în transferul de merit al întoarcerii în această lume.

Datorită marii Iubiri și Compasiuni, care este transferul de merit de la Amida al mersului înainte,
Atingem noi înșine marea Compasiune, care este transferul de merit al întoarcerii în această lume.
Dacă nu ar fi existat transferul de merit de la Buddha Amida,
cum am fi putut atinge Iluminarea în Tărâmul Pur?”[6]

Transferul de merit' înseamnă că după ce renaștem în acel tărâm se trezește în noi marea Compasiune datorită căreia ne întoarcem în lumea nașterii și morții pentru a învăța și călăuzi ființele sensibile.”[7]

Cum primim meritele infinite și atotputernice ale lui Buddha Amida? Crezând în El, rostind Numele lui cu credință (Nembutsu) și dorind să renaștem în Tărâmul său Pur. Aceste trei lucruri: credința, Nembutsul credinței (adevăratul Nembutsu este expresia credinței) și dorința de a ne naște în Tărâmul Pur sunt ceea ce Buddha Amida ne-a cerut să facem în Legământul său Principal dacă vrem să evadăm din samsara:

”Dacă după ce voi atinge Buddheitatea, ființele sensibile din cele zece direcții care se încred în mine cu o credință sinceră[8], doresc să se nască în tărâmul meu și îmi rostesc Numele chiar și numai de zece ori, nu se vor naște acolo, fie  să nu ating Iluminarea supremă”.[9]

Credința, Nembutsu și dorința (aspirația) de a ne naște sunt cele trei aspecte ale credinței, deoarece dacă ne încredem cu adevărat în Amida, atunci vom spune Numele lui și ne vom dori să renaștem în tărâmul său iluminat.

Pentru a înţelege mai bine transferul de merit de la Buddha Amida către noi, putem să-l comparăm cu transfuzia de sânge ori cu un transplant de organe. Când un bolnav primeşte o transfuzie de sânge ori un organ sănătos viața lui merge mai departe deşi până atunci era condamnat la moarte. Astfel, sângele bun sau organul sănătos devine parte a propriului corp şi funcţionează ca şi cum ar fi fost mereu acolo.

În acelaşi mod, noi, cei care meritam să ne naştem în zonele de jos ale existenţei dacă am fi lăsaţi în voia karmei noastre negative, deoarece ne încredem în Buddha Amida primim automat meritele lui karmice, acestea imprimându-se în fluxul nostru mental şi ducându-ne în siguranţă către Tărâmul său Pur. Chiar dacă vom avea în continuare iluzii şi patimi oarbe până murim şi renaştem acolo, devenim uniţi cu Buddha Amida din această viaţă (intrăm în stadiul de non-retrogresiune), deoarece propriul lui ”sânge” sau merite  circulă acum prin venele noastre.

Este imposibil pentru noi, oamenii obișnuiți, să atingem mari realizări spirituale și chiar dacă am putea face asta, nu avem cum să fim siguri că le vom păstra pentru totdeauna și că nu vom cădea înapoi în mizeriile de fiecare zi, dar dacă ne încredem în Amida suntem asigurați de faptul că vom scăpa de samsara la sfârșitul acestor trupuri iluzorii.

Imaginează-ți că vrei să mergi pe jos până într-un anume loc situat la mii de kilometri distanță. Poate ai senzația că dacă ești suficient de serios și insistent vei putea ajunge la destinație, dar ești sigur că vei fi în stare să înduri toate greutățile unei astfel de călătorii, precum animalele sălbatice, tâlharii sau furtunile puternice? Dacă te îmbolnăvești și mori înainte să îți termini călătoria? Bazându-te doar pe tine însuți nu va exista niciodată un moment în care să poți fi liniștit că vei ajunge la locul propus.

Acum imaginează-ți că cineva se oferă să te ducă acolo cu avionul personal. Dacă accepți, doar intri în avion și vei fi dus la destinație în siguranță și în cel mai scurt timp. În cazul nostru, pilotul este Buddha Amida iar avionul este Legământul său Principal. A accepta să intri în avion este credința (shinjin) și Nembutsul credinței. A fi într-un asemenea avion și cu un astfel de pilot bine pregătit, înseamnă că ești sigur că vei ajunge la destinație sau altfel spus, că ești asigurat de nașterea în Tărâmul Pur și de atingerea acolo a Buddheității.
Salvarea oferită de Buddha Amida are loc în cadrul legii cauzei și efectului. El îți întinde mâna să te ajute iar tu ai două opțiuni: accepți sau refuzi. Această mână întinsă și faptul că tu o accepți este cauza iar efectul că ești salvat și adus în siguranță[10]. Buddha Amida vrea să ne salveze pe toți dar nu ne duce în Tărâmul Pur cu forța, de aceea, dacă nu dorim să mergem acolo ori nu acceptăm existența acestuia sau a lui Buddha Amida așa cum a fost descrisă în Marea Sutră atunci nu vom merge acolo. Nimeni nu poate ajunge într-un loc pe care îl consideră imaginație și nici nu poate fi salvat de cineva a cărui existență o neagă.

Spre deosebire de lumea în care trăim acum, Tărâmul Pur nu este rezultatul karmic al propriilor fapte și gânduri, ci manifestarea Iluminării perfecte a lui Buddha Amida. Nu noi am creat acel loc, nu noi îl controlăm și nu putem merge acolo prin puterea personală. De aceea spunem Namo Amida Bu, care înseamnă ”mă încred/mă refugiez în Buddha Amida”. Rostind Nembutsul credinței suntem asigurați de nașterea în Tărâmul Pur de aceeași Putere și Buddha care l-a creat.

*

            Pe căile bazate mai mult sau mai puțin pe puterea personală a practicantului, căința este o metodă foarte importantă de distrugere a karmei negative. Cu toate acestea, adevărata căință nu este doar o simplă confesiune a greșelilor, ci o conștientizare profundă ce cuprinde trupul și inima noastră. De aceea, Maestrul Shan-tao spunea că există trei tipuri de căință:

”Cel mai înalt grad de căință este a vărsa sânge din ochi și din pielea corpului.
Gradul mijlociu de căință este a elimina transpirație fierbinte din corp și a curge sânge din ochi.
Cel mai de jos grad de căință este a avea corpul cuprins de febră și lacrimi în ochi".[11]

Răspunzând la întrebarea dacă este căința necesară în buddhismul Tărâmului Pur, Shan-tao spune în aceeași lucrare (Liturghia Nașterii în Tărâmul Pur) că deși este dificil să verși sânge și lacrimi, dacă adeptul are credință în salvarea oferită de Amida, el va atinge același rezultat ca în cazul căinței:

”Deși nu poate vărsa lacrimi și sânge, cel care atinge credința adevărată (shinjin) va avea același rezultat precum cel descris mai sus.”[12]


Shinran spune de asemenea, în Imnurile Maeștrilor Tărâmului Pur:

“Aceia în care adevărata credință este pe deplin stabilită,
fiind ea însăși mintea precum diamantul,
sunt egali cu cei care se căiesc de karma lor negativă
în cele trei moduri; așa spune maestrul nostru, Shan-tao."
[13]

și în Explicații ale inscripțiilor de pe scrolurile sfinte:

”A spune Namo Amida Butsu este a te căi de toate relele karmice pe care le-ai făcut din trecutul fără de început."[14]

În capitolul III din Kyogyoshinsho, Shinran prezintă un dialog foarte important[15]. Cineva întreabă cum este posibil ca o karmă atât de negativă precum cea rezultată din înfăptuirea celor cinci păcate de moarte și cele zece păcate grave și care ar duce la renașterea în tărâmurile de jos ale existenței timp de multe kalpa, să fie anihilată prin Nembutsul credinței, iar respectiva persoană să renască înTărâmul Pur? Cum poate fi explicată această situație ”din perspectiva legii karmice în conformitate cu care o karmă grea te trage automat în jos? Mai mult decât atât, din trecutul fără de început, ființele sensibile s-au dedat la diverse acțiuni mizerabile, fiind așadar, legate de cele trei lumi ale transmigrării. Dacă ar fi cum zici tu iar ele s-ar putea elibera de cele trei lumi doar gândindu-se la Buddha Amida și repetându-i Numele chiar și numai de zece ori, cum explici atunci puterea înrobitoare a karmei?".[16]

Răspunsul este minunat:

”Să presupunem că într-o cameră a fost întuneric o mie de ani. Dacă o lumină este aprinsă chiar și pentru puțin timp, camera se va ilumina imediat. Cum ar putea întunericul să refuze să plece deoarece a fost acolo o mie de ani?"[17]

Întunericul poate părea adânc și puternic atunci când trăim înconjurați de el din trecutul fără de început, însă devine ca și inexistent când întâlnește Lumina lui Buddha Amida. Putem compara diferitele patimi oarbe între ele și să afirmăm că unele sunt mai grele sau mai întunecate decât altele, dar cu ce putem compara Iluminarea și Lumina lui Buddha Amida?
De asemenea, dacă vorbim în termeni de tărie și slăbiciune, unele ființe sunt mai puternice decât altele, însă cine este cu adevărat mai puternic decât un Buddha? Chiar și cei mai mari dintre zei care trăiesc mulți eoni, nu se pot compara cu un Buddha în înțelepciune, putere, curățenie spirituală și capacitatea de a salva ființele.

Pentru a scăpa din gaura neagră a existenței samsarice avem nevoie de energia infinit de puternică a lui Buddha Amida. Numai aceasta ne poate trage afară din ciclul nașterilor și morților repetate. Nu putem construi nimic la fel de puternic prin noi înșine. Pur și simplu regretele sau căința noastră nu sunt suficiente pentru a elimina karma negativă a nenumăraților eoni în care am pus munte peste munte de lăcomie, furie și ignoranță.
Karma care ne leagă de samsara este prea puternică pentru oameni ca noi, plini de iluzii și patimi oarbe, însă pentru cineva care a atins deja eliberarea (Buddha Amida), nimic din ceea ce aparține de samsara nu are vreo putere asupra lui ori a salvării pe care o oferă:

”Cele zece repetări ale Numelui sunt mai puternice decât cele cinci păcate de moarte sau cele zece păcate grave. Așadar, această karma mult mai puternică [a rostirii Numelui] răzbește, făcându-l pe adept să scape de cele trei stări de existență pline de suferință."[18]

Doar câteva rostiri ale Numelui lui Buddha Amida și chiar o singură rostire făcută pe baza încrederii în Puterea salvatoare a lui Buddha Amida (Nembutsul credinței) este capabilă să distrugă rădăcinile karmei noastre rele din trecutul fără de început. Iar asta se întâmplă nu doar pentru că noi rostim Numele (ca și cum Numele ar depinde de noi), ci pentru că acest Nume este chiar Numele lui Buddha Amida în care El și-a manifestat toate virtuțile și energia karmică iluminată:

“Cele zece repetări ale Numelui apar din credinţa de neîntrecut care  ia ca obiect al său Numele lui Tathagata Amida în corpul de slavă al metodelor potrivite[19]; acest corp al slavei  conţine merite nemăsurate, pure şi curate".[20]

Așadar, dacă cineva se încrede în Buddha Amida și-i rostește Numele cu credință, este ca și cum am așeza pe un cântar un luptător de sumo și o pană :) Care dintre ei este mai greu și îl va trage în jos pe celălalt?
Samsara cu toate lumile și universurile ei, precum și cu tărâmurile diverselor ființe, de la locuitorii iadurilor până la cei mai mari zei, nu cântărește mai mult decât o pană în comparație cu Numele lui Buddha Amida.

Înțelegând profund toate aceste lucruri, fie ca mințile noastre să se îndrepte către Legământul Principal al lui Buddha Amida și să fim recunoscători pentru Compasiunea lui nediscriminativă:

”Dacă nu am fi întâlnit
transferul de merit de la Amida pentru a merge în Tărâmul Pur și a ne întoarce în această lume,
transmigrația noastră în nașterile și morțile repetate nu s-ar fi sfârșit niciodată;
ce am fi putut face atunci, prinși fără de scăpare în acest ocean al durerii?
 [...]

Abandonând suferința nașterii și morții ce ne-a ținut prizonieri din trecutul fără de început,
suntem siguri că vom atinge Nirvana supremă.
Aceasta se face prin transferul de merit de la Amida care ne duce în Tărâmul Pur și ne ajută să ne întoarcem în această lume.
Recunoștința noastră față de bunăvoința lui Buddha este greu de răsplătit și exprimat în cuvinte".[21]


[1] Shinran Shonin, Tannisho.
[2] Cu toate acestea, Amida Dharma nu este un instrument pentru a ne justifica patimile oarbe și nici de a le instituționaliza ca și comportament normal. Într-adevăr, în activitatea sa de a salva toate ființele, Buddha Amida nu face nicio distincție între cei virtuoși sau nevirtuoși, dar asta nu înseamnă că El susține sau încurajează răul. Nu trebuie să confundăm Compasiunea lui Amida și faptul că ne salvează  așa cum suntem, cu ideea că tot ceea ce facem este bun și frumos. În loc să ne justificăm și lăudăm patimile, ar trebui să ne rușinăm și să fim recunoscători pentru ajutorul lui necondiționat.
[3] Shinran Shonin, Imnurile epocilor Dharma, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.406
[4]Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.633
[5] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 5
[6] Shinran Shonin, Hymns of the Dharma Ages (Shozomatsu Wasan) in  The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.411
[7] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 98
[8] În alte cărți am folosit și varianta:  ”care se încred în mine din toată inima lor”.
[9] The Sutra on the Buddha of Immeasurable Life, The Three Pure Land Sutras, Hongwanji Jodo Shinshu Translation Series, volume II, Kyoto, 2009, p.22 și The Larger Sutra on the Buddha of Infinite Life, translated by Hisao Inagaki, Horai Association International, Malaysia, 2012, p.19
[10] Devi asigurat de nașterea în Tărâmul Pur.
[11] Quoted by Shinran in his Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 247
[12] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 247
[13] The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.380
[14] Idem.  p.504
[15] Acest dialog a fost luat de Shinran din Comentariu asupra discursului ținut de Vasubandhu despre Tărâmul Pur de Maestrul T'an-luan.
[16] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 162
[17] Idem, p. 162
[18] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 164
[19] Sambhogakaya - vezi capitolul ”Cele trei corpuri (aspecte) ale lui Buddha Amida” din cartea Adevărata învățătură despre Buddha Amida și Tărâmul său Pur, Corporate Body of Buddha Educational Foundation, Taiwan, 2016, p. 73
[20] Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.163
[21] Shinran Shonin, Hymns of the Dharma Ages (Shozomatsu Wasan) in The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.410

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- CREDINTA SI NEMBUTSU IN BUDDHISMUL JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Persoane interesate