sâmbătă, 18 ianuarie 2014

Fiinţele născute în Tărâmul Pur vor atinge Nirvana (explicaţie a celui de-al 11-lea Legământ)


„Dacă după ce voi atinge Buddheitatea, oamenii şi devaşii din tărâmul meu nu se vor afla întotdeauna  în stadiul celor definitiv asiguraţi şi nu vor atinge Nirvana, fie ca eu să nu realizez  Iluminarea perfectă.”

                                                                                         al 11-lea Legământ al lui Buddha Amida

 În conformitate cu Shinran Shonin, al 11-lea Legământ are multe nume: “marele Legământ al atingerii fără greş a Nirvanei”, “Legământul atingerii Nirvanei de neîntrecut”, “Legământul realizării supreme care este transferul de merit [de la Amida] al mersului înainte[1] etc.

De asemenea, stadiul celor definitiv asiguraţi apare sub mai multe denumiri în scrierile lui Shinran precum, “stadiul celor cu adevărat stabiliţi”, “cei cu adevărat stabiliţi din Mahayana”, “stadiul de non-retrogresiune”, “stadiul de egalitate cu Iluminarea perfectă”, “asiguraţi de Nirvana”, “asiguraţi de naşterea în Tărâmul Pur” etc.

Acest legământ are două beneficii cronologic distincte:

  1. atingerea stadiului celor definitiv asiguraţi de Nirvana
  2. atingerea Nirvanei sau a Buddheităţii/Iluminării supreme
 În conformitate cu Shinran Shonin primul avantaj este primit în această viaţă, în chiar momentul trezirii pentru prima oară a credinţei (shinjin) iar al doilea după moarte, odată cu naşterea în Tărâmul Pur:

„Atingerea Iluminării în viaţa ce va urma este esenţa învăţăturii Tărâmului Pur a Puterii Celuilalt şi se datorează stabilirii shinjinului[ în această viaţă].

În conformitate cu adevărata esenţă a Căii Tărâmului Pur adepţii se încred în Legământul Principal în această viaţă şi ating Iluminarea în Tărâmul Pur; aceasta este învăţătura pe care am primit-o”.[2]

Următoarele două pasaje din scrierile lui Shinran ne explică primul avantaj al celui de-al 11-lea Legământ:

„Ca răspuns la întrebarea ta în ceea ce priveşte cauza naşterii în Tărâmul Pur, în momentul realizării shinjinului, beneficiem automat de avantajul de a fi primiţi şi niciodată abandonaţi de Amida; aşadar, putem spune că sălăşluim în Legământul lui Tathagata. Asta ne este promis în Legământul plin de compasiune[3]: ‚Dacă după ce voi atinge Buddheitatea, oamenii şi devaşii din tărâmul meu nu se vor afla printre cei cu adevărat stabiliţi şi nu vor atinge cu siguranţă Nirvana, fie ca eu să nu realizez Iluminarea perfectă’.”[4]

„Făcând marele Legământ al atingerii cu siguranţă a Nirvanei, Buddha Amida a promis că adeptul ce realizează acest shinjin autentic intră imediat  în stadiul celor cu adevărat stabiliţi.”[5]

„Imediat” este o precizare foarte importantă – înseamnă aici şi acum, în această viaţă. Când ne încredem în Buddha Amida intrăm imediat (automat) în stadiul celor cu adevărat stabiliţi sau al celor asiguraţi de naşterea în Tărâmul Pur şi al atingerii Nirvanei.

În următorul pasaj observăm că primul avantaj al celui de-al 11-lea Legământ, anume “stadiul de egalitate cu Iluminarea perfectă” sau al “celor definitiv asiguraţi”, este la fel cu al lui Bodhisattva Maitreya[6]:

„Buddha a promis că cei ce rostesc Numele într-un mod autentic[7] şi au credinţă adevărată vor intra imediat în stadiul celor cu adevărat stabiliţi. Suntem învăţaţi de asemenea, că a fi printre cei cu adevărat stabiliţi înseamnă atingerea stadiului de egalitate cu Iluminarea perfectă. Atingerea stadiului de egalitate cu Iluminarea perfectă înseamnă a fi la fel cu Bodhisattva Maitreya care se află acum la rangul de succesor la Buddheitate. Astfel, Marea Sutră spune [că acest om] ‚urmează să atingă Iluminarea, asemenea lui Maitreya.’” [8]

Din cele ce ştim din sutre, Bodhisattva Maitreya nu se află acum în Tărâmul Pur ci în lumea zeilor Tusita, urmând să atingă cu siguranţă Buddheitatea în următoarea sa viaţă. Aşadar, noi cei care am primit shinjin în această viaţă suntem asemenea lui în sensul că vom atinge de asemenea, Buddheitatea, după ce murim şi ne naştem în Tărâmul Pur al lui Amida.

Shinran Shonin explică în a treia scrisoare din Mattosho:

“Deşi numele sunt diferite, ‘cel cu adevărat stabilit’ şi ‘egal cu Iluminarea perfectă’ au acelaşi înţeles şi indică acelaşi stadiu. Egal cu Iluminarea supremă este acelaşi stadiu cu cel în care se află Maitreya care va deveni viitorul Buddha. Din moment ce persoana care are shinjin este destinat să atingă Iluminarea supremă, se spune despre el că este la fel cu Maitreya.”[9]

Este clar din pasajele de mai sus că stadiul celor definitiv asiguraţi sau stadiul celor cu adevărat stabiliţi este unul anterior Iluminării perfecte sau Buddheităţii. Acesta este “rangul de succesor la Buddheitate în care se află acum Maitreya. Un astfel de stadiu este egal cu Iluminarea perfectă în sensul că aceasta va fi atinsă fără greş, aşadar, cel care are shinjin “urmează să atingă Buddheitatea, asemenea lui Maitreya”. Deci, în interpretarea lui Shinran, acest stadiu se atinge în această viaţă.

Nu putem găsi nicăieri în sutre, vreun pasaj în care Maitreya să fie prezentat ca aflându-se acum (în viaţa lui din prezent) în Tărâmul Pur. Repet acest lucru, deoarece mi se pare extrem de important, Maitreya nu se află în Tărâmul Pur ci în lumea zeilor Tusita, aşteptând următoarea naştere, când va deveni un Buddha, asemenea lui Shakyamuni. Dacă el nu se află acum în Tărâmul Pur iar noi nu suntem acum în Tărâmul Pur, rezultă în mod logic faptul că stadiul lui Maitreya şi al celor care se încred în Amida este unul care se atinge înaintea naşterii în Tărâmul Pur. Aşadar, pentru cei care au shinjin, prima parte a celui de-al 11-lea Legământ este o promisiune pentru viaţa de aici, când credinţa (shinjin) apare pentru prima oară în inima lor.

De asemenea, după cum Shakyamuni însuşi explică în Marea Sutră, expresia “oameni şi devaşi (zei) din tărâmul meu” apare în acest discurs sacru doar ca referire la  existenţa trecută a celor născuţi deja în Tărâmul Pur:

“Au toţi aceeaşi formă şi nu există nici o diferenţă între ei dar sunt numiţi ‘oameni şi devaşi’ doar ca analogie cu stările de existenţă din alte lumi. Au o înfăţişare superbă şi majestuoasă, de neegalat în toate lumile şi de către nici o fiinţă, divină sau umană. Ei sunt toţi înzestraţi cu trupurile Naturaleţii, Vidului şi Infinitului”.[10]

A avea corpul Naturaleţii, Vidului şi Infinitului este o dovadă că cei născuţi în Tărâmul Pur al lui Amida, prin poarta Legământului Principal, au atins deja Buddheitatea sau Iluminarea supremă, aspect ce constituie a doua promisiune a celui de-al 11-lea Legământ.  

Dacă intrăm în stadiul celor definitiv asiguraţi în momentul în care ne încredem în Buddha Amida, înseamnă că atunci când murim, ne naştem în Tărâmul Pur cărând sau purtând cu noi acest stadiu. În pasajul următor din secţiunea a- 22 a Marii Sutre, numit de Shinran “pasajul care împlineşte al 11-lea Legământ” ne este explicat acest lucru:

“în acel tărâm nu există fiinţe care să fie destinate unor condiţii adverse ori ale căror destine sunt nesigure”.

Intrăm în Tărâmul Pur ca fiinţe ce se află deja în stadiul celor definitiv asiguraţi, adică asiguraţi de atingerea Nirvanei şi care o ating nu după o perioadă mai lungă sau mai scurtă de practică în acest tărâm al lui Amida, ci imediat după ce ne naştem acolo[11].
Aceasta este viziunea corectă a şcolii Jodo Shinshu şi a lui Shinran Shonin. Pentru cel care are credinţă adevărată şi se află aşadar, în stadiul celor definitiv asiguraţi, nu mai există nici o altă cerinţă legată de practică deoarece el nu mai are “condiţii adverse” de depăşit. Astfel, pentru cel al cărui destin karmic este deja fixat, momentul naşterii în Tărâmul Pur este imediat urmat de atingerea Nirvanei sau a Buddheităţii supreme.

Imaginea care îmi vine acum în minte este aceea a unei seminţe şi a unui copac. Atunci când devenim deschişi faţă de Legământul Principal al lui Buddha Amida, el plantează în noi seminţa credinţei adevărate (shinjitsu shinjin). Orice seminţă devine cu siguranţă un copac; ea are destinul fix de a deveni un copac. În cazul nostru, seminţa credinţei adevărate va deveni în mod natural un Buddha. Aşadar, ne naştem în Tărâmul Pur purtând cu noi înşine această seminţă iar ea se transformă imediat în Copacul Iluminării sau al Nirvanei supreme.
[1] Transferul de merit al mersului înainte înseamnă că în momentul primirii credinţei, Amida ne transferă meritele sale infinite care ne fac să mergem înainte către atingerea Nirvanei supreme şi apoi să ne întoarcem înapoi în această lume, ca Buddhaşi, sub diferite forme, pentru a ajuta toate fiinţele (transferul de merite al întoarcerii în această lume.
[2] Tannisho – plângere împotriva abaterilor de la adevăratul shinjin, capitolul 15; traducere în limba română de Rev Josho Adrian Cirlea, IABC, Kyoto, 2003
[3] Shinran citează, folosind cuvinte puţin diferite, al 11-lea Legământ.
[4] [Shinran's Response to Senshin] letter 7 from A Collection of Letters (Zensho Text), www.shinranworks.com
[5] Passages on the Two Aspects of The Tathagata's Directing of Virtue; www.shinranworks.com
[6] Maitreya, care sălăşluieşte acum în cerul zeilor Tuşita, va fi, în conformitate cu spusele lui Shakyamuni, un mare Buddha ce va apărea în această lume după multe miliarde de ani (5.670.000.000) de la această eră.
[7] A rosti într-un mod autentic Numele lui Amida înseamnă a-l rosti cu credinţă. Acesta este nembutsul credinţei în Amida.
[8] A Collection of Passages on the Types of Birth in the Three Pure Land Sutras [Realization], by Shinran Shonin; www.shinranworks.com 
[9] Vezi capitolul “Egali cu Buddha Maitreya” din cartea mea, Invăţături buddhiste Jodo Shinshu, Dharma Lion Publications, Craiova, 2012.
[10] Shinran însuşi a făcut referire la acel pasaj din Marea Sutră în lucrarea sa Pasaje asupra căii Tărâmului Pur [Realizarea].
[11] Dacă intrăm în Tărâmul Pur cu o credinţă îndoielnică şi ataşamente faţă de puterea noastră personală, nu atingem imediat Nirvana, ci stăm o perioadă în zona de graniţă a Tărâmului Pur până când depăşim aceste îndoieli. Vezi articolul ajutător: “Naşterea în zona de graniţă a Tărâmului Pur” din această carte.

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- CREDINTA SI NEMBUTSU IN BUDDHISMUL JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Persoane interesate