duminică, 5 august 2018

Elemente ale credinței autentice: 7) A rosti Numele lui Buddha Amida
Cel ce are credință (shinjin) este convins că Buddha Amida și Tărâmul Său Pur există și că promisiunea făcută în Legământul Său Principal este adevărată, așa că se încrede pur și simplu în acest Buddha și vrea să meargă în Tărâmul Pur după moarte. A spune Namo Amida Bu[1] mai rar sau mai des înseamnă exact asta – ”mă încred în Buddha/mă refugiez în Buddha Amida și vreau să merg în Tărâmul Său Pur”. Înseamnă de asemenea, ”mulțumesc Buddha Amida pentru că mă salvezi și mă duci în Tărâmul Pur la sfârșitul acestui trup iluzoriu”.
Rostirea autentică a Numelui lui Buddha Amida vine în mod natural după ce ne încredem în El. Așadar, Nembutsu este expresia credinței și modalitatea prin care spunem mulțumesc lui Amida pentru că ne salvează așa cum suntem. Shinran Shonin a spus:

”Nu există Nembutsu separat de credință și nici credință separată de Nembutsu.”[2]

”Amida a făcut  legământ că-i va duce în Tărâmul Beatitudinii pe cei care-i spun Numele și, de aceea, a avea credință profundă și a rosti Numele înseamnă a fi în perfectă armonie cu Legământul Principal. Este inutil dacă cineva are credință dar nu  spune Numele și invers,  dacă spune Numele fără încetare dar credința lui e superficială, tot nu atinge nașterea în Tărâmul Pur. Așadar, numai acela care are credință profundă în nașterea în Tărâmul Pur prin Numele lui Amida și îl rostește poate fi sigur că va ajunge acolo”.[3]    

Rennyo Shonin a spus:

”’Namo’ înseamnă ‘a te refugia‘; înseamnă de asemenea, a te încrede în Amida și a fi convins că ești salvat”[4]

            De asemenea, care este înțelesul lui ” rostesc Numele meu chiar și numai de zece ori” din Legământul Principal? Shinran Shonin a explicat:

În Legământul Principal există cuvintele:
rostesc Numele meu chiar și numai de zece ori’

Cuvintele ‘zece ori’  înseamnă  Nembutsu nu este limitat la o singură rostire. Iar cuvintele ‘chiar și numai‘ arată foarte clar că nu există un număr fix de rostiri ale Numelui."[5]

Rostesc Numele meu chiar și numai de zece ori’: când ne-a încurajat  să spunem Numele care încarnează Legământul Său, Tathagata a adăugat ‘chiar și numai ‘ la cuvintele ‘zece ori‘ pentru a arăta că nu există un număr fix de rostiri ale Numelui și nici vreo oră anume sau ocazie specială pentru asta. Din moment ce ni s-a oferit acest Legământ de către Amida putem să alegem orice moment în viața de fiecare zi în care să spunem Numele iar nu să așteptăm momentul morții pentru asta."[6]

Așa cum explicam la începutul acestui subcapitol, un îndrăgostit autentic va spune din când în când ”te iubesc” și își va dori să fie împreună cu persoana iubită. La fel, cel care se încrede cu sinceritate în Buddha Amida va exprima această credință rostind Numele lui Amida și dorindu-și să se nască în Tărâmul Său Pur. De câte ori spune cineva ”te iubesc” persoanei iubite nu are nicio importanță atât timp cât iubirea este acolo, în inima lui. La fel, nu contează de câte ori spune Nembutsu atât timp cât are credință în Buddha Amida.

Nu trebuie să fim obsedați de numărul rostirilor, ci să ne încredem pur și simplu în Buddha Amida și să-i rostim Numele într-un mod relaxat.
Iată câteva instrucțiuni și clarificări oferite de Maeștrii liniei noastre, pe această temă:

”Atât cei care spun Numele mai mult de zece ori cât și cei  care doar aud Numele[7] nu sunt excluși de la nașterea în Tărâmul Pur”.[8]

”Întrebare: care e mai merituoasă: o singură rostire a Numelui sau zece rostiri?
Răspuns: Ambele sunt la fel  în ceea ce privește nașterea în Tărâmul Pur. Numărul recitărilor nu este o problemă. Așa cum se spune foarte clar în Legământul Principal, una sau zece rostiri sunt la fel de bune pentru nașterea în Tărâmul Pur. De ce ne-am îndoi de acest lucru?"[9]

”Tu spui că o singură rostire a Nembutsului este suficientă pentru nașterea în Tărâmul Pur. Cu toate că e adevărat, asta nu înseamnă că adeptul trebuie să se oprească la o singură rostire. Această chestiune este explicată în amănunt în Esențialul credinței exclusive pe care te rog s-o citești cu mare atenție. […]

Am fost învățat că din moment ce acesta este Legământul Principal al nașterii în Tărâmul Pur prin Nembutsu, fie că Numele este rostit de mai multe ori sau o singură dată, nașterea acolo este asigurată. Să nu se predea niciodată că nașterea în Tărâmul Pur se atinge doar cu o singură rostire și că nu e atinsă cu mai multe rostiri. Te rog, citește cu atenție Esențialul credinței exclusive."[10]

În  Esențialul credinței exclusive Maestrul Seikaku spunea:

”Unii susțin în mod greșit: ‘Esența căii pentru nașterea în Tărâmul Pur este mintea credincioasă. De îndată ce aceasta a devenit stabilă în noi, nu e întotdeauna necesar să rostim Nembutsu. Din moment ce sutra spune ‘chiar și numai o singură dată‘ o singură rostire e de-ajuns. Dacă cineva spune Numele de mai multe ori înseamnă că nu se încrede cu adevărat în legământul lui Buddha’.  
Iată cum își bat ei joc  și îi ponegresc pe cei care rostesc Nembutsu, spunând despre aceștia că nu au credință adevărată.

Cei care aderă la ‘doctrina unei singure rostiri’ încetează să mai spună Nembutsu după ce l-au rostit o singură dată. Acestea sunt metode folosite de demoni pentru a înșela ființele epocii din urmă. În astfel de ‘argumente’ adevărul și minciuna sunt amestecate. În principiu, a susține că o singură rostire este suficientă pentru a asigura nașterea în Tărâmul Pur este adevărată. Cu toate acestea, a spune că mai multe rostiri sunt o dovadă a absenței credinței este o exagerare. Numai dacă cineva crede că o singură rostire nu este suficientă pentru Naștere[11] putem zice despre el că nu are credință. Maestrul Shan-tao a zis că atât timp cât suntem în viață să spunem Nembutsu ori de câte ori putem. Cum s-ar putea susține că astfel de persoane nu au credință?Este greșit ca ele să fie ridiculizate și tratate în acest fel. ‘O singură rostire‘ apare de fapt, în sutră. A nu crede asta înseamnă a nu lua în seamă cuvintele lui Buddha. Așadar, trebuie să credem că nașterea în Tărâmul Pur poate fi atinsă cu o singură rostire și apoi să continuăm să rostim Numele de-a lungul întregii noastre vieți. Aceasta este adevărata semnificație a învățăturii”[12]

În Explicație a unei singure rostiri și mai multe rostiri Maestrul Ryukan spunea:

”Zilele acestea practica Nembutsului este prinsă în capcana dezbaterilor pe tema unei singure rostiri sau mai multor rostiri. Aceasta atinge chestiuni extrem de importante și ne cere să avem mare grijă în ceea ce spunem. Atât cei ce susțin poziția unei singure rostiri și resping mai multe rostiri, cât și cei care susțin mai multe rostiri și resping o singură rostire, se pun împotriva Legământului Principal și neglijează învățătura lui Shan-tao.

Mai multe rostiri nu sunt altceva decât acumularea unei singure rostiri deoarece viața omenească este în așa fel încât fiecare zi poate fi ultima iar fiecare minut ne poate aduce sfârșitul. Din chiar momentul nașterii noastre acest tărâm al impermanenței nu a fost decât un adăpost temporar și trecător; viețile noastre pot fi asemuite cu o lumânare în bătaia vântului sau cu o picătură de rouă pe firul ierbii și nu avem nicăieri nicio scăpare din fața morții, indiferent că suntem înțelepți sau ignoranți. Dacă ochii noștri s-ar închide în acest moment atunci am zice Namo Amida Butsu aspirând să fim salvați de Legământul Principal al lui Amida și primiți în  Tărâmul Său Pur, bazându-ne pe virtuțile supreme conținute într-o singură rostire. Dacă însă nu murim acum, această singură rostire devine două sau trei, se acumulează încontinuu și astfel acel moment devine o oră, două ore, o zi, o lună, un an, doi ani, zece, douăzeci sau optzeci de ani. Într-adevăr, ar trebui să ne mirăm de faptul că  suntem încă în viață și să ne întrebăm dacă nu cumva acest moment nu ar putea fi ultimul. […]
 Dacă cineva susține că mai multe rostiri sunt necesare, cu toate că nu există mai multe rostiri separate de o singură rostire și nici o singură rostire separată de mai multe rostiri, atunci cu siguranță este un mai mare dușman al învățăturii Tărâmului Pur decât aceia care ignoră pur și simplu pasajele din Marea Sutră, precum:

‘ Dacă cineva se gândește la acel Buddha (Amida) chiar și o singură dată, va atinge nașterea în Tărâmul Său Pur‘

sau acela care declară dincolo de orice îndoială:

‘ Dacă există ființe care, auzind Numele acelui Buddha
sar în sus de bucurie și îl spun chiar și o singură dată,
să știți că aceia au primit cel mai mare avantaj, adică mari merite și virtuți[13]

sau de asemenea, cuvintele Maestrului Shan-tao care, în deplin acord cu intenția sutrei, declară:

Cu zece rostiri sau o singură rostire, toate ființele ating nașterea în Tărâmul Pur.

Dacă totuși, ajungi la concluzia că doar printr-o singură rostire te poți naște în Tărâmul Pur și declari că mai multe rostiri sunt o greșeală, atunci spune-mi, ai cumva intenția să treci peste cuvintele Legământului Principal care spune:
‘rostind Numele meu chiar și numai de zece ori’ sau să consideri inutilă învățătura rostirii Numelui între o zi și șapte zile din Mica Sutră? […]

Și mai mult decât atât, se știe foarte clar că Legământul Principal și universal al lui Buddha Amida ajută toate ființele să atingă nașterea în Tărâmul Său Pur, inclusiv a celor care rostesc Numele chiar și numai de zece ori sau doar îl aud.

Aceste pasaje ne învață dincolo de orice îndoială că nu ar trebui să existe niciun fel de controversă în ceea ce privește o singură rostire sau mai multe rostiri; cel care se încrede pur și simplu în Legământul lui  Amida să continue să spună Nembutsu până la sfârșitul vieții sale, având ca scop nașterea în Tărâmul Pur. Nu trebuie să vă agățați de niciuna dintre cele două extreme.

Cei care aderă la teoria unei singure rostiri precum și cei care se agață de cea a mai multor rostiri vor avea, inevitabil, morți sinistre și prevestitoare de rău deoarece ambii deviază de la înțelesul Legământului Principal. Vă rog să luați foarte în serios acest lucru. Trebuie să înțelegeți cu orice preț adevărul că mai multe rostiri nu sunt nimic altceva decât o singură rostire iar că o singură rostire înseamnă mai multe rostiri."[14]

Dezbaterile pe tema ”o singură rostire” sau ”mai multe rostiri” ale Numelui lui Buddha Amida sunt prostești și periculoase pentru karma celor care le promovează, așa cum am văzut adineauri. Ambele atitudini dovedesc absența credinței adevărate și a înțelegerii autentice a Legământului Principal. Shinran Shonin ne-a sfătuit de asemenea, să stăm departe de ele:

”Se pare că există în capitală multe dezbateri și certuri pe tema unei singure rostiri sau mai multor rostiri; așa ceva  nu ar trebui să se întâmple niciodată. […]
În asemenea certuri se aduc o mulțime de așa zise ‚argumente’ inutile. Trebuie să evitați asemenea discuții cu orice preț."[15]

Dezbaterile pe tema unei singure rostiri sau  mai multor rostiri sunt inutile. Tradiția învățăturii Tărâmului Pur vorbește de Nașterea prin Nembutsu. Niciodată nu s-a vorbit de nașterea în Tărâmul Pur printr-o singură rostire sau prin mai multe rostiri. Vă rog să înțelegeți acest lucru."[16]
[1] Namo Amida Butsu, Namo Amida Bu sau Namandabu este același lucru.
[2] Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages, letter 11, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.538

[3] Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages, letter 12, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.539
[4] Thus I Have Heard from Rennyo Shonin (Rennyo Shonin ‘s Goichidaiki Kikigaki), translated by Hisao Inagaki, Dharma Lion Publications, Craiova, 2008, p.18
[5] Shinran Shonin, Notes on Once-Calling and Many-Calling, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.482
[6] Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.494
[7] ”doar aud Numele” – să presupunem de exemplu, că cineva aude Numele lui Amida, se încrede în El dar moare chiar în acel moment. Chiar dacă nu a apucat să rostească Numele cu gura, faptul că are credință în Amida și s-a gândit la Amida este suficient. Gândul la Amida ține aici loc de rostire.
[8] Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.506
[9] The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss; English translation of the Genko edition of the works of Honen Shonin - Collected Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p.124-125
[10] Shinran Shonin, A Collection of Letters, Letter 3, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.561
[11] Când ”Naștere” apare cu ”N” mare indică nașterea în Tărâmul Pur iar când apare cu ”n” mic se referă la nașterea în zonele de existență samsarice.
[12] Master Seikaku, Essentials of Faith Alone, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.697
[13] În momentul în care ne încredem în Buddha Amida și îi rostim Numele primim meritele și virtuțile sale (karma sa pozitivă), ceea ce ne face să intrăm în stadiul de non-retrogresiune către nașterea în Tărâmul Pur.
[14] Master Ryukan, The Clarification of Once-calling and Many-calling, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.701-704
[15] Shinran Shonin, A Collection of Letters, Letter 1, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.559
[16] Shinran Shonin, Notes on Once-Calling and Many-Calling, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.489

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- CREDINTA SI NEMBUTSU IN BUDDHISMUL JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Persoane interesate