luni, 30 iulie 2018

Elemente ale credinței autentice: 2) A accepta istoria lui Buddha Amida așa cum a fost ea povestită de Buddha Shakyamuni în Marea SutrăBuddha Shakyamuni propovăduind
invatatura despre Buddha Amida
      ”Elemente ale credinței autentice
                 în Buddha Amida 


Marea Sutră [1] explică în limbaj omenesc și în cadrul legii cauzei și efectului[2], apariția lui Buddha Amida și a Tărâmului Său Pur, ea neputând fi negată, mai ales pentru că scopul principal al apariției lui Buddha Shakyamuni în această lume a fost să propovăduiască această sutră. Shinran Shonin a spus:

„Adevărata învăţătură este Marea Sutră despre Buddha al Vieţii Infinite. Semnificaţia ei principală este că Amida, prin legămintele Sale de neîntrecut, a deschis larg depozitul Dharma şi, plin de compasiune pentru fiinţele obişnuite şi ignorante, a selectat şi  oferit comoara virtuţilor supreme. Sutra ne revelează mai departe, că Shakyamuni a apărut în această lume şi a expus învăţăturile căii ce duce la Iluminare,  căutând să salveze mulţimea fiinţelor sensibile şi binecuvântându-le  pe acestea cu binefaceri autentice şi reale[3]. Astfel, propovăduirea  Legământului Principal al lui Tathagata Amida este adevărata intenţie a acestei sutre iar Numele lui Amida este esenţa ei.”[4]

Marea Sutră ne revelează adevărata învăţătură. Aceasta este într-adevăr, expunerea corectă pentru care Tathagata Shakyamuni a apărut în lume, minunata scriptură, greu de găsit şi de neîntrecut, prezentarea ultimă şi decisivă a Vehiculului Unic[5], cuvintele preţioase care dezvăluie împlinirea perfectă şi imediată, cuvintele sincere slăvite de toţi Buddhaşii de-a lungul celor zece direcţii, adevărata învăţătură ce corespunde cu capacităţile fiinţelor şi timpul în care acestea trăiesc. Să ţinem bine minte acest lucru.”.[6]

“Motivul apariţiei lui Buddha în această lume
este numai acela de a propovădui Legământul Principal al lui Amida, cel adânc precum oceanul.
Toate fiinţele acestei epoci rele a celor cinci pângăriri
să se încreadă în adevărul cuvintelor lui Buddha”.[7]

În această sutră avem mărturia lui Ananda și a celor adunați pe vârful Vulturului pentru a o asculta și care chiar l-au văzut pe Buddha Amida și Tărâmul Său Pur într-o viziune facilitată de însuși Buddha Shakyamuni, ceea ce le dovedește și mai mult existența. Shakyamuni a spus de asemenea, că trebuie să acceptăm această sutră în credință iar noi, discipolii lui, trebuie sa-i urmăm sfatul fără comentarii inutile, fără s-o criticăm și fără s-o schimbăm în funcție de ideile noastre personale:

”Astfel mi-am format Dharma, astfel mi-am prezentat Dharma, astfel am predat Dharma. Trebuie s-o primiţi şi să o practicaţi aşa cum v-am instruit.”.[8]

“Am expus această învăţătură (sutra) pentru binele tuturor fiinţelor sensibile şi v-am  ajutat  să-l vedeţi  pe Amitayus (Amida) şi tot ce se află în Tărâmul Său. Străduiţi-vă aşadar, să faceţi ceea ce trebuie făcut. După ce voi trece în Nirvana[9], nu permiteţi îndoielilor să apară.”[10] 

“Chiar dacă un foc imens ar umple acest univers  de o sută de milioane de lumi, tot ar trebui să treceţi prin el pentru a auzi această sutră,  a trezi în voi credinţa senină, a o proteja, recita şi practica  în conformitate cu învăţăturile ei.[11]

“Cel mai dificil dintre toate lucrurile dificile este a auzi această sutră, a avea  credinţă în ea şi a ţine  de ea. Nimic nu este mai dificil decât asta.[12]

Shinran Shonin a spus, de asemenea:

”Suntem încurajați de trei ori[13]să ne încredem în învățătura lui Buddha[14]. ‘A accepta cuvintele mele‘ înseamnă a ne încrede în învățătură. Cei care nu se încred în ‘mărturia tuturor Buddha din cele zece direcții‘[15] tratează cuvintele lui Buddha ca și cum ar fi false, goale și deșarte”.[16]
”Se spune în Colecție de pasaje despre Tărâmul Păcii și Beatitudinii:
Puterile supranaturale ale celor doi Buddha (Amida și Shakyamuni) sunt egale. Cu toate acestea, Tathagata Shakyamuni nu vorbește despre capacitățile sale personale, ci despre capacitățile extraordinare ale lui Amida, dorind să convingă toate ființele să se refugieze în Amida. Din acest motiv, în multe sutre, Shakyamuni îl laudă și slăvește pe Amida și încurajează toate ființele să se refugieze în El. Este foarte important să fim conștienți de intenția lui Buddha Shakyamuni.’”[17]

Maestrul Seikaku a spus:

“Să presupunem că un om în care aveţi deplină încredere vă povesteşte despre un loc pe care îl cunoaşte foarte bine, spunând că acolo se află muntele cutare şi râul cutare. Voi credeţi din toată inima ceea ce vă relatează şi după ce îi acceptaţi mărturia, întâlniţi alţi oameni care afirmă că tot ceea ce aţi auzit este fals. Cu alte cuvinte, nu există nici un râu şi nici un munte. Cu toate acestea, pentru că ceea ce aţi auzit a fost spus de cineva despre care nu credeţi că v-ar putea minţi, chiar dacă o sută de mii de oameni ar afirma contrariul, voi veţi rămâne neclintiţi şi vă veţi încrede profund în ceea ce aţi auzit la început. Aceasta este credinţa.
La fel trebuie să stea lucrurile cu învăţătura lui Shakyamuni despre Amida şi Legământul Său Principal pe care de asemenea, trebuie să le acceptăm în credinţă”.[18]

Honen Shonin a spus:

”Eu, Honen, cred în cuvintele lui Buddha Shakyamuni și îmi doresc din toată inima mea să mă nasc în Tărâmul Pur."[19]

Chiar dacă nu am citit Marea Sutră însă auzim învățătura de la cineva și acceptăm existența lui Buddha Amida, ne încredem în El, rostim Numele Lui și ne dorim să mergem în Tărâmul Său Pur după moarte, atunci acceptăm în mod automat această sutră, deoarece principalul ei scop este tocmai acela de a propovădui existența lui Buddha Amida și a Tărâmului Său Pur, precum și metoda Lui de salvare – credința, Nembutsul credinței și dorința de a ne naște acolo (Legământul Principal). Așa cum a spus Shinran:

”Învățătura adevărată și autentică a practicii ușoare, Legământul Principal al căii Tărâmului Pur; aceasta este învățătura Marii Sutre a Vieții Infinite.[20][1] Cele trei sutre ale Tărâmului Pur:
- Sutra despre Buddha al Vieţii Infinite (Marea Sukhavativyuha Sutra în sanskr/Bussetsu Muryoju Kyo în jap.); numită pe scurt, Marea Sutră. A fost tradusă în chineză în timpul dinastiei Ts’ao-Wei (252. e.n.), de către maestrul tripitaka Samghavarman (Kosogai în jap.).
- Sutra despre viziualizarea lui Buddha al Vieţii Infinite (Amitayurdhyana Sutra în sanskr/ Bussetsu Kanmuryoju Kyo în jap); este numită pe scurt Sutra Contemplaţiei. A fost tradusă în chineză în timpul dinastiei Liu-Sung (424-442 e.n.) de maestrul tripitaka Kalayasas (Kyoryoyasha în jap).
- Sutra despre Buddha Amitayus (Mica Sukhavativyuha Sutra în sanskr/ Bussetsu Amida Kyo în jap); este numită pe scurt Mica Sutră. A fost tradusă în chineză în timpul dinastiei Yao-Ch’in (402 e.n.), de maestrul tripitaka Kumarajiva (Kumaraju în jap).
[2] Puteți citi istoria lui Buddha Amida așa cum a fost ea povestită de Buddha Shakyamuni în Marea Sutră, în cartea mea Adevărata Învățătură despre Buddha Amida și Tărâmul Pur, Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 2016, p.54
[3]binefacerile autentice şi reale„ sunt meritele şi virtuţile lui Amida manifestate în Numele Lui. A rosti acest Nume cu credinţă, împreună cu dorinţa de a renaşte în Tărâmul Pur este cerinţa Legământului Principal.
[4] The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.7
[5] Vezi capitolul ”Vehiculul Unic al Legământului Principal – învățătura ultimă a lui Shakyamuni și a tuturor Buddha” din această carte (in curs de traducere si publicare pe acest site).
[6] The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.10
[7] The Way of Nembutsu-Faith: A Commentary on the Shoshinge, by Hisao Inagaki, Nagata Bunshodo, Kyoto, 1996, pp. 163-183. Aceeaşi traducere poate fi găsită la http://horai.eu/shoshinge-eng.htm
[8] The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.70
[9] Aici ”a trece în Nirvana” se referă la timpurile care vor urma după ce își va părăsi corpul fizic.
[10] The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.70
[11] The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003,  p. 69-70
[12] The Three Pure Land Sutras - A Study and Translation from Chinese by Hisao Inagaki in collaboration with Harold Stewart, Bukkyo Dendo Kyokai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.70
[13] De către Buddha Shakyamuni în Marea Sutră.
[14] Învățătura lui Buddha Shakyamuni (Buddha istoric) despre Buddha Amida.
[15] Toți Buddha din cele zece direcții sunt martori ai faptului că învățătura lui Buddha Shakyamuni despre Buddha Amida este adevărată și încurajează toate ființele să se încreadă în El, să rostească Numele lui și să-și dorească să se nască în Tărâmul Său Pur.
[16] Shinran Shonin, Gutoku's Notes, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.599
[17] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, IV, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 173
[18] Esenţialul credinţei, de Maestrul Seikaku.
[19] Honen Shonin, The Significance of the Threefold Devotional Heart, The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss; English translation of the Genko edition of the works of Honen Shonin - Collected Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p.131
[20] Shinran Shonin, Gutoku's Notes, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.587

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- CREDINTA SI NEMBUTSU IN BUDDHISMUL JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Persoane interesate