joi, 13 septembrie 2018

Vehiculul Unic al Legământului Principal – învățătura supremă a lui Shakyamuni și a tuturor Buddha

 - Ultimul update 15 septembrie 2018 - 
           
Este foarte important să înțelegem că Shinran Shonin nu a privit Legământul Principal și învățătura care îl explică doar ca pe o cale printre multe alte metode Mahayana, ci ca pe vehiculul buddhist suprem, Vehiculul Unic al Legământului Principal (Legământul Universal), cea mai importantă învățătură a tuturor Buddha și adevăratul motiv al apariției lor în această lume:

”Tuturor aspiranților la nașterea în Tărâmul Pur le proclam: Oceanul Vehiculului Unic al Legământului Universal."[1]

”Când mă gândesc la oceanul Vehiculului Unic al Legământului Principal văd că este învățătura atot-cuprinzătoare, perfectă, de neoprit, absolută,  fără de asemănare și cu cel mai rapid efect."[2].

”Pentru că Vehiculul Unic al Legământului Principal este învățătura ultimă, supremă și definitivă a eliberării imediate, învățătura realizării spirituale instantanee, învățătura împlinirii perfecte și a desăvârșirii, ea este învățătura absolută și incomparabilă, Calea adevăratei realități sau a Așaității. Este cea mai directă dintre cele mai directe învățături, cea mai rapidă și imediată eliberare dintre cele mai rapide și imediate, cea mai adevărată dintre cele mai adevărate și desăvârșirea desăvârșirii. Vehiculul Unic, adică  adevărata realitate, este oceanul marelui Legământ. Aceasta este practica supremă și greu de întâlnit.”[3]    

De ce este ”învățătura ultimă, supremă  și definitivă a eliberării imediate” sau ”învățătura realizării spirituale instantanee”? Deoarece prin această învățătură vom atinge Iluminarea perfectă în chiar momentul nașterii noastre în Tărâmul Pur. De asemenea, acesta este motivul pentru care e numită ”Calea adevăratei realități sau a Așaității” precum și ”Vehiculul Unic, adică  adevărata realitate”. Dacă intrăm în Tărâmul Pur al lui Buddha Amida prin Poarta Legământului Principal atingem imediat adevărata realitate sau Așaitatea, adică Dharmakaya naturii de Buddha.

De ce este învățătura fără de asemănare”, învățătura împlinirii perfecte și a desăvârșirii” sau ”învățătura absolută și incomparabilă”?
Deoarece este învățătura ultimă, supremă și definitivă a tuturor Buddha, adevăratul motiv al venirii lor în diferite tărâmuri samsarice și deoarece nicio altă învățătură, practică sau poartă Dharma nu poate aduce atât de ușor TOATE ființele, fără nicio deosebire în ceea ce privește prezența sau absența virtuților, către atingerea Iluminării perfecte:

”Tathagata (Buddha) Shakyamuni a apărut în această lume doar pentru a propovădui Legământul Principal al lui Amida, cel adânc precum oceanul;
Noi, mulțimea de ființe care trăim în epoca rea a celor cinci pângăriri[4], trebuie să ne încredem în cuvintele adevărate ale lui Tathagata”.[5]

”Știm că principalul motiv pentru care Marele Înțelept, Cel mai Onorat din univers, a apărut în această lume a fost de a revela adevărata binefacere a Legământului plin de Compasiune al lui Amida și a-l declara ca fiind învățătura directă a tuturor Tathagata (Buddha). Scopul esențial al acestei mari Compasiuni este de a propovădui atingerea imediată a nașterii în Tărâmul Pur de către ființele ignorante. Așadar, dacă ne uităm la  esența învățăturilor tuturor Buddha observăm că adevăratul motiv pentru care toți Tathagata din trecut, prezent și viitor apar în această lume este de a propovădui Legământul de neconceput al lui Amida".[6]

”Este cea mai directă dintre cele mai directe învățături, cea mai rapidă și imediată eliberare dintre cele mai rapide și imediate, cea mai adevărată dintre cele mai adevărate și desăvârșirea desăvârșirii” deoarece nicio altă poartă Dharma sau cale buddhistă nu se poate compara cu Legământul Principal. Dintre învățăturile care aduc cel mai rapid rezultat aceasta este cea mai rapidă deoarece nicio altă cale nu duce ființele la eliberarea supremă mai repede ca Legământul Principal. Este ” cea mai adevărată dintre cele mai adevărate” pentru că deși toate căile și metodele buddhiste sunt adevărate (doar învățăturile nebuddhiste sunt false) dintre toate acestea, Legământul Principal al lui Buddha Amida constituie adevărata intenție a activităților iluminate ale tuturor Buddha.

”Este practica supremă și greu de întâlnit”deoarece, în conformitate cu al 17-lea Legământ, toți Buddha spun Numele lui Amida și ne încurajează să-l rostim. Și deoarece, așa cum a explicat Honen Shonin, acest Nume conține:

”meritele realizării și împlinirii interioare a lui Buddha Amida și activităților lui externe, precum și meritele învățăturilor extrem de profunde ale lui Buddha Shakyamuni care sunt la fel de numeroase ca nisipurile Gangelui".[7]

Deoarece ”toate meritele învățăturilor, practicilor meditative asupra aspectului fenomenal al realității și al esenței, puterea de neegalat obținută prin meditație și înțelepciune, înțelepciunea realizării interioare și meritele activităților exterioare, precum și toate virtuțile și Iluminarea neprihănită a lui Tathagata Amida, Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Mahasthamaprapta, Bodhisattva Samanthabhadra, Bodhisattva Manjusri, Bodhisattva Ksitigarbha, Nagarjuna și toți Bodhisattva și Sravaka din Tărâmul Pur sunt incluse în cele trei caractere ale Numelui Amida".[8]

În legătură cu asta, Maestrul Ch’ing-wen a spus:
”Numele Buddheității lui Amida este cel mai deosebit, el fiind încarnarea virtuților perfecte ale nenumăratelor practici."[9]

Shinran Shonin a spus, de asemenea:

”Să știți că Buddha a adunat toate rădăcinile virtuților și a tot ceea ce este bun  în cele trei silabe A-MI-DA, astfel încât a spune Numele – Namo Amida Butsu – înseamnă a împodobi Tărâmul Pur."[10]

            Din moment ce credința (shinjin) în Buddha Amida este esența Legământului Principal, fundamentul rostirii autentice a Numelui (Nembutsu) și a aspirației de a se naște în Tărâmul Pur, înseamnă că această credință este ea însăși supremul Vehicul Unic al Legământului Principal:

”Se spune (Maestrul Shan-tao):
Mintea profundă este credinţa profundă. Aceasta are două aspecte. Primul înseamnă a crede profund şi fără îndoială  că suntem oameni obişnuiţi,  plini de păcate karmice grave, supuşi naşterilor şi morţilor repetate,  transmigrând  în samsara  de  nenumărate kalpa şi  neavând nici o şansă de a scăpa din aceasta prin noi înşine. Al doilea  înseamnă a crede profund şi fără îndoială  că cele 48 legăminte ale lui Buddha Amida îmbrăţişează fiinţele sensibile, ajutându-le să se îmbarce pe corabia Puterii Legământului şi să atingă naşterea în Tărâmul Pur

Mintea profund credincioasă prezentată mai sus este mintea/inima precum diamantul, adică desăvârșirea Puterii Celuilalt, oceanul adevăratului shinjin care este Vehiculul Unic suprem."[11]

            Deoarece Vehiculul Unic al Legământului Principal a fost prezentat în Marea Sutră înseamnă că această sutră este cea mai importantă dintre toate sutrele propovăduite de Shakyamuni. Mai mult decât atât, este principalul motiv al apariției lui în această lume:

„Învățătura căii Tărâmului Pur se găsește în Marea Sutră despre Buddha al Vieţii Infinite. Semnificaţia ei principală este că Amida, prin legămintele Sale de neîntrecut, a deschis larg depozitul Dharma şi, plin de compasiune pentru fiinţele obişnuite şi ignorante, a selectat şi  oferit comoara virtuţilor supreme. Sutra ne revelează mai departe, că Shakyamuni a apărut în această lume şi a expus învăţăturile căii ce duce la Iluminare,  căutând să salveze mulţimea fiinţelor sensibile şi binecuvântându-le  pe acestea cu binefaceri autentice şi reale[12]. Astfel, această sutră este adevărata învățătură pentru care Tathagata a apărut în lume. Este scriptura minunată, rară și extraordinară. Este expunerea definitivă și ultimă a Vehiculului Unic.  Este adevărata învățătură lăudată și slăvită de toți Buddha din cele zece direcții. Astfel, propovăduirea  Legământului Principal al lui Amida este adevărata intenţie a acestei sutre iar Numele lui Buddha este esenţa ei”.[13]

„[…] Marea Sutră ne revelează adevărata învăţătură. Aceasta este într-adevăr, expunerea corectă pentru care Tathagata a apărut în lume, minunata scriptură, greu de găsit şi de neîntrecut, prezentarea ultimă şi decisivă a Vehiculului Unic, cuvintele preţioase care dezvăluie împlinirea perfectă şi imediată, cuvintele sincere slăvite de toţi Buddhaşii de-a lungul celor zece direcţii, adevărata învăţătură ce corespunde la perfecție cu capacităţile fiinţelor şi cu timpul în care acestea trăiesc. Să ţinem bine minte acest lucru”[14].

            Diferite școli buddhiste vorbesc de trei sau patru învârtiri ale Roții Dharmei[15]:
1)      Prima învârtire a Roții Dharmei a avut loc atunci când Shakyamuni a propovăduit Cele Patru Nobile Adevăruri și alte elemente pe care le găsim în unele din discursurile lui timpurii. Acestea se refereau în mod principal la abandonarea acțiunilor negative ale trupului, vorbirii și minții și sunt considerate ca făcând parte din Vehiculul Hinayana (Micul Vehicul) deoarece are ca scop purificarea și eliberarea personală din ciclul nașterilor și morților repetate.
2)      A doua învârtire a Roții Dharmei accentuează vacuitatea sinelui iluzoriu și a fenomenelor, așa cum a fost explicată în sutrele Prajnaparamita, precum și compasiunea ce apare în mod natural dintr-o înțelegere autentică a vacuității (vidului).
3)      A treia învârtire a Roții Dharmei cuprinde sutre precum Mahaparinirvana Sutra, Avatamsaka Sutra, Lankavatara Sutra, etc, unde Shakyamuni explică faptul că toate ființele au natura de Buddha (doctrina Tathagatagarbha) și potențialul de a deveni Buddhași. Ea propovăduiește de asemenea, abandonarea agățării de vacuitate.

A doua și a treia învârtire a Roții Dharmei face parte din Vehiculul Mahayana (Marele Vehicul) deoarece are ca scop nu doar eliberarea personală, ci a tuturor ființelor. 

4)      A patra învârtire a Roții Dharmei este reprezentată, în opinia școlilor Vajrayana sau esoterice, de învățăturile tantrice. Vajrayana consideră cele trei învârtiri precedente ale Roții Dharmei ca aparținând sutrelor. În comparație cu acestea, tantrele conțin practici esoterice și secrete despre care se presupune că pot ajuta practicanții foarte avansați să atingă Buddheitatea în chiar acest trup. Nu cred că e bine să separăm Vehiculul Vajrayana al tantrelor de Mahayana deoarece aspirația de a deveni un Buddha pentru binele tuturor ființelor, precum și principalele învățături despre natura de Buddha și vacuitate (vid) sunt de asemenea prezente în Vajrayana. Mai degrabă, am putea spune că Vajrayana este o dezvoltare a Mahayana cu accente diferite asupra viziunii și practicii.

Nu vreau să intru în detalii despre fiecare din cele patru învârtiri ale Roții Dharmei de mai sus și nici despre diferitele interpretări ale școlilor buddhiste, deoarece nu sunt importante pentru scopul acestei cărți, așa că, dacă sunteți interesați de această temă vă puteți adresa unor persoane mai învățate decât mine. Ceea ce este important pentru noi, adepții Legământului Principal, este că această clasificare nu este definitivă. În lumina explicațiilor precedente și pasajelor din Shinran Shonin, putem afirma cu certitudine că a mai existat și o altă, mult mai importantă, învârtire a Roții Dharmei, anume învățătura oferită de Buddha Shakyamuni în Marea Sutră în care a spus povestea lui Buddha Amida și a prezentat metoda acestuia de salvare necondiționată și nediscriminatorie a tuturor ființelor (Legământul Principal). Așadar, cred că putem numi această sutră a cincea învârtire a Roții Dharmei sau chiar cea mai importantă învârtire a Roții Dharmei. Această supremă învârtire a Roții Dharmei reprezintă Vehiculul Unic al Legământului Principal.

Iată modul corect în care noi, adepții Legământului Principal, ar trebui să privim învățătura pe care o urmăm. A privi Legământul Principal și învățătura asociată acestuia ca fiind supremă sau cea mai importantă învârtire a Roții Dharmei nu înseamnă că denigrăm învârtirile precedente sau învățăturile conținute în tantre și alte sutre. Toate învățăturile celor patru învârtiri ale Roții Dharmei și toate vehiculele – Hinayana, Mahayana și Vajrayana, au propria lor importanță și toate merită respectul nostru. Motivul pentru care afirmăm că Marea Sutră este suprema învârtire a Roții Dharmei este pentru că aceasta conține cea mai accesibilă învățătură și metodă de a aduce toate ființele, indiferent de capacitățile lor, la atingerea rapidă a Buddheității sau Iluminării perfecte. Aici ”suprem” se referă la exclusiv la capacitatea de a salva toate ființele, în comparație cu alte porți Dharma ale celor Patru Învârtiri ale Roții Dharmei care pot duce la atingerea Buddheității doar pe practicanții cu capacități superioare. Dearece aceste alte porți Dharma nu pot salva toate ființele, în mod egal, se spune despre ele că au o relevanță limitată și deci, nu sunt învățătura supremă ori adevăratul motiv pentru care Shakyamuni și toți Buddha au apărut în această lume:

”Cele două moduri de relevanță sunt: relevanță limitată și relevanță universală. Tărâmul Pur este învățătura de relevanță universală.”[16]

Când se uită cu ochii lor divini și cu divina înțelegere pe care o au, la toate învățăturile și practicile, toți Buddha înțeleg faptul că, dintre ei, doar Buddha Amida are cea mai bună metodă de salvare și deci, că Legământul Principal al lui Amida răspunde cel mai bine motivului pentru care ei înșiși sunt activi în tărâmurile de existență samsarice – de a duce toate ființele la atingerea Iluminării perfecte. Din acest motiv Shakyamuni menționează în Mica Sutră despre Buddha Amida (Amidakyo) faptul că Buddhașii din toate cele zece direcții sunt martori ai salvării oferite de Amida, îl slăvesc și încurajează toate ființele să-i accepte Dharma[17]. Maestrul Shan-tao spune:
”Trebuie să avem credință neclintită în pasajul din Mica Sutră care afirmă că toți Buddha din cele zece direcții, la fel de numeroși precum nisipurile Gangelui, mărturisesc și încurajează toate ființele sensibile să atingă nașterea în Tărâmul Pur."[18]

”Toți Buddha din cele zece direcții, temându-se că vom avea îndoieli față de învățătura lui Buddha Shakyamuni [despre Buddha Amida] au spus împreună, cu aceeași minte și inimă, următoarele cuvinte sicere și curate: ‘Toate ființele sensibile să creadă în învățăturile propovăduite, slăvite și validate de Buddha Shakyamuni. Toate ființele obișnuite să creadă că, indiferent de virtuțile sau viciile lor sau de timpul pe care îl petrec rostind Nembutsu – odată, de zece ori, o zi, șapte zile sau o sută de ani – dacă spun Numele lui Buddha Amida din toată inima lor nașterea în Tărâmul Pur va veni cu siguranță. Toți Buddha au declarat că nu trebuie să ne îndoim de acest lucru."[19]

Așa cum spunea Shinran,”mărturia tuturor Buddha din cele zece direcții, nenumărați precum nisipurile Gangelui, nu a fost oferită în zadar.”[20]. El a mai spus, de asemenea:

”Mărturia dată Legământului Principal a fost oferită prin Cele Trei Corpuri (aspecte)[21] ale Buddhașilor.

1)      Mărturia corpului Dharma (Dharmakaya ultimă de dincolo de formă);
Marea Sutră spune: ‘Din cer s-a auzit o voce care a declarat: cu siguranță vei atinge suprema Iluminare!’[22]
2)      Mărturia corpurilor de recompensă și ale împlinirii (Buddhașii în aspectul Sambhogakaya); aceasta se referă la Tathagata din toate cele zece direcții.
3)      Mărturia corpurilor transformării și acomodării (Buddhașii în aspectul Nirmanakaya); aceasta se referă la Buddha Lokesvararaja."[23]

Tot din acest motiv, Amida a promis în al 17-lea legământ că toți Buddha vor lăuda și slăvi Numele lui. Lăudând Numele lui Buddhașii laudă, de fapt, Legământul său Principal unde rostirea Numelui cu credință este metoda nașterii în Tărâmul Pur. Trebuie să înțelegem foarte bine acest lucru:

”Din câte am înțeles, acela care se numește ‘Legământul că toți Buddha rostesc Numele’ sau ‘Legământul că toți Buddha laudă Numele’ (al 17-lea Legământ) are ca scop încurajarea tuturor ființelor sensibile din cele zece direcții să se încreadă în Legământul Principal al lui Amida (al 18-lea Legământ). Mai mult decât atât, am fost învățat că duce la distrugerea îndoielilor din ființele celor  zece direcții. Asta se înțelege prin mărturia tuturor Buddha din cele zece direcții despre care s-a propovăduit în Amida Sutra."[24]

”Lumina lui Buddha Amida strălucește peste tot de-a lungul celor zece direcții și nenumărații Buddha din univers slăvesc împreună Numele lui Buddha Amida.."[25]

Nu doar că ceilalți Buddha laudă și slăvesc Numele lui Amida, încurajând în acest fel toate ființele să îl spună cu credință, dar chiar lucrează în multe moduri cunoscute și necunoscute pentru a ne face să acceptăm metoda de salvare a lui Amida:

”Ființelor rele și pline de viziuni greșite ale epocii celor cinci pângăriri,
Buddhașii, nenumărați precum nisipurile Gangelui,
le oferă Numele lui Amida și îi îndeamnă să se încreadă în el".[26]

”A te naște în Tărâmul Pur
este drumul către atingerea definitivă a Buddheității;
toți Buddha proclamă și slăvesc Tărâmul Pur
deoarece nașterea acolo este calea de neîntrecut."[27]

”Shakyamuni, Amida și Buddhașii din cele zece direcții, toți având aceeași minte și gândire, sunt mereu aproape de ființele care spun Nembutsu ca și cum ar fi propria lor umbră. [...] Shinjin este oferit prin metodele pline de compasiune ale lui Shakyamuni, Amida și ale tuturor Buddha din cele zece direcții.”[28]

Shakyamuni și toți ceilalți Buddha
sunt cu adevărat părinții noștri cei plini de compasiune.
Prin diferite metode ei ne ajută să se trezească în noi
credința supremă care este adevărată și reală."[29]

Precum în cazul Vajrayana, nu putem separa Vehiculul Legământului Principal de vehiculul Mahayana deoarece amândouă au aspirația de a duce toate ființele la atingerea Buddheității. Putem spune mai degrabă, că Vehiculul Legământului Principal este apogeul și împlinirea Mahayana deoarece oferă cea mai rapidă și accesibilă metodă pentru toate ființele:

”Legământul Principal este adevărata esență a căii Tărâmului Pur. Adevărata esență a căii Tărâmului Pur este apogeul și împlinirea buddhismului Mahayana."[30]

”Este desăvârșirea învățăturilor desăvârșite, învățătura care duce la cea mai rapidă și imediată eliberare dintre cele mai rapide și imediate."[31]

Chiar dacă Vajrayana pretinde că are cele mai rapide metode[32], nu poate afirma că poate duce toate ființele, indiferent de capacitățile lor, la atingerea Buddheității. De aceea, putem spune fără teama de a greși, că nu există de fapt, nicio Poartă Dharma și niciun vehicul buddhist care să fie atât de accesibil tuturor ființelor precum Legământul Principal a cărui esență este Nembutsul credinței:

”Deși toate Porțile Dharma duc la Eliberare,
niciuna dintre ele nu depășește nașterea în Tărâmul Pur prin Nembutsu."[33]

[1] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter II, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 70
[2] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, II, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.71
[3] Shinran Shonin, Gutoku’s Notes, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.592
[4] Cele cinci pângăriri sunt cele cinci semne de decădere ale lumii în care trăim: 1. decăderea viziunilor, când concepţiile şi ideile greşite devin predominante, 2. înmulţirea şi exaltarea patimilor omeneşti asociată cu ridicarea lor în slăvi, 3. decăderea condiţiei umane, când oamenii sunt în general nemulţumiti şi nefericiţi, 4. micşorarea duratei de viaţă – în conformitate cu sutrele, atunci când viaţa omului este mai mica sau aproape de o sută de ani, 5. înmulţirea războaielor şi a dezastrelor naturale. 
[5] Shinran Shonin, Shoshinge, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.70
[6]Shinran Shonin, Passages on the Pure Land Way, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.317
[7] Honen Shonin in his  Commentary on the Three Sutras of Pure Land Buddhism;  The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss; English translation of the Genko edition of the works of Honen Shonin - Collected Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p.81.
[8] Master Shan-tao as quoted by Honen Shonin in his  Commentary on the Three Sutras of Pure Land Buddhism;  The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss; English translation of the Genko edition of the works of Honen Shonin - Collected Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p.81 - 83
[9] Master Ch’ing-wen as quoted by Shinran in Kyogyoshinsho, chapter II, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 51
[10] Shinran Shonin, Notes on the Inscription of Sacred Scrolls, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.504
[11] Shinran Shonin, Gutoku's Notes, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.604
[12]binefacerile autentice şi reale„ sunt meritele şi virtuţile lui Amida manifestate în Numele Lui. A rosti acest Nume cu credinţă, împreună cu dorinţa de a renaşte în Tărâmul Pur este cerinţa Legământului Principal.
[13] Shinran Shonin, Passages on the Pure Land Way, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.295-296
[14] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter I, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.10
[15] ”Buddha a întors Roata Dharmei și a oferit învățăturile Hinayana, Mahayana și Vajrayana în diferite locuri, pentru diferite tipuri de oameni și timpuri. Deoarece a propovăduit unor discipoli cu capacități foarte diferite, din când în când li s-a părut acestora că Buddha pare să predea în mod special Hinayana; altă dată li se părea că predă Mahayana iar altă dată că predă Vajrayana. Bineînțeles că aceasta a fost doar o chestiune de percepție, din partea oamenilor, a învățăturii lui Buddha; unora li se părea că Buddha preda numai învățături Hinayana iar altora că prezenta numai învățături Mahayana. Însă Buddha putea, de asemenea, să fie într-un alt loc în același timp și datorită puterilor lui miraculoase să dea alte învățături unor ființe diferite. Datorită acestui lucru, unii au început să aibă senzația că Buddha a oferit doar învățături Hinayana și că nu a oferit deloc învățături Mahayana, acestea fiind, în opinia lor, fabricate de adepții lui. Ideea că învățăturile Mahayana și Vajrayana au fost create de altcineva se bazează pe credința că Buddha a fost un om obișnuit, cu niciun fel de calități extraordinare ale Iluminării, iar nu o ființă excepțională care a venit în lume să ajute ființele și să le conducă spre Eliberare, motivat fiind de marea sa compasiune. Dacă cineva îl percepe pe Buddha ca fiind un indian obișnuit, atunci se va îndoi că acesta a predat cu adevărat diversele învățături atribuite lui și va începe să facă discriminări și diferențieri între învățăturile diferitelor vehicule.
Este o gravă eroare să ne gândim la Buddha ca la un om obișnuit și să credem că poate nu a avut o cunoaștere absolută, nu a fost capabil să predea un set complet de învățături ori că putea să predea în acest loc dar nu și în celălalt. Nu are rost să întreținem astfel de îndoieli deoarece Buddha nu a fost o persoană obișnuită și nici vreun zeu care dacă era mulțumit de tine te-ar fi trimis în rai iar dacă era nemulțumit te-ar fi aruncat în iad. Totusi, a spune că Buddha nu este un zeu nu înseamnă că ar trebui să ne gândim la El ca la cineva lipsit de orice fel de calități, precum inteligență, cunoaștere și înțelegere sau fără niciun fel de intuiție directă și viziune profundă.
Buddha este într-adevăr o ființă foarte specială care a oferit un set complet de învățături Dharma ce nu sunt în contradicție una cu alta. Din contră, fiecare are propria ei relevanță”.

The Three Vehicles of the Teachings of the Buddha, fragment from The Development of Buddhism in India by Ven. Khenchen Thrangu Rinpoche, http://kagyuoffice.org/buddhism/buddhism-in-india/the-three-vehicles-of-the-teachings-of-the-buddha
 [16] Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages, letter 8, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.535
[17] [6] “Shariputra, asa cum eu laud acum virtutile de neconceput ale lui Buddha Amida,
tot asa fac si Buddhasii din est, la fel de numerosi ca nisipurile Gangelui. Printre acestia sunt: Aksobhya, Meru-dhvaja, Buddha Mahameru, Buddha Meru-prabhasa si Buddha Manju-svara. Din propriile tărâmuri, ei îsi întind limba lor lungă şi nesfârşită ce acoperă definitiv un univers de o mie de milioane de lumi si proclamă aceste cuvinte adevărate: ‘Voi, fiintele sensibile, trebuie să vă încredeţi şi să acceptaţi această sutră numită ‘Laudă Virtuţilor de neconceput şi Protecţiei tuturor Buddha’.”

[7] “Shariputra, exista Buddhaşi în sud, la fel de numeroşi ca nisipurile Gangelui,
precum Buddha Candra-surya-pradipa, Buddha Yasah-prabha, Buddha Maharci-
skandha, Buddha Meru-pradipa si Buddha Ananta-virya. Din propriile tărâmuri ei îsi întind limba lor lungă si nesfârsită  ce acoperă definitiv un univers de o mie de milioane de lumi si proclamă aceste cuvinte adevărate: ‘Voi, fiintele sensibile, trebuie să vă încredeţi şi să acceptaţi această sutră numită ‘Laudă Virtuţilor de neconceput şi Protecţiei tuturor Buddha’.”
[8] “Shariputra, există Buddhaşi în vest, la fel de numeroşi ca nisipurile Gangelui,
precum Buddha Amitayus, Buddha Amita-ketu, Buddha Amita-dhvaja, Buddha
Mahaprabha, Buddha Mahaprabhasa, Buddha Ratna-ketu si Buddha Suddha-rasmi-
prabha. Din propriile tărâmuri ei îsi întind limba lor lungă si nesfârsită  ce acoperă definitiv un univers de o mie de milioane de lumi si proclamă aceste cuvinte adevărate: ‘Voi, fiintele sensibile, trebuie să vă încredeţi şi să acceptaţi această sutră numită ‘Laudă Virtuţilor de neconceput şi Protecţiei tuturor Buddha’.”
[9] “Shariputra, există Buddhaşi în nord, la fel de numeroşi ca nisipurile Gangelui,precum Buddha Arci-skandha, Buddha Vaisvanara-nirghosa, Buddha Duspradharsa,Buddha Aditya-sambhava si Buddha Jalini-prabha. Din propriile tărâmuri ei îsi întind limba lor lungă si nesfârsită  ce acoperă definitiv un univers de o mie de milioane de lumi si proclamă aceste cuvinte adevărate: ‘Voi, fiintele sensibile, trebuie să vă încredeţi şi să acceptaţi această sutră numită ‘Laudă Virtuţilor de neconceput şi Protecţiei tuturor Buddha’.”
[10] “Shariputra, există Buddhaşi în directia nadir, la fel de numeroşi ca nisipurile
Gangelui, precum Buddha Simha, Buddha Yasas, Buddha Yasah-prabhasa, Buddha
Dharma, Buddha Dharmadhvaja si Buddha Dharma-dhara. Din propriile tărâmuri ei îsi întind limba lor lungă si nesfârsită  ce acoperă definitiv un univers de o mie de milioane de lumi si proclamă aceste cuvinte adevărate: ‘Voi, fiintele sensibile, trebuie să vă încredeţi şi să acceptaţi această sutră numită ‘Laudă Virtuţilor de neconceput şi Protecţiei tuturor Buddha’.”
[11] “Shariputra, există Buddhaşi în directia zenit, la fel de numeroşi ca nisipurile
Gangelui, precum Buddha Brahma-ghosa, Buddha Naksatra-raja, Buddha Gandhottama, Buddha Gandhaprabhasa, Buddha Maharci-skandha, Buddha Ratna-kusuma-sampuspita-gatra, Buddha Salendra-raja, Buddha Ratnotpalasri, Buddha Sarva-artha-darsa si Buddha
Sumeru-kalpa. Din propriile tărâmuri ei îsi întind limba lor lungă si nesfârsită  ce acoperă definitiv un univers de o mie de milioane de lumi si proclamă aceste cuvinte adevărate: ‘Voi, fiintele sensibile, trebuie să vă încredeţi şi să acceptaţi această sutră numită ‘Laudă Virtuţilor de neconceput şi Protecţiei tuturor Buddha’.” 
The Three Pure Land Sutras, translated by Hisao Inagaki, BDK, English Tripitaka 12-II, III, IV, Numata Center for Buddhist Translation and Research, 2003, p.105-106
[18] Master Shan-tao quoted by Honen Shonin in An Outline of the Doctrine for Birth in the Pure Land,The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss; English translation of the Genko edition of the works of Honen Shonin - Collected Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p.106
[19] Master Shan-tao, as quoted by Master Honen in his work, An Outline of the Doctrine for Birth in the Pure Land,The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss; English translation of the Genko edition of the works of Honen Shonin - Collected Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p.116
[20] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, IV, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 260
[21] Vezi capitolul Cele trei aspecte ale lui Buddha Amida din cartea mea, Adevărata învățătură despre Buddha Amida și Tărâmul Pur, Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taiwan, 2016, p.73
[22] După ce Bodhisattva Dharmakara, cel care va deveni Buddha Amida, și-a terminat de proclamat cele 48 legăminte, s-a auzit o voce în cer care a rostit respectivele cuvinte. Pentru a cunoaște povestea lui Buddha Amida așa cum a fost ea rostită de Buddha Shakyamuni citiți capitolul ”Învățătura lui Buddha Shakyamuni despre Buddha Amida” din cartea mea Adevărata învățătură despre Buddha Amida și Tărâmul Pur, Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taiwan, 2016, p.54
[23] Shinran Shonin, Gutoku's Notes, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.591
[24] Shinran Shonin, A Collection of Letters, Letter 10, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.571
[25] Honen Shonin, Commentary on the Three Sutras of Pure Land Buddhism, The Promise of Amida Buddha - Honen's Path to Bliss; English translation of the Genko edition of the works of Honen Shonin - Collected Teachings of Kurodani Shonin: The Japanese Anthology (Wago Toroku), translated by Joji Atone and Yoko Hayashi, Wisdom Publications, Boston, 2011, p 76
[26] Shinran Shonin, Hymns of the Pure Land, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.347-348
[27] Shinran Shonin, Hymns of the Pure Land Masters, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.372
[28] Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages, letter 2, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.526-527
[29] Shinran Shonin, Hymn of the Two Gateways of Entrance and Emergence, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.629
[30] Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages, letter 1, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.524-525
[31] Shinran Shonin, Hymn of the Two Gateways of Entrance and Emergence, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.629
[32] De fapt, metodele Vajrayana pot fi rapide doar pentru cei foarte avansați din punct de vedere spiritual. Câți însă sunt astfel cu adevărat și câți pot atinge în această viață, cum bine se întreabă Shinran, aceeași Iluminare și ajutorare a ființelor precum Shakyamuni, Buddha istoric?
[33] Maestrul Shan-tao, citat de Shinran Shonin în Kyogyoshinsho, VI, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 263

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- CREDINTA SI NEMBUTSU IN BUDDHISMUL JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Persoane interesate