vineri, 12 octombrie 2018

Numele lui Buddha Amida este Marea PracticăÎn capitolul II din Kyogyoshinsho, Shinran Shonin 
definește Marea Practică:

”Când contemplu cu smerenie aspectul 'mersului înainte' din transferul de merit[1] de la Buddha Amida, îmi dau seama că există Marea Practică și Marea Credință. Marea Practică este a rosti Numele lui Tathagata al Luminii fără de opreliști (Buddha Amida). Aceasta conține tot binele și rădăcinile tuturor virtuților, fiind cea mai eficace în a ne duce la Eliberare. Este oceanul meritelor adevăratei Așaități și a realității ultime. Din acest motiv este numită Marea Practică. 
Această practică provine din Legământul Marii Compasiuni – al 17-lea Legământ, care este Legământul ce promite că Numele lui Amida va fi slăvit de toți Buddha și Legământul ce promite că Numele lui Amida va fi lăudat de toți Buddha.
Mai mult decât atât, poate fi numit Legământul care desăvârșește aspectul mersului înainte al transferului de merit, precum și Legământul Nembutsului cel ales dintre miriadele de practici.

 În ceea ce privește Legământul că Numele lui Amida va fi slăvit de toți Buddha, Marea Sutră spune:

Dacă după ce voi atinge Buddheitatea, nenumărații Buddha din tărâmurile celor zece direcții nu vor slăvi și glorifica Numele meu, fie să nu ating Iluminarea perfectă.

Marea Sutră spune, de asemenea:

Când voi atinge Buddheitatea
Numele meu va fi auzit în toate cele zece direcții;
Dacă va fi chiar și un singur loc unde să nu fie auzit,
Fie să nu ating Iluminarea perfectă.'"[2]

”Sabia ascuțită care taie ignoranța noastră, efectele acesteia și cauzele karmice ale suferinței samsarice este Numele lui Amida. Cu o singură rostire a acestui Nume, tot răul din noi este îndepărtat[3]".[4]

Numele lui Amida are în el însuși puterea de a distruge karma noastră rea care ne ține prizonieri în samsara. În ultimul pasaj citat, Numele este menționat mai întâi ca și cauză a eliberării iar apoi rostirea acestuia, adică Namo Amida Bu (Namo Amida Butsu). Asta înseamnă că rostirea Numelui are ca efect eliberarea noastră din nașterile și morțile repetate deoarece Numele este Puterea lui Amida, iar nu doar pentru că NOI îl rostim. Acest aspect este deosebit de important. Bineînțeles, trebuie să-l rostim pentru a ne supune Numelui și Puterii lui Amida manifestată în el, dar asta nu înseamnă că Numele funcționează datorită nouă. Adevărul profund este că noi doar ne folosim de Puterea Numelui și ne lăsăm purtați de ea către Tărâmul Pur:

”Buddha Amida al nostru cuprinde toate ființele cu Numele lui și astfel, când îl auzim cu urechile și îl recităm cu gura, merite extraordinare și nesfârșite intră în inimile noastre și devin pentru totdeauna semințele Buddheității; acestea îndepărtează instantaneu răul karmic imens care altfel ne-ar face să transmigrăm în continuare timp de sute de milioane de kalpa și ne ajută să atingem cea mai înaltă Iluminare. Într-adevăr, Numele lui Amida  are astfel de merite imense.[5]

Din acest motiv Shinran Shonin s-a referit la Nembutsu în sensul de practică (atenție – ”Mare Practică”):

” Marea Practică este a rosti Numele lui Tathagata al Luminii fără de opreliști (Buddha Amida)"[6],
și non-practică pentru cei care îl rostesc:

”Pentru practicanţii săi, recitarea Nembutsului nu este o practică sau o faptă bună. Din moment ce nu este îndeplinită prin propriile noastre planuri, nu este o practică. Din moment ce nu este un bine făcut prin propriile noastre calcule personale, nu este o faptă bună. Deoarece provine în întregime din Puterea Celuilalt şi este independentă de puterea noastră personală, ea nu este o practică sau o faptă bună pentru practicanţi".[7]

”Sutra Comorii Numelui spune: Nembutsul Legământului Principal nu este practica noastră, nici binele nostru sau virtutea noastră, ci pur și simplu rostirea Numelui lui Buddha’.
Numele este bun și virtuos, Numele este practica. În general, atunci când vorbim despre practică ne referim la a face bine. Legământul Principal este însă în mod clar promisiunea lui Buddha. Când am înțeles asta, observăm că Legământul nu este virtutea și nici practica noastră. Așadar, vorbim de Puterea Celuilalt.".[8]

Nembutsu este într-adevăr ceva ce rostim cu buzele noastre, adică spunem ”Namo Amida Butsu” mai des ori mai rar, așa că la nivel convențional putem afirma că aceasta este practica rostirii Numelui. Însă la nivelul cel mai profund ea nu este de fapt, practica noastră.
Putem înțelege cu ușurință faptul că Numele lui Amida nu e doar un simplu nume, deoarece dacă spunem, de exemplu, numele noastre sau numele oricărei persoane nu putem atinge nașterea  în Tărâmul Pur printr-o astfel de rostire. Așadar, care e diferența dintre a spune orice nume și a spune Numele lui Amida? Este Puterea investită în ele – adică, nicio putere în numele noastre și o Putere infinită în Numele lui Amida. Indiferent cât de mult am fi de concentrați când rostim numele noastre, nu putem atinge nașterea în Tărâmul Pur. Invers, chiar dacă rostim Numele lui Amida chiar și numai odată sau de zece ori și chiar dacă nu suntem într-o stare concentrată a minții când îl spunem, tot vom atinge nașterea în Tărâmul Său Pur! Iată de ce nu putem afirma cu adevărat faptul că Nembutsu sau rostirea Numelui lui Buddha Amida este practica noastră.

Numele este capabil să ne salveze deoarece este Numele lui Amida și pentru că Amida și-a manifestat toate virtuțile lui iluminate în Nume. Din acest motiv spune Shinran că Nembutsu este Marea Practică”Marea Practică este a rosti Numele lui Tathagata al Luminii fără de opreliști (Buddha Amida)”. Termenul ”Marea Practică” indică faptul că nu este practica sau meritul ființelor mici, adică neiluminate. Shinran folosește ”Mare” în contrast cu ”mic” dintr-un motiv foarte întemeiat. El a mai spus, de asemenea:

”Acum știm foarte clar că Nembutsu nu este o practică bazată pe puterea personală a oamenilor obișnuiți sau a înțelepților; de aceea, este numită ‚practica ce nu poate fi transferată [de la noi către Buddha]’”."[9]

Este o iluzie să credem că prin recitarea Numelui lui Buddha Amida acumulăm merite pe care le transferăm către nașterea în Tărâmul Său Pur. Meritele aparțin Numelui, nu recitării noastre! Trebuie să ne intre foarte bine în cap acest aspect! Când spunem Namo Amida Bu cu credință, ne supunem pur și simplu Numelui lui Amida și intrăm în mod natural în armonie cu Legământul Său Principal în care ne-a zis că trebuie să avem credință în El, să-i rostim Numele și să ne dorim să ne naștem în Tărâmul Său Pur. Așadar, repet ce am spus mai sus – Numele lui Amida este Marea Practică deoarece toate meritele infinite ale practicilor făcute de El de-a lungul multor kalpa sunt manifestate în Numele Său. Toate aspirațiile lui sincere de a salva ființele sensibile fără nicio deosebire, karma lui Iluminată, Puterea lui, precum și toate meritele și virtuțile lui transcendente sunt acolo, în Numele Său:

”Amida a făcut legămintele pe când se afla în stadiul cauzal de bodhisattva[10]. Păstrându-și cu sfințenie aspirațiile, a îndeplinit practicile necesare. Compasiunea lui de a salva toate ființele a rămas neclintită de-a lungul nesfârșitelor kalpa. Nu există niciun loc, nici cât o semință de muștar, unde să nu-și fi sacrificat viața de dragul lor. I-a primit și călăuzit pe toți, fără nicio excepție, cu cele șase perfecțiuni ale compasiunii și înțelepciunii. Nu a încetat niciodată să-i ajute pe cei în nevoie, dându-le toate bunurile lui și chiar oferindu-se pe sine însuși. Când condițiile s-au maturizat, practicile și virtuțile sale au ajuns la împlinire și perfecțiune iar El a atins cele trei corpuri de Buddha[11] și și-a manifestat meritele nesfârșite în cele patru caractere (A-MI-DA-BU).[12]

Realitatea ultimă a lui Buddha Amida – Dharmakaya de dincolo de formă (Așaitatea), precum și toate manifestările sale pentru salvarea ființelor sensibile (corpul de slavă al metodelor potrivite) sunt incluse în Nume și sunt reprezentate de acesta, așa cum a explicat Shinran:

[Numele] este oceanul plin de comori și merite al adevăratei Așaități – realitatea ultimă. Din acest motiv este numit Marea Practică".[13]

”Cele zece repetări ale Numelui[14] apar din credința de neîntrecut care ia ca obiect al său Numele lui Tathagata Amida în corpul de slavă al metodelor potrivite; acest corp al slavei conține merite nemăsurate, pure și curate".[15]

Numele este asemenea celui mai puternic și mai sigur avion care te poate duce fără probleme la destinație. Buddha Amida invită toate ființele sensibile să vină la bordul avionului iar unele chiar vin cu credință absolută în constructor și în pilot.

Putem spune că avionul zboară și ne duce la destinație pentru că venim noi la bord și acceptăm să zburăm cu el? Zboară cumva avionul datorită nouă? Asta ar fi cam la fel cu a zice că Nembutsu este propria noastră practică. Sau mai degrabă avionul zboară și va ajunge cu siguranță la destinație pentru că a fost făcut de cel mai bun constructor și este condus de cel mai bun pilot? Adevărul că avionul zboară datorită genialității constructorului și pilotului și nu a noastră, a pasagerilor, este la fel cu a spune că Nembutsu nu este practica noastră chiar dacă îl rostim cu propria gură.

            De asemenea, există un ingredient foarte important care transformă simpla rostire a Numelui în adevăratul Nembutsu - credința (shinjin). A spune Nembutsu fără credință în Buddha Amida este ca și cum ai folosi Numele lui ca pe propria practică personală. Înseamnă a crede că Nembutsu funcționează nu datorită Puterii lui Amida, ci ție însuți - cu cât îl reciți mai bine sau cu cât ești mai concentrat atunci când îl spui, cu atât mai multe șanse ai să te naști în Tărâmul Pur, etc. Acesta este nembutsul bazat pe puterea personală (jiriki nembutsu).
Din contră, Nembutsu rostit ca expresie a credinței și a recunoștinței este Nembutsul Puterii Celuilalt (Tariki Nembutsu). Când adeptul este conectat complet la Puterea lui Amida și realizează că tot ceea ce este necesar salvării sale vine doar de la Amida, atunci Nembutsul rostit va fi o simplă expresie a credinței și recunoștinței (a spune ”multumesc” lui Amida) pentru că ești salvat. Maestrul Rennyo a explicat acest aspect:

”Nembutsul puterii personale este practicat în ideea că Buddha te va salva datorită meritului de a fi spus Nembutsu de mai multe ori. Învățătura Puterii Celuilalt spune că în momentul în care credința (shinjin) apare pentru prima oară în mintea ta, ești salvat imediat[16]. Nembutsul pe care-l rostești după apariția credinței înseamnă a repeta pur și simplu ‚Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu ...’ cu recunoștință pentru faptul că ești salvat.”
             
Așa că, repet, cel care are credință, chiar dacă spune Nembutsu cu gura lui, nu privește acest Nembutsu ca fiind meritul lui sau practica lui personală.

Numele însuși este Marea Practică iar nu propria noastră rostire. Acest Nume este suprem în univers și toți Buddha îl laudă și slăvesc, încurajându-ne astfel pe noi să-l rostim cu credință. Atenție aici! Buddhașii nu laudă și slăvesc așa-zisele noastre ”merite” în rostirea Numelui, ci Numele. Ei nu laudă așa-zisa noastră ”practică”, ci Numele. Pe scurt, ei vor ca noi să ne încredem în Puterea lui Amida care este manifestată în Numele Său. Obiectul devoțiunii și al credinței noastre nu este puterea noastră de a spune Numele, ci Numele însuși, precum și Cel care poartă acel Numele – Buddha Amida:

”Cele zece repetări ale Numelui apar din credința de neîntrecut care ia ca obiect al său Numele lui Tathagata Amida în corpul de slavă al metodelor potrivite; acest corp al slavei conține merite nemăsurate, pure și curate.

Să presupunem că un om a fost rănit de o săgeată otrăvită care i-a penetrat mușchii și i-a distrus un os. Dacă aude sunetul unei tobe tratată cu un antidot special[17], săgeata va ieși imediat iar otrava va fi anihilată".[18] 

Numele lui Amida este asemene antidotului miraculos ce vindecă orice otravă. Puterea de a vindeca este în Nume iar nu în capacitatea noastră de a-l recita mai rar sau mai des ori în starea de concentrare pe care o putem dezvolta prin propriile capacități. Nimic din ceea ce poate fi găsit în personalitățile noastre neiluminate nu poate îmbunătăți Numele și efectele sale vindecătoare, așa că repet, rostirea Numelui (Nembutsu) nu este practica noastră chiar dacă trebuie să deschidem gura pentru a-l spune.
Nu suntem proprietarii Numelui lui Amida. Asta trebuie înțeles foarte bine.


[1] Transferul de merit de la Buddha Amida care ne face să ajungem în Tărâmul Pur după moarte.
[2] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter II, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p.9
[3] ”Tot răul din noi este îndepărtat” nu înseamnă că în momentul în care rostim Numele lui Amida devenim buni și perfecți, ci că semințele rele din noi înșine vor fi sterilizate și nu vor mai putea rodi într-o altă viață samsarică.
[4] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter II, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 39
[5] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter II, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 52
[6] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter II, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 39
[7] Shinran Shonin, Tannisho, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997,  p. 665.
[8] Shinran Shonin, Lamp for theLatter Ages, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.555
[9] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter II, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 58
[10] Pe când era Bodhisattva Dharmakara și nu devenise încă Buddha Amida.
[11] Cele trei corpuri de Buddha (aspecte) sunt: 1) corpul (aspectul) Dharmakaya al realității ultime, 2) Sambhogakaya sau corpul (aspectul) transcendent al recompensei și 3) Nirmanakaya sau corpul (aspectul) transformării. Astfel, Buddha Amida este dincolo de orice formă în aspectul Său Dharmakaya, se află în formă transcendentă (Sambhogakaya) în Tărâmul Pur și este în același timp aici cu noi, cei care avem credință în El, în diverse corpuri ale acomodării și transformării (Nirmanakaya). Pentru o descriere detaliată a celor trei corpuri (aspecte) ale lui Buddha Amida vezi paginile 73-84 din cartea mea Adevărata învățătură despre Buddha Amida și Tărâmul Său Pur, CBBEF, Taiwan, 2016.
[12] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter II, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 52
[13] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter II, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 9
[14] Una, zece sau orice număr este ok. Aici expresia ”cele zece repetări” apare cu sensul de orice număr.
[15] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter III, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 163
[16] A intra în stadiul de non-retrogresiune pentru atingerea nașterii în Tărâmul Pur după moarte.
[17] Tobă miraculoasă capabilă să vindece orice rană.
[18] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter III, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 163

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- CREDINTA SI NEMBUTSU IN BUDDHISMUL JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Persoane interesate