luni, 3 decembrie 2018

Cele zece avantaje in aceasta viață ale celor care au credință în Buddha Amida: 10. Avantajul de a intra în stadiul celor cu adevărat stabiliți (de non-retrogresiune)


Buddha Amida în Tărâmul Său Pur


Primind credința (shinjin) și rostind Numele lui Amida intrăm, în această viaţă, în grupul celor cu adevărat stabiliţi sau în stadiul celor asiguraţi de naşterea în Tărâmul Pur unde vom ajunge de fapt, după moarte și unde vom atinge imediat Buddheitatea (Nirvana/Iluminarea supremă). Acesta mai este numit și  stadiul de non-retrogresiune, stadiul celor definitiv asigurați, stadiul de egalitate cu Iluminarea perfectă, stadiul de egalitate cu Maitreya, etc. Iată câteva pasaje referitoare la acest stadiu:

”Cel care se gândește la puterea și meritele infinite ale acelui Buddha (Amida)
va intra instantaneu în stadiul celor definitiv asigurați. De aceea, eu mă gândesc mereu la Amida”[1]

”Când noi, ființele obișnuite și pline de patimi rele, supuse nașterii și morții, atingem credința și practica transferată de Amida pentru nașterea în Tărâmul Pur, intrăm imediat în grupul Mahayana al celor cu adevărat stabiliți. Pentru că suntem în stadiul celor cu adevărat stabiliți suntem siguri că vom atinge Nirvana".[2]
”Cei care vor să atingă rapid stadiul de non-retrogresiune trebuie să aibă inima plină de venerație și să fie neclintiți în rostirea Numelui  lui Amida."[3]

”Când cineva se încrede cu adevărat este prins și ținut în inima lui Buddha al Luminii fără de opreliști (Amida), nefiind niciodată abandonat. ‘A prinde’ (sesshu) înseamnă a oferi adăpost (setsu), precum și a primi și a ține (shu). Când suntem prinși în acest fel de Amida, intrăm imediat, fără niciun moment de întârziere, în stadiul celor cu adevărat stabiliți".[4]

”Non-retrogresiunea este stadiul care duce în mod automat la atingerea Buddheității."[5]

”Primind adevărata cauză[6] a nașterii în tărâmul împlinirii
prin cuvintele celor doi Onorați[7]
ne aflăm în stadiul celor cu adevărat stabiliți;
de aceea, negreșit, vom atinge Nirvana".[8]
”Cel care se încrede în Amida intră imediat, fără nicio întârziere de o clipă sau o zi, în stadiul celor cu adevărat stabiliți".[9]

”Datorită luminii lui Amida ce strălucește deasupra noastră, ajungem să primim credința (shinjin)[10] cea tare precum diamantul. În chiar momentul în care se trezește pentru prima oară în noi încrederea, Amida ne așează în stadiul celor cu adevărat stabiliți iar când viețile noastre se vor sfârși, toate patimile oarbe și piedicile rele fiind transformate, suntem făcuți capabili să înțelegem lipsa de început a întregii existențe[11]."[12]

Indiferent cât de minunate și profunde sunt sutrele și învățăturile diverselor Porți Dharma, doar Poarta Dharma a Credinței în Amida oferă tuturor ființelor atingerea imediată a Buddheității. Asta deoarece, dintre toți Buddha, numai Amida își oferă salvarea fără să ceară nimic de la noi[13], ființele obișnuite și incapabile să reziste propriilor atașamente și patimi oarbe. De asemenea, dintre Tărâmurile Pure ale diverșilor Buddha, numai Tărâmul Pur al lui Amida (Sukhavati) nu are niciun fel de cerințe speciale pentru cei care vor să acceadă acolo. În chiar momentul în care ne încredem în Buddha Amida în această viață, primim energia sa karmică de neconceput (meritele sale infinite) care ne face să intrăm în stadiul celor asigurați de nașterea în Tărâmul Pur. După ce murim și ne naștem acolo, în mediul sigur al Tărâmului Pur, atingem imediat Iluminarea perfectă (Buddheitatea), așa că, a ne încrede în Amida în această viață este cea mai sigură metodă prin care noi, ființele obișnuite, putem primi predicția că vom deveni Atot-Iluminați (Buddhași):

” Yung-ch’in din școala Vinaya spune:
În profunzimea învățăturii, nimic nu depășește doctrina ultimă a Sutrei Ghirlandei sau mesajul extraordinar al Sutrei Lotusului. Cu toate acestea, nu am văzut niciodată în acele sutre ca predicția atingerii Buddheității să fie oferită TUTUROR ființelor. Numai datorită avantajului oferit de virtuțile de neconceput ale lui Amida[14], toate ființele primesc în această viață predicția că vor atinge cea mai înaltă și perfectă Iluminare”.[15]

Exact precum o semință de stejar plantată într-un sol roditor este deja considerată un stejar deoarece va deveni cu siguranță un stejar[16], cei care au primit credința în Amida sunt considerați egali cu Iluminarea perfectă deoarece este sigur că o vor atinge:

”A te afla în stadiul de non-retrogresiune înseamnă a fi în stadiul celor cu adevărat stabiliți. Asta înseamnă de asemenea, a fi egal cu Iluminarea perfectă".[17]

”Cei care primesc shinjin (credința),
oferit lor prin Legământul Înțelepciunii lui Amida,
obțin avantajul de a fi acceptați și niciodată abandonați;
de aceea, ei ating stadiul de egalitate cu Iluminarea perfectă".[18]

„Toţi Buddha simt mare bucurie atunci când un astfel de om are credință adevărată şi declară cu toţii într-un singur glas: ‘este egalul nostru.’
Iată cuvintele de bucurie ale lui Shakyamuni ce se găsesc în Marea Sutră: ‘Acela care vede, slăvește şi atinge [Dharma] – este adevăratul meu însoţitor’; în acest fel, ne învaţă că cel care are credință (shinjin) este egal cu toţi Buddha."[19]

Bineînțeles, nu suntem egali cu toţi Buddha în sensul că avem acum, în această viață, aceleași calități iluminate ca ei, așadar NU îndrăznim să ne numim noi înșine egalii lor sau ”adevărații lor însoțitori”. Următorul pasaj, precum și altele asemănătoare, sugerează că Buddhașii ne privesc astfel din proprie inițiativă, bucuroși să constate că urmăm Calea ce reprezintă adevăratul motiv al apariției lor în această lume:

„Buddhaşii din cele zece direcţii se bucură la stabilirea acestei minți credincioase şi o laudă ca fiind egală cu minţile şi inimile tuturor Buddhaşilor. Astfel, cel care are adevăratul shinjin se spune că este egal cu toţi Buddha. El este, de asemenea, privit ca fiind la fel cu Maitreya, aflat acum în rangul de succesor la Buddheitate.[20]   

Cred că pasajul de mai sus conține cheia înțelegerii ideii de a fi egali cu toți Buddha. A fi egal cu toți Buddha înseamnă a le împlini dorința inimii și intenția minților acestora – egală cu minţile şi inimile tuturor Buddhaşilor”. Așadar, nu suntem egali cu ei în sensul că am fi asemenea lor, ci în împlinirea dorinței inimilor și minților lor.

Ce își doresc toți Buddha? Ca toate ființele să atingă Buddheitatea. Care este principalul lor scop în a veni în această lume? Să ne ajute să mergem pe cea mai ușoară Cale către Buddheitate - credința în Amida și nașterea în Tărâmul Său Pur. Văzând că ne încredem în Amida, Buddhașii ne privesc deja ca pe viitorii lor colegi în Iluminarea perfectă și în lucrarea de a salva toate ființele. Fiind fericiți că ne vom alătura lor în curând, deja ne numesc egalii lor sau adevărații lor însoțitori.

            Stadiul celor cu adevărat stabiliți sau stadiul de egalitate cu Iluminarea perfectă este, de asemenea, același stadiu cu al lui Maitreya, care se află acum în cerul zeilor Tuşita și care va fi, în conformitate cu spusele lui Shakyamuni, un mare Buddha ce va apărea în această lume după multe miliarde de ani (5.670.000.000) de la această eră[21]
Statuie a lui Maitreya (Miroku în jap)

Shinran Shonin explică în Scrisorile sale:

„Din moment ce adepţii care au primit shinjin se află cu siguranţă în stadiul celor cu adevărat stabiliţi, ei sunt de asemenea şi în stadiul de egalitate cu Iluminarea perfectă. În Marea Sutră a Vieţii Infinite, cei care au fost primiţi şi niciodată abandonaţi se spune că se află în stadiul celor cu adevărat stabiliţi iar în Sutra lui Tathagata al Luminii Infinite[22] se spune despre ei că se află în egalitate cu Iluminarea perfectă. Deşi numele sunt diferite, ‚cei cu adevărat stabiliţi’ şi ‚egali cu Iluminarea perfectă’ au acelaşi înţeles şi indică acelaşi stadiu. Egali cu Iluminarea supremă este acelaşi stadiu cu cel în care se află Maitreya, care a dobândit rangul de successor la Buddheitate. Din moment ce adepţii care au shinjin sunt destinaţi să atingă Iluminarea supremă, se spune despre ei că sunt la fel cu Maitreya.[23]

Deoarece Maitreya e sigur că va atinge Buddheitatea, El este deja privit ca fiind un viitor Buddha, așa că, în aceeași logică, noi ca viitori Buddha suntem priviți la fel cu Maitreya. Bineînțeles, există o diferență între Maitreya şi adepţii care au credinţă în Buddha Amida şi sunt acum în stadiul de egalitate cu Iluminarea perfectă, asemenea lui. Maitreya a intrat în acest stadiu prin puterea personală iar cei care au shinjin (credință) devin astfel prin Puterea lui Amida.

Există însă și o altă diferenţă între noi şi Maitreya. Dacă El va trebui să aştepte enorm de mulţi ani până se va naşte în această lume şi va deveni un Buddha, noi cei care ne încredem în Amida vom atinge Buddheitatea după moarte. Până la moarte şi naşterea în Tărâmul Pur, rămânem fiinţe obişnuite şi pline de patimi oarbe, dar purtând în noi cauza definitivă a Buddheităţii. Nu suntem egali cu Maitreya și cu Iluminarea perfectă pentru că merităm acest lucru ci pentru că Amida ne-a făcut să devenim astfel. Iată înţelesul cuvintelor ”obțin avantajul de a fi acceptați și niciodată abandonați”.  Datorită faptului că Amida ne acceptă şi ne iubeşte necondiţionat, devenim capabili să intrăm în acest stadiu şi să fim siguri că vom deveni Buddhaşi în Tărâmul Pur.
Este la fel cu a zbura prin puterea personală (Maitreya) sau a folosi avionul (noi înşine). În ambele cazuri se zboară (ambele persoane se află în stadiul de non-retrogresiune/asiguraţi de Nirvana, etc.), în ambele situații se va ajunge la destinație, însă metodele sunt diferite, în primul caz utilizându-se puterea personală iar în al doilea, Puterea lui Amida.

            Deoarece suntem în acest grup special al celor cu adevărat stabiliți și al non-retrogresiunii, ne bucurăm de toate celelalte nouă avantaje. Putem spune, de asemenea,  că acest avantaj și celelalte ne sunt oferite prin transferul de merit de la Buddha Amida (al doilea avantaj – avantajul de a avea virtuți supreme).
Al zecelea avantaj este vestea minunată că noi, ființele obișnuite și pline de patimi oarbe, suntem salvați exact așa cum suntem (asigurați de nașterea în Tărâmul Pur), dacă ne încredem în Buddha Amida.  
[1] Nagarjuna (Discourse on the Ten Stages - Dasabhumikavibhasa), quoted by Shinran in Kyogyoshinsho, chapter II, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 22
[2] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter IV, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 169
[3] Shinran Shonin, Hymns of the Pure Land Masters, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.362
[4] Shinran Shonin, Notes on Once-calling and Many-calling,The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.475
[5] Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.494
[6] Cauza nașterii în zona centrală a Tărâmului Pur este credința (shinjin).
[7] Shakyamuni (Buddha istoric) și Buddha Amida.
[8] Shinran Shonin, Hymns of the Dharma Ages, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.409
[9] Shinran Shonin, Notes on the Inscriptions on Sacred Scrolls, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.520
[10] Primim credința prin lucrarea Luminii lui Buddha Amida, când devenim deschiși față de El.
[11] A înțelege”lipsa de început a întregii existențe” înseamnă a atinge Dharmakaya ultimă de dincolo de forme sau natura de Buddha/Buddheitatea/Iluminarea supremă. Aceasta nu are nici început și nici sfârșit.
[12] Tannisho, XIV, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.673
[13] Fără să ceară vreo virtute specială sau merite.
[14] Adică datorită transferul de merit de la Buddha Amida către ființe pe care acestea îl primesc de îndată ce se încred în El și rostesc Numele lui.
[15] Shinran Shonin, Kyogyoshinsho, chapter III, Kyogyoshinsho – On Teaching, Practice, Faith, and Enlightenment, translated by Hisao Inagaki, Numata Center for Buddhist Translation and Research, Kyoto, 2003, p. 133
[16] Spunem “am plantat un stejar” deși este doar în stadiul de semință.
[17] Shinran Shonin, Notes on the Essentials of Faith Alone, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.455
[18] Shinran Shonin, Hymns of the Dharma Ages, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.405
[19] Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages, letter 18, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.549
[20] Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages, letter 7, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.532
[21] De la apariţia lui Buddha Shakyamuni.
[22] Aceasta este, probabil, o altă versiune a Marii Sutre.
[23] Shinran Shonin, Lamp for the Latter-Ages, letter 3, The Collected Works of Shinran, Shin Buddhism Translation Series, Jodo Shinshu Hongwanji-ha, Kyoto, 1997, p.528

Niciun comentariu:

Cărţi prin poştă (distributie persoane private si biblioteci)

1. Toti cei care doresc sa primeasca acasa, pliante, carti, reviste, cd-uri si alte materiale informative pe care Amidaji şi Tariki Dojo Bucureşti le distribuie gratuit, pot trimite prin e-mail (josho_adrian@yahoo.com) adresa lor postala cu mentiunea "distributie gratuita".
Noi carti va vor fi trimise automat la fiecare noua aparitie editoriala, la adresa indicata de dumneavoastra, pana cand ma veti anunta ca nu mai doriti sa le primiti. Este o ocazie unica de a studia invatatura traditiei noastre, fara nici o cheltuiala din partea dv. Taxele postale sunt suportate de centrele mai sus amintite și de colaboratorii acestora, insa orice donatie este binevenita.

2. De asemenea, caut voluntari pentru intermediere donatii catre bibliotecile din tara. Daca doriti sa ma ajutati in efortul meu de a dona carti buddhiste tuturor bibliotecilor publice, contactati-ma pe adresa de mai sus. Nu este greu, trebuie doar sa faceti un drum pana la biblioteca din orasul vostru si sa lasati acolo niste exemplare trimise de mine.

Iata cateva din titlurile noastre in limba romana:

- CREDINTA SI NEMBUTSU IN BUDDHISMUL JODO SHINSHU, de Josho Adrian Cirlea
- ADEVĂRATA ÎNVĂȚĂTURĂ DESPRE BUDDHA AMIDA ȘI TĂRÂMUL PUR, de Josho Adrian Cirlea
- CALEA ACCEPTARII - COMENTARIU LA TANNISHO, de Josho Adrian Cirlea
- CELE 48 LEGĂMINTE ALE LUI BUDDHA AMIDA, de Josho Adrian Cirlea


- TEXTE CLASICE precum Tannisho (Plangere impotriva abaterilor de la adevaratul shinjin), Mattosho (Scrisorile Maestrului Shinran), Gobunsho (Scrisorile Maestrului Rennyo), Mica Sutra despre Buddha Amida, rostita de Buddha Shakyamuni
- Hrana Bodhisattvasilor (texte buddhiste clasice despre abtinerea de la carne) de Shabkar Tsogdruk Rangdrol

Video Of Day

Persoane interesate